Każde studia MBA to inwestycja nie tylko pieniędzy, ale też czasu. Rozwijają umiejętności miękkie, jak komunikacja, budowa zmotywowanego zespołu, czy tworzenie sieci kontaktów, jak i twarde, jak np. zarządzenie finansami. Warunkiem opłacalności tej inwestycji dla każdego słuchacza jest możliwość osadzenia tej wiedzy we własnych doświadczeniach zawodowych. Równie ważne w tego typu projektach jest dobranie właściwych wykładowców, treści programowych jak i  uczestników. Tylko staranne zbalansowanie tych aspektów prowadzi do stworzenia efektywnej płaszczyzny rozwoju kompetencji menadżerskich na tym poziomie kształcenia. 

Tomasz Augustyniak
wykładowca programu MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Opłaty za studia MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

 • opłata wpisowa – 500 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (patrz niżej)
 • opłata końcowa – 450 EUR

 

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
opłata jednorazowa28 500 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 27 000 zł
28 500 zł
3 raty 

10 000 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 10 000 zł

30 000 zł
15 rat

2 100 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2 100 zł

31 500 zł

*Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

Do 26.06.2024 r. studia 2500 zł* taniej. 

* Dla absolwentów naszych uczelni 4000 zł taniej. 

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA.

Szczegóły na:
https://open.frp.pl/
https://inwestujwrozwoj.pl/

 

ZASADY REKRUTACJI

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra),
 • min. pięcioletnie doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub menedżerskie),
 • pozytywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia. Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia,
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów,
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • pełne CV w jęzuku polskim
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • potwierdzoną przez Uniwersytet WSB Merito zgodność z oryginałem lub notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe preferowane na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto:
  PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876 z dopiskiem: MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych.

 Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 7 dni od zapisu dostarczyć dokumenty.

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Uniwersytet WSB Merito Wrocław
Biuro Programu MBA
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław


Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA.

O przyjęciu na studia MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której badamy doświadczenie zawodowe, predyspozycje menedżerskie i motywację kandydatów do podjęcia studiów MBA.

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pośrednictwem Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.

Dokumenty do wglądu:

 

 

Rekrutacja za pośrednictwem Konta Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA, przejdź do zapisów online i zaznacz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, gdzie odnajdziesz listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, aby zostać uczestnikiem studiów MBA oraz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji.

Można pominąć proces zakładania Konta, jeżeli kandydat jest naszym uczestnikiem lub absolwentem. Prosimy wówczas o zalogowanie się aktualnym loginem oraz hasłem używanym w Extranecie.

KROK 3Dzięki Kontu Kandydata można wypełnić formularz rekrutacyjny online, bez wychodzenia z domu. Następnie kandydat ma 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów.
KROK 4Weryfikacja załączonych dokumentów przez Biuro Programu MBA. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów Biuro Programu MBA kontaktuje się z kandydatem celem umówienia na rozmowę kwalifikacyjną. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydat otrzymuje informację mailową z prośbą o złożenie podpisu elektronicznego na umowie edukacyjnej znajdującej się na Koncie Kandydata.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Wrocław 2023