Najważniejszą rolę na studiach MBA  odgrywają ludzie. Tylko tyle i aż tyle. Bez nich nie byłoby możliwe otwarcie się na nowe doświadczenia zarówno zawodowe i jak prywatne. Moim zdaniem to właśnie możliwość poznawania przyczyn odnoszenia sukcesów u innych jest jedną a największych wartości tego programu.  

Maciej Pietrowicz
uczestnik studiów MBA we Wrocławiu, Launch Manager, ADIENT sp. z o.o. & Prezes Fundacji Pietrowicz Śladami Uczestników

Rekrutacja zakończona!

Formularz dla osób zainteresowanych studiami znajduje się na dole strony. 

Możemy skontaktować się z Tobą kiedy rozpoczniemy rekrutację na studia MBA lub pojawią się nowe wydarzenia w naszym kalendarzu. Zapisz się, będziemy w kontakcie.

Studia MBA we Wrocławiu

Historia naszej uczelni zaczęła się w roku 1998. To wtedy przeprowadziliśmy pierwsze zajęcia z finansów i bankowości. Od tamtego czasu nieustannie rozwijamy i aktualizujemy ofertę studiów.

Dziś możemy pochwalić się licznymi nagrodami, prestiżowymi certyfikatami i dyplomami, które wyróżniają nas na tle wielu prywatnych uczelni z całego kraju. Od 2008 roku w naszej ofercie znajdują się studia MBA.  

jedne z najlepszych studiów MBA
w Polsce
program został zakwalifikowany do klasy
profesjonalnej plus w ratingu programów
MBA SEM Forum 2020 
dyplom sygnowany przez
amerykańskiego partnera
absolwenci otrzymają dyplom podpisany
przez Franklin University – uczelnię
rozpoznawalną na całym świecie 
kadra złożona z praktyków 
biznesu 
zajęcia prowadzą eksperci i pasjonaci
swojej dziedziny, którzy mają realne
doświadczenie 
   
   
partnerskie podejście do uczestników 
 wykładowcy zachęcają do aktywnego
uczestnictwa w zajęciach
i dzieleniem się swoim know-how
networking
studia sprzyjają nawiązywaniu kontaktów
i wymianie doświadczeń z menedżerami
z innych branż
angażującą forma zajęć
warsztaty, studia przypadków, treningi,
prace projektowe, symulacje
biznesowe 
   
  
modułowy system nauczania
szybka, efektywna nauka pozwalająca
poznać dane zagadnienie i spojrzeć na 
nie z wielu różnych perspektyw

opracowane materiały dydaktyczne

uczestnicy otrzymują gotowe materiały,
które są dostępne 24/7
na platformie internetowej Moodle 
 

 

 

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (po spełnieniu pozostałych wymogów)

 

Formularz zgłoszeniowy

Administratorami danych osobowych są Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Uczelnia WSB Merito w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, zwane dalej Uczelniami WSB Merito.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@merito.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Podane dane osobowe będą w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją wydarzenia oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Jako uczelnie na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. UODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2023