Kadra dydaktyczna studiów Franklin University MBA

  • The business world needs fresh ideas, global perspectives, as well as talented and qualified leaders, to lead the way into the future. In this innovative MBA program, which was designed in partnership with Franklin University, you will learn leadership in practice.

    Godfrey F. Mendes
    Ph.D. Vice President, Global Programs Franklin University

O jakości programu stanowi jego kadra dydaktyczna. Wśród wykładowców programu FUMBA są nauczyciele akademiccy Franklin University oraz specjaliści z bogatym dorobkiem praktycznym, ściśle związani ze światem biznesu.

Program FUMBA łączy doświadczenie biznesowe z wiedzą teoretyczną. Wykłady na FUMBA prowadzą:

  • profesorowie z USA i Europy,
  • reprezentanci międzynarodowych firm.

Do kadry dydaktycznej należą m.in.:

  • Christine Seebon - wykwalifikowany moderator, facylitator i coach. Jej silne strony to motywowanie, opieka nad stażystami, moderowanie spotkań fokusowych, dobór zalecanej literatury, szkicowanie planów działania i wytyczanie zakresów odpowiedzialności. Biegła w tworzeniu biznesplanów, rozwiązywaniu problemów, planowaniu efektywności organizacyjnej i zarządzaniu projektami. Z uporem i konsekwencją przewodziła złożonym projektom i startupom, wprowadzała zmiany i restrukturyzacje. Mówi się o niej, że myśli dalekosiężnie i jest zorientowana na wyniki. Ma bogatą listę dokonań. Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu wysoce skutecznych i innowacyjnych planów marketingowych, tworzeniu i wykonaniu budżetów, selekcji i zarządzaniu zespołem sprzedawców, kreowaniu tożsamości marki, pozycjonowaniu, przygotowywaniu materiałów wspierających sprzedaż i promocję oraz organizacji imprez promocyjnych i sponsorowanych. Odpowiadała za treści prasowe, public relations, kampanie sprzedażowe, witryny internetowe i badania satysfakcji klienta. Osiągała cele finansowe poprzez realizację zintegrowanych programów marketingowych.

  • dr Garry McDaniel - jako profesor i menedżer kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na Franklin University, Dr Garry McDaniel odpowiada za rozwój i obsadę kadrową kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach licencjackich i magisterskich oraz za dydaktykę w ramach studiów MBA. Jest wykładowcą na studiach pierwszego stopnia i studiach MBA. Stoi na czele programu kreowania liderów i planowania sukcesji kadrowej w firmie Advanced Micro Devices, będącej globalnym producentem półprzewodników. Jest autorem licznych artykułów, a także dwóch książek: „Współpraca zamiast konfliktu: proces mediacji pomiędzy grupami” i „Zarządzanie firmą: jak fachowi menedżerowie podporządkowują systemy zarządzania strategii firmy”. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2023