Świadome budowanie ścieżki kariery ma niebagatelne znaczenie dla każdej ambitnej osoby. Powinno być również wartością dla firmy, która taką osobę zatrudnia. Często rozwój kariery wiążę się z awansem na stanowisko menedżerskie. Jest to moment przełomowy, nierzadko trudny i wymagający dodatkowego wsparcia kompetencji liderskich i biznesowych. Ten program dedykowany jest osobom poszukującym praktycznego wsparcia w pierwszych stadiach rozwoju menedżerskiego. Ten program jest również dla firm, które wyszukują potencjału liderskiego wśród swoich pracowników i umożliwiają im świadomą zmianę roli w przedsiębiorstwie. Stawiamy na praktyczność. Stawiamy na kompetencje, które wzmocnią początkującego lidera w codziennych wyzwaniach. A przede wszystkim stawiamy na wartościowe i świadome przywództwo już na początkowych szczeblach kariery.

Magdalena Kuriata
dyrektor programu MBA

Program obejmuje:

 • 2 semestry zajęć w murach uczelni (w tym 2 zjazdy online)
 • 176 godz. zajęć szkoleniowych
 • indywidulana sesję coachingową

MODUŁY:

1. Typologia stylów zarządzania – diagnoza kompetencyjna na podstawie narzędzia Style Myślenia FRIS® - indywidualna sesja coachingowa 

Podczas  dwudniowego spotkania omówiony zostanie naturalny styl myślenia i działania każdego uczestnika Programu. Szczegółowa diagnoza raportu indywidualnego dostarczy wgląd w naturalne predyspozycje poznawcze, wskaże strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, oraz zobrazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Celem spotkania jest także przygotowanie do świadomego tworzenia synergii w zespołach z wykorzystaniem badania Style Myślenia i Działania FRIS®. Dla wielu liderów wyzwaniem są: dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu i wysoka efektywność wspólnych działań. FRIS® w tym pomaga – w prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu, bazując na oryginalnej koncepcji, która uwzględnia zarówno efektywność działań, jak i satysfakcję z wykonanej pracy. 

Przygoda rozwojowa z narzędziem diagnostyczno-rozwojowym Style Myślenia i Działania FRIS® zostanie wsparta pogłębioną sesją coachingową z certyfikowaną trenerką  FRIS®. Każdy z uczestników będzie miał możliwość pogłębić i utrwalić samoświadomość swoich stylów poznawczych, wzmocnić poczucie własnej wartości oraz jeszcze klarowniej podążać za swoim potencjałem.

2. Pozycja menedżera – budowa autorytetu menedżera (z wykorzystaniem gry „6 twarzy lidera”) – 8 h

Zajęcia mają na celu wyposażenie uczestników w umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego budowania i utrzymywania autorytetu menedżerskiego. Rozpoczniemy od wprowadzenia w znaczenie autorytetu menedżerskiego i jego wpływu na efektywność zarządzania zespołem. Następnie, uczestnicy wezmą udział w interaktywnej grze „6 twarzy lidera”, aby doświadczyć różnych stylów przywództwa i ich zastosowania w praktyce. Seria warsztatów i dyskusji na bazie studiów przypadków pozwoli na analizę i opracowanie strategii budowania autorytetu w różnych kontekstach biznesowych. Zajęcia zakończą się sesją feedbacku i refleksji, umożliwiając uczestnikom podzielenie się swoimi doświadczeniami i planami stosowania zdobytej wiedzy. Metodyka zajęć opiera się na doświadczeniu, łącząc teoretyczną wiedzę z aktywnymi metodami nauczania, w tym grami symulacyjnymi, dyskusjami grupowymi i studiami przypadków, co zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie w budowaniu autorytetu menedżerskiego. Zapraszamy do udziału w tych dynamicznych i interaktywnych zajęciach, które są kluczowym elementem rozwoju zawodowego każdego menedżera.

3. Budowanie zaangażowania i rozwój zespołów – 8 h

Ta sekcja programu skupi się na profesjonalnym zarządzaniu zespołami w dynamicznym środowisku biznesowym, integrując teorię z praktyką w obszarach: motywacji, komunikacji i budowania zaufania. Poprzez analizę rzeczywistych przypadków (case studies), uczestnicy będą mieli szansę zgłębić różnorodne strategie menedżerskie oraz wymieniać doświadczenia związane z najlepszymi praktykami. Ponadto, uczestnicy otrzymają konkretne narzędzia oraz będą praktykować umiejętności niezbędne do efektywnego tworzenia elastycznych zespołów.

4. Zespół rozproszony i wirtualny – 8 h

Praktyczny warsztat podczas którego skupimy się na pełnym zrozumieniu specyfiki zarządzania pracownikami w warunkach zdalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz głównych wyzwań związanych z taką formą zarządzania. W trakcie interaktywnych warsztatów poznamy czynniki sprzyjające oraz utrudniające pracę lidera i menedżera oraz rolę jaką odgrywa w podtrzymaniu satysfakcji i zaangażowania rozproszonych pracowników. Dokonamy także analizy obecnych trendów oraz ustalimy strategie wspierające efektywną pracę zdalną poprzez ukierunkowany rozwój kluczowych kompetencji liderów i menedżerów. To szkolenie, które w elastyczny sposób przygotuje uczestników na obecne realia i sposoby współpracy w organizacjach.

5. Efektywność osobista menedżera – 8 h

W trakcie spotkania skupimy się na następujących obszarach:

 • czym jest czas i jak o nim myślimy
 • co i jak wpływa na nasz czas i na naszą relację wobec niego
 • omówimy narzędzia zarządzania czasem i organizację pracy
 • przeprowadzimy retrospektywę i ćwiczenia grupowe

6. Komunikacja w zespole – 16 h

Skuteczna komunikacja w zespole jest niepodważalnie jednym z kluczowych elementów sukcesu.  Na przykładzie życia codziennego łatwo jednak o wniosek, że właściwa komunikacja w grupie to bardzo duże wyzwanie, które nie tylko wymaga zaangażowania i dobrej woli ze strony wszystkich uczestników procesu, ale także świadomości, jakie pociąga za sobą konsekwencje. Komunikacja jest umiejętnością uniwersalną - niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w życiu biznesowym i prywatnym. Bez niej trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie zespołu, realizację celów, podejmowanie decyzji, funkcjonowanie firmy. Mimo używania jej na co dzień, sprawia wiele kłopotów. Sprawna komunikacja to taka sama umiejętność, jak każda inna. Można ją rozwijać, wzmacniać i pielęgnować. Podczas dwudniowego kursu omówimy najważniejsze kwestie, typowe problemy i wyzwania komunikacyjne w miejscu pracy, a także zagrożenia, jakie niesie za sobą nieprawidłowa komunikacja. Popracujemy nad zasadami udanej komunikacji w zespole. Poćwiczymy, aby nasze kompetencje w tym zakresie uległy znaczącej poprawie. W trakcie szkolenia wykorzystamy  grę symulacyjną Starożytna Świątynia oraz aktywizujące warsztaty.

7. Wyzwania i trudności w pracy lidera – wybrane aspekty – 16 h

Ta sekcja skoncentruje się na kluczowych aspektach bycia liderem jak: efektywne przekazywanie informacji zwrotnej, uwzględniając zarówno feedback oraz feedforward, rozwijanie i rozumienie  empatii w biznesie oraz przedstawienie strategii rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy zdobędą także umiejętności w prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami, a także otrzymają wskazówki dotyczące skutecznego zarządzania czasem, co pozwoli im skuteczniej kierować zespołami. Ponownie praktyka będzie łączyć się z teorią z najbardziej efektywnych praktyk.

8. Innovative mindset jako kompetencja przyszłości – 8 h

Praktyczny warsztat o narzędziach do rozwiązywania problemów: omówimy codzienne rytuały, które wspierają rozwijanie kreatywności oraz metody, dzięki którym można tworzyć nawyk kreatywnego myślenia. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję odkryć techniki nietypowego podejścia do problemów, co pozwoli im poszerzyć perspektywę i szukać innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowo, skoncentrujemy się na zrozumieniu i przełamywaniu przeszkód, które potencjalnie blokują kreatywność, zachęcając do bardziej otwartego podejścia do procesu twórczego. To spotkanie to nie tylko teoria, ale również praktyka, gdzie uczestnicy będą mogli w bezpiecznym środowisku eksperymentować z różnymi technikami kreatywnego myślenia.

9. Marka osobista lidera – 8 h

Interaktywny warsztat, podczas którego skoncentrujemy się na rozwijaniu i kształtowaniu własnej marki osobistej w kontekście przywództwa. Przyjrzymy się elementom, które mają wpływ na pewność siebie, a jednocześnie kształtują naszą markę osobistą, poświęcając uwagę technikom autoprezentacji. Poruszymy tematy związane z budowaniem autentycznego wizerunku lidera oraz skutecznym zarządzaniem własnym image'em w środowisku zawodowym. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieć okazję do praktycznych ćwiczeń i dyskusji, które pozwolą im zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

10. 10 cech doskonałego menedżera – 16 h

Co sprawia, że jedne zespoły osiągają lepsze wyniki od innych, mają mniejszą rotację i większą satysfakcję pracowników oraz zadowolonego klienta? Czy menedżer jest firmie niezbędny? Czy robi różnicę? Jakie są cechy, zachowania, nawyki "doskonałego menedżera" i czy taka persona w ogóle istnieje? Na zajęciach przepracujemy case-study jednego z najsłynniejszych i najważniejszych eksperymentów Google dotyczących dekady badań nad zespołami i liderami.

11. Bezpieczeństwo psychologiczne i wellbeing w zespole (z wykorzystaniem symulacji VR) – 16 h

Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić kluczowy aspekt zarządzania zespołami - tworzenie zdrowego i wydajnego środowiska pracy. W obliczu rosnącego znaczenia zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w środowisku biznesowym, to spotkanie jest istotne dla zrozumienia, jak te aspekty wpływają na efektywność zarządzania. Unikalna symulacja VR pozwoli uczestnikom doświadczyć sytuacji, w których brakuje bezpieczeństwa psychologicznego, takich jak mobbing, dyskryminacja czy molestowanie. Ta nowoczesna forma edukacji umożliwia nie tylko praktyczne zrozumienie problemów, ale także rozwija empatyczne podejście do wyzwań związanych z zarządzaniem ludźmi. Symulacja dostarczy materiału do wniosków i refleksji na temat budowania bezpieczeństwa psychologicznego i wellbeing w zespole. Zrozumienie, jak ważne jest stworzenie bezpiecznego środowiska pracy, ma kluczowe znaczenie dla każdego menadżera i lidera. Bezpieczne środowisko pracy sprzyja zaangażowaniu, innowacyjności i produktywności pracowników. Spotkanie będzie również okazją do omówienia roli menadżera w dbaniu o własny dobrostan. Wellbeing menadżera jest równie istotny, jak wellbeing zespołu, ponieważ liderzy mają znaczący wpływ na kulturę pracy i atmosferęw miejscu pracy. W podsumowaniu, spotkanie na kursie Professional Management dla początkujących "Bezpieczeństwo Psychologiczne i Wellbeing w Zespołe" stanowi inwestycję  w rozwój kluczowych kompetencji menadżerskich, które są niezbędne do tworzenia zdrowych, bezpiecznych i produktywnych miejsc pracy.

12. Finanse dla menedżerów – analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć – 16 h

Teza: "Finanse źródłem wiedzy Menadżera". W ciągu dwudniowego spotkania omówimy:

 • wprowadzenie do finansów dla menedżerów (podstawowe definicje, najistotniejsze wskaźniki, zakres współpracy z działami finansowymi)
 • analiza projektów inwestycyjnych (modele, przykłady, warsztat)
 • rachunkowość zarządcza (modele branżowe, omówienie perspektyw właściciela, menedżera, pracownika)
 • budżetowanie i kontrola finansowa (zasady, aspekty komunikacji budżetowej, konflikty interesów podczas procesu budżetowania)
 • zarządzanie kapitałem obrotowym na każdym szczeblu działalności przedsiębiorstw (zrozumienie konwersji gotówki w biznesie, kalkulacja kosztów kapitału obrotowego, budżetowanie kapitału obrotowego)
 • finansowanie projektów i przedsięwzięć (metody finansowania, optyka biorcy i dawcy kapitału, relacje i zaufanie przy współpracy z instytucjami finansującymi)
 • podsumowanie oraz dyskusja: „Czy finanse są źródłem wiedzy Menedżera o tym co się dzieje w organizacji”.

13. W poszukiwaniu marnotrawstw – warsztaty leanowe -  16 h

Warsztat Lean z wykorzystaniem gry symulacyjnej BATERIADA służy poznaniu najważniejszych narzędzi koncepcji Lean Management, jak również przedstawia praktyczne mechanizmy ich wdrażania. W grze symulowane są problemy związane z niewłaściwie zaprojektowanym procesem, niezbalansowaniem obciążeń na poszczególnych stanowiskach oraz brakiem przepływu. Twoim celem będzie zidentyfikowanie problemów zaburzających przepływ realizowanych procesów, a następnie zainicjowanie i realizacja działań doskonalących, w oparciu o przedstawione narzędzia ciągłego doskonalenia oraz zasady wizualnego zarządzania wynikami.

14. Zwinne podejście do zarządzania w zespole – 16 h

Podczas zajęć omówimy następujące obszary:

 1. Metodyki zwinne - Agile w praktyce zespołu projektowego: wartości, podstawowe założenia, porównanie podejść
 2. Wstęp do Scrum - role, zdarzenia, artefakty, podstawowe narzędzia i techniki
 3. Skuteczne wykorzystanie zdarzeń scrumowych - jak zarządzać zespołem, aby osiągać założone cele.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2024