Początki w roli menedżera nie zawsze są łatwe. Mając tego świadomość,

stworzyliśmy program, który buduje kompetencje osobiste, ale także markę

osobistą uczestników. Również dlatego postawiliśmy na niespotykane

w innych programach rozwiązania, jak indywidulane sesje zdjęciowe

uczestników, sesje coachingowe czy nietypowe rozwiązania dostarczania

wiedzy. Program przygotowuje poczatkujących menedżerów w zakresie

skutecznego zarzadzania zespołem i skutecznego przywództwa. Nie można

jednak zapominać o relacyjnej wartości programu. Jest to wyjątkowa

możliwość dzielenia się wiedzą, w środowisku osób będących na podobnym

etapie rozwoju zawodowego, choć posiadających inne doświadczenie.

Zachęcam wszystkich którzy myślą o swoim rozwoju oraz MBA, do zrealizowania planów. Cytując Amelię Erhart,

„Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości”.

Dorota Otręba
dyrektor programu MBA

Program obejmuje:

 • 2 semestry zajęć online (w tym 1 zjazd stacjonarny)
 • 160 godz. zajęć podzielonych na 4 moduły
 • indywidulana sesję coachingową

MODUŁY:

I MODUŁ: KOMPETENCJE OSOBISTE MENEDŻERA – 48 godz.

 • FRIS - Style Myślenia i Działania Lidera/ Menedżera (zjazd będzie realizowany tradycyjnie we Wrocławiu)
 • Marka osobista i autorytet lidera
 • Inteligencja emocjonalna - fundament w zarządzaniu 

II MODUŁ: EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZESPOŁEM – 48 godz.

Założenia modułu:

Podczas modułu uczestnicy wspierani są sesją Action Learning, na której będą omawiać wyzwania związane z pracą menedżera, szczególnie w temacie zarządzania zespołem. Uczestnicy będą je analizować, opracowywać rozwiązania i wyciągać wnioski ze swojej pracy- uczyć się w działaniu. W trakcie tych sesji będą przyglądać się temu jak się komunikują, współpracują, słuchają się nawzajem, na ile treściwe są ich spotkania, jakie pytania zadają, jak dbają o zaangażowanie w grupie, jaka jest dynamika ich pracy i  na ile skupiają się na celu.

Budowanie efektywnych zespołów

 • Jak wykorzystać cechy wysoce skutecznych zespołów według naukowych badań z korporacji Google?
 • Dostrzeganie i wykorzystanie potencjału ról zespołowych
 • Fundament - ustalanie zespołowych zasad pracy 
 • Jak wykorzystać różnorodność i inkluzywność do maksymalizacji skuteczności zespołu?
 • Co menedżer powinien robić na różnych etapach rozwoju grupy

 Dysfunkcje pracy zespołowej

 • Jak zapewnić bezpieczeństwo psychologiczne w grupie?
 • Jak radzić sobie z konfliktem i prowokować owocne, treściwe dyskusje?
 • Co zrobić, żeby członkowie zespołu realnie angażowali się w podjęte decyzje?
 • Jak wzbudzać poczucie odpowiedzialności w pracownikach?
 • Co robić, aby zespół skupiał się na wynikach, a nie na interpersonalnych grach i potyczkach?

 Prowadzenie efektywnych spotkań

 • Wykorzystanie naukowych badań z Massachusetts Institute of Technology (MIT) do prowadzenia owocnych spotkań
 • Prowadzenie spotkań przez skupienie na celach
 • Narzędzia zespołowego rozwiązywania złożonych problemów i podejmowanie działań na rzecz zmiany
 • Techniki z Action Learning, które pozwalają na:
  1. kończenie spotkań o czasie,
  2. treściwość wypowiedzi bez dygresji i monologów,
  3. kończenie spotkań z jasnym planem działań,
  4. podsumowanie wniosków,
  5. zapewnienie ciągłego doskonalenia pracy zespołu,
  6. budowanie zaufania w grupie,
  7. sprawne analizowanie problemów i generowanie rozwiązań.

 Zespół rozproszony i wirtualny

 • Jak wykorzystać spotkania online do podejmowania decyzji i zwięzłych dyskusji
 • Jak angażować członków zespołu w trakcie spotkań
 • Pułapki zespołów rozproszonych i wirtualnych- na co uważać i jakich błędów nie popełniać
 • Współpraca na rzecz wyników
 • Grupowy trening rozwiązywania problemów i uczenia się współpracy i komunikacji w działaniu
 • Treningu kompetencji emocjonalnych i empatii
 • Trening umiejętności coachingu i mentoringu podczas pracy zespołowej
 • Rozwój kompetencji współpracy i komunikacji na podstawie badań FRIS (z części 1 programu)
 • Trening umiejętności przywódczych w zespole (wprowadzenie do skutecznego przed częścią 3)

III MODUŁ: SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO  – 48 godz.

Przywództwo sytuacyjne

 • Rozpoznanie pracowników i dobór stylu

Lider w roli mentora i coacha

 • Narzędzia coachingowe w zarządzaniu
 • Modele rozmów coachingowych GROW/IGOW
 • Zasady skutecznego zadawania pytań
 • Zasady i narzędzia w mentoringu

Lider zmiany – zarządzanie zmianą w organizacji

 • Rola lidera w procesie inicjowania i wdrażania zmiany
 • Różne reakcje pracowników na zmianę (reakcja psychologiczna)
 • Techniki radzenia sobie z oporem pracowników na zmiany
 • Rola lidera w zarządzaniu kryzysowym

Skuteczność i efektywność menedżera

 • Planowanie pracy menedżera
 • Planowanie długofalowego rozwoju lidera
 • Ustalanie celów i techniki komunikowania ich w zespole
 • Zasady i techniki delegowania zadań
 • Mierzenie i ocena wykonywania zadań

Feedback i feedforward

 • Rola informacji zwrotnej w rozwoju pracownika
 • Jak zastosować informację zwrotną i kiedy?
 • Wyrażanie informacji zwrotnej - pochwała, reprymenda, feedforward
 • Blokady i mechanizmy obronne

Motywacja i inicjatywa

 • Różnice w motywowaniu pracowników pokoleń X, Y, Z
 • Techniki pobudzania inicjatywy
 • 7 poziomów inicjatywy
 • Co obniża zaangażowanie w firmie?

Budowanie zaangażowania

 • Poziomy zaangażowania pracowników
 • Zaangażowanie a praca zdalna. Co się zmienia?
 • Powody utraty zaangażowania?
 • Rola liderów w angażowaniu pracowników

IV MODUŁ – DO WYBORU – 16 godz.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2023