Świadome budowanie ścieżki kariery ma niebagatelne znaczenie dla każdej ambitnej osoby. Powinno być również wartością dla firmy, która taką osobę zatrudnia. Często rozwój kariery wiążę się z awansem na stanowisko menedżerskie. Jest to moment przełomowy, nierzadko trudny i wymagający dodatkowego wsparcia kompetencji liderskich i biznesowych. Ten program dedykowany jest osobom poszukującym praktycznego wsparcia w pierwszych stadiach rozwoju menedżerskiego. Ten program jest również dla firm, które wyszukują potencjału liderskiego wśród swoich pracowników i umożliwiają im świadomą zmianę roli w przedsiębiorstwie. Stawiamy na praktyczność. Stawiamy na kompetencje, które wzmocnią początkującego lidera w codziennych wyzwaniach. A przede wszystkim stawiamy na wartościowe i świadome przywództwo już na początkowych szczeblach kariery.

Magdalena Kuriata
dyrektor programu MBA

Professional Management dla początkujących  

Studia Professional Management dla początkujących to roczne studia podyplomowe kierowane do liderów i menedżerów na początkowych etapach rozwoju kariery, którzy poszukują drogowskazów w obszarze efektywnego zarządzania. Celem programu jest rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich i biznesowych w stopniu pozwalającym na skuteczną zmianę roli w przedsiębiorstwie. Treści omawiane na zajęciach mają wyposażyć uczestników w umiejętności radzenia sobie z sytuacjami typowymi dla menedżerów (budowanie autorytetu, budowanie zaangażowania, zwinne zarządzanie, rozwiązywanie konfliktów, trudne rozmowy z pracownikami, stres) oraz wzmocnić samoświadomość o swojej roli (diagnoza kompetencyjna, efektywność osobista, empatia w biznesie). Duży nacisk kładziemy na obszar bezpieczeństwa psychologicznego pracowników, wellbeing oraz etykę działania lidera. Pogłebiamy rozumienie przepływów finansowych, analiz ekonomicznych i ekonomicznego uzasadnienia przedsięwzięć. Odpowiadamy na potrzeby zarządzania zespołem różnorodnym i rozproszonym. Pokazujemy wartości płynące ze świadomego, wartościowego i zorientowanego na potrzeby zespołów przywództwa.

Atuty Programu:

 • wysokiej klasy kadra szkoleniowa dostarczy tylko praktyczną i aktualną wiedzę,
 • w trakcie studiów wykorzystane będą gry szkoleniowe, symulacje, VR oraz angażujące warsztaty,
 • każdy uczestnik zostanie zdiagnozowany pod kątem swoich kompetencji i talentów na indywidualnych sesjach coachingowych z wykorzystaniem narzędzia Style Myślenia FRIS®,
 • wspierający program mentoringowy – do współpracy zaprosiliśmy uczestników i absolwentów studiów MBA,
 • wizyta studyjna w siedzibie partnera Programu -  OpsTalent we Wrocławiu,
 • hybrydowy tryb studiów – dwa zjazdy odbędą się online.

Po zakończeniu studiów uczestnik będzie potrafił:

 • określać specyfikę roli menedżera w zespołach i w organizacji,
 • identyfikować różnice miedzy stylami zarządzania oraz ich użytecznością,
 • identyfikować czynniki wpływające na swoją efektywność i ludzi w organizacji,
 • wykorzystywać metody i narzędzia ukierunkowane na rozwój potencjału pracowników,
 • dbać o dobrostan swój i podległych zespołów,
 • radzić sobie z typowymi wyzwaniami menedżerskimi. 

Style Myślenia i Działania FRIS®

Jest to najszybciej rozwijające się na polskim rynku narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, stosowane do wsparcia organizacji oraz w edukacji i rozwoju menedżerów. Metodologia FRIS® bazuje na teoriach i modelach z obszaru psychologii poznawczej i jest przystosowana do polskich realiów biznesowych.

Celem projektu coachingowego jest profesjonalne przeprowadzenie diagnozy naturalnego stylu myślenia i działania każdego uczestnika studiów. Diagnoza daje wgląd w naturalne predyspozycje, zwracając uwagę jednocześnie na strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, a także wskazując obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał

Korzyści zastosowania FRIS®:

 • zrozumienie swoich mocnych i słabych stron oraz bardziej świadome podejmowanie decyzji
 • odkrycie swoich naturalnych nawyków w obszarze budowania zespołów i relacji z partnerami biznesowymi,
 • szybsza komunikacja i lepsze dostosowanie swojej komunikacji w relacjach z innymi,
 • akceptacja różnorodności i docenianie.
Projekt wsparty jest indywidualną sesją coachingową z certyfikowanym trenerem, podczas których uczestnicy mogą pogłębić i utrwalić samoświadomość, wzmocnić poczucie własnej wartości oraz nauczyć się lepiej podążać za swoim potencjałem.

OpsTalent Partnerem Programu Professional Management dla początkujących

OpsTalent ma ponad 10-letnie doświadczenie w outsourcingu usług dla IT oraz szeroko pojętej wielojęzycznej obsługi klienta. Współpracujemy z firmami z całego świata, od start-upów do największych firm, pracujemy w modelu 24/7/365, a nasi specjaliści mówią w około 30 językach. Jesteśmy dumni, że wskaźnik rotacji od kilku lat jest poniżej 5% w skali roku.

Dzięki kulturze opartej na uniwersalnych wartościach 5H (Be Happy, Be Honest, Be Healthy, Be Helpful, Be Humble), wellbeingowi i stawianiu na potencjał ludzi, tworzymy zespoły, które gwarantują najwyższe standardy działania w budowaniu rozwiązań dla naszych partnerów biznesowych. OpsTalent to rodzinna organizacja, gdzie każda osoba jest jej istotną częścią i może liczyć na wsparcie innych oraz rozwój swoich umiejętności. Wierzymy, że zarządzanie przez wellbeing, obecny na każdym strategicznym poziomie działań, pozwala nam pracować w świetnej atmosferze zrozumienia swoich potrzeb, zarówno tych biznesowych, jak i indywidualnych.

Program mentoringowy uczestników i absolwentów studiów MBA.

Uczestnicy i Absolwenci studiów MBA pozostają do dyspozycji w obszarze różnorodnych kompetencji menedżerskich, a także służą pomocą w specjalistycznych obszarach swoich stanowisk i branż. 

Z programu mentoringowego można skorzystać indywidualnie lub zespołowo przy m.in. wykonywaniu projektów zaliczeniowych, rozwiązywaniu trudnych sytuacji zawodowych, czy potrzebie wzmocnienia konkretnej umiejętności.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2024