• Gdańsk
 • Poznań

Klub MBA Gdańsk

Klub MBA to inicjatywa uczestników i absolwentów studiów Master of Business Administration, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich, organizacja spotkań, a także aktywne promowanie uczestników i absolwentów.

Klub MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to m.in.: 

 •  szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 •  rozwój kariery zawodowej
 •  wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 •  rozwój kompetencji zawodowych
 •  gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Cyklicznie odbywają się  spotkania absolwentów w ramach Stowarzyszenia MBA. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe.

Dołącz do klubu - skontaktuj się z Dyrektorem Biura MBA:

dr Michał Pronobis
mpronobis@wsb.gda.pl
tel.58 522 77 90

Poznań

Klub MBA
Klub MBA to inicjatywa uczestników i absolwentów, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich,
a także aktywne promowanie uczestników i absolwentów.

Członkowie klubu organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami. Uzyskują wsparcie Biura Karier i pakiet atrakcyjnych zniżek na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia i konferencje organizowane przez WSB. Mają także bezpłatny i nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych uczelni.

Klub MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to m.in.:

 • szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 • rozwój kariery zawodowej
 • wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 • rozwój kompetencji zawodowych
 • gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Co roku absolwenci spotykają się na specjalnie dla nich zorganizowanych wykładach oraz szkoleniach. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe. Każde takie spotkanie kończy się wspólnym wyjściem do jednej z poznańskich restauracji lub klubu, gdzie w sposób już mniej formalny można zadbać o integrację.

Dołącz do Klubu MBA - skontaktuj się z Biurem Programu Executive MBA:

Biuro Programu Executive MBA
ul. Ratajczaka 5/7
pokój nr 214
tel. 61 655 33 57
e-mail: emba@wsb.poznan.pl