Początki w roli menedżera nie zawsze są łatwe. Mając tego świadomość,

stworzyliśmy program, który buduje kompetencje osobiste, ale także markę

osobistą uczestników. Również dlatego postawiliśmy na niespotykane

w innych programach rozwiązania, jak indywidulane sesje zdjęciowe

uczestników, sesje coachingowe czy nietypowe rozwiązania dostarczania

wiedzy. Program przygotowuje poczatkujących menedżerów w zakresie

skutecznego zarzadzania zespołem i skutecznego przywództwa. Nie można

jednak zapominać o relacyjnej wartości programu. Jest to wyjątkowa

możliwość dzielenia się wiedzą, w środowisku osób będących na podobnym

etapie rozwoju zawodowego, choć posiadających inne doświadczenie.

Zachęcam wszystkich którzy myślą o swoim rozwoju oraz MBA, do zrealizowania planów. Cytując Amelię Erhart,

„Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości”.

Dorota Otręba
dyrektor programu MBA

Rekrutacja zakończona!

Professional Management dla początkujących - wstęp do MBA 

Mistrzowska akademia lidera

 Od 28 lat uczelnia z powodzeniem kształci wysokiej klasy specjalistów i menedżerów.

Program skierowany jest do poczatkujących menedżerów, którzy poszukają inspiracji w obszarze zarządzania. Celem programu jest rozwój kompetencji menedżerskich, zrozumienie roli menedżera oraz rozwój kluczowych kompetencji lidera, a także zaprezentowanie niestandardowych, innowacyjnych narzędzi i rozwiązań.

Atuty programu:

 • uczestnicy ukończą pierwszą część certyfikacji Action Learning w WIAL i otrzymają międzynarodowy dyplom ukończenia modułu podstawowego tej szkoły,
 • dostęp do praktycznej wiedzy eksperckiej, przekazywanej przez przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu, trenerów, coachów,
 • diagnoza kompetencji FRIS.

Po zakończeniu studiów uczestnik będzie potraił:

 • określać role i zadania kadry menedżerskiej, specyfikę zadań lidera i menedżera,
 • identyfikować różnice miedzy stylami zarządzania oraz ich użytecznością,
 • identyfikować czynniki wpływające na wysoką efektywność ludzi i organizacji,
 • wykorzystywać metody i narzędzia ukierunkowane na rozwój potencjału pracowników,
 • określać na czym polega efektywność osobista oraz jak skutecznie budować i utrwalać autorytet menedżera.

 

Style Myślenia i Działania FRIS®

Jest to najszybciej rozwijające się na polskim rynku narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, stosowane do wsparcia organizacji oraz w edukacji i rozwoju menedżerów. Metodologia FRIS® bazuje na teoriach i modelach z obszaru psychologii poznawczej i jest przystosowana do polskich realiów biznesowych.

Celem naszego projektu coachingowego jest profesjonalne przeprowadzenie diagnozy naturalnego stylu myślenia i działania menedżera. Diagnoza daje wgląd w naturalne predyspozycje, zwracając uwagę jednocześnie na strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, a także wskazując obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Korzyści zastosowania FRIS®:

 • zrozumienie swoich mocnych i słabych stron oraz bardziej świadome podejmowanie decyzji,
 • odkrycie swoich naturalnych nawyków w obszarze budowania zespołów i relacji z partnerami biznesowymi,
 • szybsza komunikacja i lepsze dostosowanie swojej komunikacji w relacjach z innymi,
 • akceptacja różnorodności i docenianie.

Efektem projektu jest kilkunastostronicowy raport, który informacje o stylu myślenia uczestnika oraz w oparciu o ten styl podaje wskazówki, w jaki sposób najlepiej wykorzystać silne strony oraz jakiego typu aktywności zawodowe mogą być wykonywane najbardziej efektywnie. W treści raportu znajdują się również informacje o osobach o tym samym stylu myślenia, ich preferencjach i podejmowanych decyzjach.

Projekt wsparty jest indywidualną sesją coachingowom z certyfikowanym trenerem, podczas których uczestnicy mogą pogłębić i utrwalić samoświadomość, wzmocnić poczucie własnej wartości oraz nauczyć się lepiej podążać za swoim potencjałem.


Action Learning

Action Learning to proces zespołowego dostarczania rozwiązań biznesowych w odpowiedzi na złożone, realne problemy, w którym uczestnicy podejmują konkretne działania, poświęcają czas na wspólną refleksję nad nimi i uczą się przełożenia pomysłów na realne aktywności.

Partner programu WIAL Poland jest oficjalnym oddziałem World Institute for Action Learning (WIAL), czyli Światowego Instytutu Action Learning, który ma siedzibę w USA. WIAL Poland pracuje z liderami i zespołami nad tym, by skuteczniej rozwiązywali problemy i zwiększali swoją zawodową sprawność. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2023