• Chorzów
 • Gdańsk
 • Poznań
 • Szczecin
 • Toruń

Chorzów

 

Klub MBA
Klub MBA to inicjatywa uczestników i absolwentów, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich,
a także aktywne promowanie uczestników i absolwentów.

Członkowie klubu organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami. Uzyskują wsparcie Biura Karier i pakiet atrakcyjnych zniżek na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia i konferencje organizowane przez Uniwersytet WSB Merito. Mają także bezpłatny i nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych uczelni.

Klub MBA na Uniwersytecie WSB Merito to m.in.:

 • szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 • rozwój kariery zawodowej
 • wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 • rozwój kompetencji zawodowych
 • gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Co roku absolwenci spotykają się na specjalnie dla nich zorganizowanych wykładach oraz szkoleniach. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe. Każde takie spotkanie kończy się wspólnym wyjściem do jednej z poznańskich restauracji lub klubu, gdzie w sposób już mniej formalny można zadbać o integrację.

Klub MBA Gdańsk

Klub MBA to inicjatywa uczestników i absolwentów studiów Master of Business Administration, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich, organizacja spotkań, a także aktywne promowanie uczestników i absolwentów.

Klub MBA na Uniwerystecie WSB Merito w Gdańsku to m.in.: 

 •  szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 •  rozwój kariery zawodowej
 •  wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 •  rozwój kompetencji zawodowych
 •  gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Cyklicznie odbywają się  spotkania absolwentów w ramach Stowarzyszenia MBA. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe.

Dołącz do klubu - skontaktuj się z Dyrektorem Biura MBA:

dr Michał Pronobis
mpronobis@wsb.gda.pl
tel.58 522 77 90

Poznań

Klub MBA
Klub MBA to inicjatywa uczestników i absolwentów, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich,
a także aktywne promowanie uczestników i absolwentów.

Członkowie klubu organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami. Uzyskują wsparcie Biura Karier i pakiet atrakcyjnych zniżek na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia i konferencje organizowane przez Uniwersytet WSB Merito. Mają także bezpłatny i nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych uczelni.

Klub MBA na Uniwersytecie WSB Merito to m.in.:

 • szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 • rozwój kariery zawodowej
 • wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 • rozwój kompetencji zawodowych
 • gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Co roku absolwenci spotykają się na specjalnie dla nich zorganizowanych wykładach oraz szkoleniach. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe. Każde takie spotkanie kończy się wspólnym wyjściem do jednej z poznańskich restauracji lub klubu, gdzie w sposób już mniej formalny można zadbać o integrację.

Dołącz do Klubu MBA - skontaktuj się z Biurem Programu Executive MBA lub MBA:

 

Biuro Programu Executive MBA

ul. Ratajczaka 5/7

pokój nr 214

tel. 61 655 33 57

e-mail: emba@wsb.poznan.pl

 

Biuro Programu MBA

ul. Ratajczaka 5/7

pokój nr 213

tel. 61 655 32 07

e-mail: mba@poznan.merito.pl

 

Szczecin

Klub MBA
Klub MBA to inicjatywa uczestników i absolwentów, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich,
a także aktywne promowanie uczestników i absolwentów.

Członkowie klubu organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami. Uzyskują wsparcie Biura Karier i pakiet atrakcyjnych zniżek na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia i konferencje organizowane przez Uniwersytet WSB Merito. Mają także bezpłatny i nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych uczelni.

Klub MBA na Uniwersytecie WSB Merito to m.in.:

 • szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 • rozwój kariery zawodowej
 • wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 • rozwój kompetencji zawodowych
 • gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Co roku absolwenci spotykają się na specjalnie dla nich zorganizowanych wykładach oraz szkoleniach. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe. Każde takie spotkanie kończy się wspólnym wyjściem do jednej z poznańskich restauracji lub klubu, gdzie w sposób już mniej formalny można zadbać o integrację.

Toruń

Klub MBA
Klub MBA to inicjatywa uczestników i absolwentów, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich,
a także aktywne promowanie uczestników i absolwentów.

Członkowie klubu organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami. Uzyskują wsparcie Biura Karier i pakiet atrakcyjnych zniżek na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia i konferencje organizowane przez Uniwersytet WSB Merito. Mają także bezpłatny i nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych uczelni.

Klub MBA na Uniwersytecie WSB Merito to m.in.:

 • szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 • rozwój kariery zawodowej
 • wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 • rozwój kompetencji zawodowych
 • gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Co roku absolwenci spotykają się na specjalnie dla nich zorganizowanych wykładach oraz szkoleniach. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe. Każde takie spotkanie kończy się wspólnym wyjściem do jednej z poznańskich restauracji lub klubu, gdzie w sposób już mniej formalny można zadbać o integrację.