Studia Executive MBA - Digital Transformation & AI

   
   
   
   
partnerskie podejście do uczestników 
 wykładowcy zachęcają do aktywnego
uczestnictwa w zajęciach
i dzieleniem się swoim know-how
networking
studia sprzyjają nawiązywaniu kontaktów
i wymianie doświadczeń z menedżerami
z innych branż
angażującą forma zajęć
warsztaty, studia przypadków, treningi,
prace projektowe, symulacje
biznesowe 
   
  
modułowy system nauczania
szybka, efektywna nauka pozwalająca
poznać dane zagadnienie i spojrzeć na 
nie z wielu różnych perspektyw

opracowane materiały dydaktyczne

uczestnicy otrzymują gotowe materiały,
które są dostępne 24/7
na platformie internetowej Moodle 
 

 

 


Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (po spełnieniu pozostałych wymogów).


Uczestnikami studiów są menadżerowie firm z różnych branż. To osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe, którzy chętnie dzielą się swoim know-how podczas zajęć, co jest dodatkowym atutem studiów MBA.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok