Wybrałem kierunek Executive MBA Business Trends, ponieważ przygotowany program jest oparty na najnowszych trendach w biznesie i innowacyjnych koncepcjach zarządzania. Kilku moich znajomych, którzy ukończyli ten kierunek, poleciło mi uczelnię oraz te studia. Nie ukrywam, że tematyka bloków, ramy czasowe i cały program to dokładnie to, czego poszukiwałem.

Szymon Wikar
uczestnik studiów EMBA Business Trends we Wrocławiu

Rekrutacja zakończona!

Formularz dla osób zainteresowanych studiami znajduje się na dole strony. 

Możemy skontaktować się z Tobą kiedy rozpoczniemy rekrutację na studia MBA lub pojawią się nowe wydarzenia w naszym kalendarzu. Zapisz się, będziemy w kontakcie.


Studia Executive MBA 
– Business Trends

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w kształceniu kadr menedżerskich na studiach Master of Business Administration, przygotowaliśmy innowacyjny program, studia w języku polskim Executive MBA – Business Trends. Stworzyliśmy je z myślą o przedstawicielach wyższej kadry menedżerskiej, poszukujących inspiracji do nowoczesnego zarządzania organizacją. Program skierowany jest również do absolwentów studiów typu MBA, którzy pragną uzupełnić dotychczas zdobytą wiedzę.
 

ATUTY PROGRAMU  

 

kadra złożona z praktyków biznesu

zajęcia prowadzą eksperci i pasjonaci w swojej dziedzinie, którzy posiadają doświadczenie biznesowe i są zaznajomieni z aktualnymi trendami

 

wysoka ocena programu

program został zakwalifikowany do klasy obiecującej w ratingu programów MBA SEM Forum 2020

partnerstwo biznesowe

współpraca z Adventure for Thought leadership & strategy daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje przywódcze

 czas nauki

studia trwają dwa semestry i składają się 10 modułów, a zajęcia odbywają się       w piątki i soboty (w godz. 8:30 –15:30) 

 

networking  

studia sprzyjają nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń z menedżerami z innych branż 


angażującą forma zajęć 

warsztaty, studia przypadków, prace projektowe, symulacje biznesowe

 

modułowy system nauczania

szybka, efektywna nauka pozwalająca spojrzeć na dane zagadnienia z wielu różnych perspektyw


wiedza na czasie

program przygotowaliśmy w oparciu o najnowsze trendy w biznesie i innowacyjne koncepcje zarządzania


Leadership Challenge   

to 2-dniowa, wyjazdowa sesja z zakresu przywództwa, prowadzona metodą Experiential Education.   

* Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (po spełnieniu pozostałych wymogów)

 

Formularz zgłoszeniowy

Administratorami danych osobowych są Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Uczelnia WSB Merito w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, zwane dalej Uczelniami WSB Merito.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@merito.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Podane dane osobowe będą w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją wydarzenia oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Jako uczelnie na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. UODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2023