Na Uniwersytetach WSB Merito umożliwiamy naszym studentom poszerzanie kompetencji biznesowych, niezbędnych w rozwoju kariery. Stawiamy przede wszystkim na przekazywanie aktualnej i przydatnej wiedzy, przejrzystą organizację studiów oraz sprawną obsługę zajęć. 

Badanie opinii studentów

Studenci Uniwersytetów WSB Merito każdego roku oceniają uczelnię, biorąc udział w badaniu ankietowym. Dzięki temu możemy regularnie monitorować poziom satysfakcji i udoskonalać poszczególne obszary współpracy na linii student–uniwersytet.


 • Ofertę naszych studiów tworzymy na podstawie analizy sytuacji na rynku pracy oraz wymagań pracodawców.
 • Programy studiów przygotowujemy po konsultacjach z praktykami biznesu, pozyskujemy biznesowych partnerów kierunków i specjalności oraz systematycznie moniturujemy losy zawodowe absolwentów
 • Zajęcia prowadzą praktycy: przedstawiciele firm, trenerzy, osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. 
 • Wykorzystujemy interaktywne formy zajęć: case studies, symulacje, warsztaty nastawione na zdobywanie wiedzy praktycznej

 • Plany zajęć przygotowujemy tak, by maksymalnie ułatwić uczestnikom łączenie pracy zawodowej i nauki.
 • Dostosowujemy godziny pracy działów administracyjnych (dziekanatów, biblioteki, Działu Obsługi Finansowej, Biura Karier) do potrzeb studentów.
 • Udostępniamy zbiory biblioteczne (dostęp do ponad 100 000 książek specjalistycznych oraz czasopism dostosowanych tematycznie do wymagań rynkowych).
 • Gwarantujemy przyjazną i życzliwą obsługę uczestników, ukierunkowaną na rozwiązywanie ich problemów.
 • Jesteśmy uniwersytetem bez barier (udogodnienia dla niepełnosprawnych).
 • Proponujemy elastyczny system opłat za studia (płatność ratalna).

 • Każdy student ma dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych: elektronicznego indeksu, Wi-Fi w budynkach uniwersytetów i kiosków internetowych.
 • Dzięki Extranetowi i Moodle umożliwiamy szybki i łatwy dostęp do notatek i niezbędnych materiałów dydaktycznych on-line.

Jakość kształcenia zapewnia ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu programów MBA, współpraca z partnerami merytorycznymi z kraju i z zagranicy oraz wykładowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem. O poziomie studiów świadczą również opinie uczestników i absolwentów. Według przeprowadzonych w 2022 r. Badań Atrybutów Marki 90,9% absolwentów studiów MBA na Uniwersytetach WSB Merito poleciłoby innej osobie studia w WSB Merito.

Studia MBA na Uniwersytetach WSB Merito to

23 lata doświadczenia / ponad 40 programów / 10 miast / 1 najlepszy wybór!

Sprawdź ofertę