Master of Business Administration to najwyższy poziom edukacji związanej z biznesem. Osoby, które posiadają dyplom ukończenia tych studiów, mogą liczyć na lepsze stanowiska oraz wyższe wynagrodzenie. Studia te są kluczem do rozwoju kariery, pomagają w realizacji założonych celów i rozwoju zainteresowań, poszerzają horyzonty, uzupełniają wiedzę, doskonalą umiejętności przywódcze. Oprócz tego są nieocenionym źródłem nowych kontaktów biznesowych i okazją do wymiany know-how między praktykami reprezentującymi różne branże.

Od 1 stycznia 2017 roku absolwenci studiów MBA (po spełnieniu pozostałych wymogów) mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (źródło: Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

Co dajemy uczestnikom programu? 

 • kompleksową wiedzę dotyczącą różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem
 • umiejętności stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania
 • możliwość wymiany doświadczeń między wykładowcami i uczestnikami pełniącymi różne funkcje w firmie i reprezentującymi różne branże
 • okazję do nawiązania szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym znaczeniu dla firm oraz rozwoju karier zawodowych uczestników studiów
 • motywację do dalszego samodzielnego rozwoju
 • prestiżowy dyplom wystawiony lub sygnowany przez zagraniczną uczelnię
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Uniwersytet WSB Merito


Dla kogo przygotowaliśmy nasze studia?

Programy MBA są przeznaczone dla przedstawicieli kadry kierowniczej i menedżerskiej oraz właścicieli firm, którzy:

 • mają zamiar zdobyć wykształcenie kierunkowe konieczne do dalszego rozwoju i świadomego kierowania ścieżką kariery,
 • chcą potwierdzić swoje kwalifikacje,
 • planują poszerzenie zakresu działalności firmy i pragną wymienić się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi,
 • awansowali i mają w planach rozwój umiejętności menedżerskich oraz przygotowanie do rozwiązywania problemów, jakie czekają na nich w nowych sytuacjach biznesowych,
 • są zmotywowani do poszerzania wiedzy z różnych obszarów zarządzania organizacją, ponieważ mają perspektywę awansu lub zmiany stanowiska pracy. 


Kandydaci na studia MBA muszą posiadać odpowiedni poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego.


W przypadku polskojęzycznych studiów MBA na wszystkich Uniwerystetach WSB Merito:

 • wykształcenie wyższe,
 • w zależności od programu minimum 2 lub 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym. 


W przypadku studiów Executive MBA na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 5-letnie doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
 • zaliczony egzamin językowy.


W przypadku Franklin University MBA na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu:

 • znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (GPA na poziomie 2.75 lub wyższe),
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.


W przypadku Executive MBA Business Trends na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.


W przypadku Executive MBA Project Management na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu:

 • ukończone studia wyższe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym. W przypadku MBA Management 4.0 na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu, Łodzi i Bydgoszczy:

 • wykształcenie wyższe, 
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. 


W przypadku MBA Zarządzanie jakością na Uniwersytecie WSB Merito w Opolu:

 •  wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe (preferowane na stanowisku kierowniczym). 


W przypadku MBA Proffesional Management dla początkujących - wstęp do MBA na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • preferowane doświadczenie na stanowisku menadżerskim do 2 lat lub doświadczenie w roli lidera np. projektu, stowarzyszenia, w organizacjach studenckich, pracy zawodowej lub skierowanie z zakładu pracy, uczelni (list intencyjny)

 
W przypadku Master of Business Administration – Zdrowie na wszystkich uniwersytetach WSB Merito:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub posiadanie tytułu lekarza,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w branży medycznej lub farmaceutycznej, lub 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim w innej branży.


W przypadku Master of Business Administration HR na wszystkich uniwersytetach WSB Merito:

 • wykształcenie wyższe, 
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub menedżerskie).

Jakość kształcenia zapewnia ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu programów MBA, współpraca z partnerami merytorycznymi z kraju i z zagranicy oraz wykładowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem. O poziomie studiów świadczą również opinie uczestników i absolwentów. Według przeprowadzonych w 2022 r. Badań Atrybutów Marki 90,9% absolwentów studiów MBA na Uniwersytetach WSB Merito poleciłoby innej osobie studia w WSB Merito.

Studia MBA na Uniwersytetach WSB Merito to

23 lata doświadczenia / ponad 40 programów / 10 miast / 1 najlepszy wybór!

Sprawdź ofertę