Studia pozwalają zdobyć „kanoniczny” dla programów MBA zestaw wiedzy i umiejętności potrzebnych dla skutecznego działania w stechnologizowanym, zmiennym i nieprzewidywalnym środowisku. Zwieńczeniem studiów jest projekt o charakterze start-upowym, który oceniany jest przez ekspertów praktyków zajmujących się finansowaniem nowych przedsięwzięć biznesowych.  

dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. Uczelni WSB Merito w Warszawie
rektor Uczelni WSB Merito w Warszawie

Studia MBA online na Uczelni WSB Merito w Warszawie 

Program Master of Business Administration na Uczelni WSB Merito w Warszawie to studia w formule online. Program kierujemy do menedżerów i liderów biznesu, którym zależy na rozwoju swoich umiejętności przywódczych. Uczestnicy studiów zdobywają interdyscyplinarną wiedzę, która obejmuje także najnowsze trendy z zakresu technologii wspierających realizowanie celów biznesowych.  

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Studia MBA online to m.in.: 

 • sesje eksperckie i networkingowe, 
 • zajęcia z praktykami biznesu, 
 • współpraca z międzynarodową uczelnią Franklin University,
 • nauka w oparciu o najnowsze trendy rynkowe i technologiczne,
 • dyskusje i projekty prowadzone w gronie profesjonalistów,
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami - menedżerami firm i liderami biznesu,
 • zajęcia w formule online, pozwalające na elastyczne łączenie studiów, życia zawodowego i prywatnego. 

Dla kogo studia MBA:

Program MBA na Uczelni WSB Merito w Warszawie został zaprojektowany z myślą o:​

 • liderach biznesu, kadrze kierowniczej wszystkich szczebli oraz osobach aspirujących do objęcia stanowisk kierowniczych​,
 • osobach, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania innowacji w biznesie,
 • osobach prowadzących własne firmy, ​
 • osobach, które planują poszerzyć zakres działalności firmy i przygotować ją na wyzwania XXI wieku,
 • osobach, którym zależy na rozwoju umiejętności przywódczych i orientacji w najnowszych trendach w obszarze technologii wspierających realizowanie celów biznesowych,
 • osobach zmotywowanych, nastawionych na samorozwój, gotowych czerpać wiedzę i inspirację z różnych źródeł, otwartych na działanie w szybko zmieniającej się rzeczywistości​.

Unikalny program rozwojowy ​

Każdy z uczestników programu przechodzi diagnostykę osobowości i kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym z wykorzystaniem m.in. oryginalnego narzędzia WSB Warszawa COMP- 21. Szeroko rozumiany rozwój osobisty będzie realizowany tak na zajęciach wspólnych, w systematycznej pracy własnej uczestników, peer-coachingu oraz dwóch spotkaniach z mentorem rozwojowym. Uczestnicy prowadzą Dziennik, który jest narzędziem umożliwiającym systematyczną autorefleksję nad własnym rozwojem w trakcie całego okresu studiów.​

Praktyczny projekt zaliczeniowy o charakterze start-upowym 

Projekt zaliczeniowy będzie sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce. Studenci dostaną do wyboru kilka wyzwań, z którymi mierzą się się polskie duże firmy, start-upy, NGOsy czy jednostki publiczne. Przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli wymienionych podmiotów będą musieli w zespołach zidentyfikować konkretne problemy, zaproponować rozwiązanie odpowiadające potrzebom użytkowników, opracować model biznesowy i prototyp/MVP rozwiązania. Na koniec projekty zostaną poddane ocenie jury, składającego się z inwestorów VC i ekspertów z rynku. Projekt zaliczeniowy planowany jest na ok 70h. 

Zainteresowały Cię studia MBA online na Uczelni WSB Merito w Warszawie lub masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami poprzez FORMULARZ

Dowiedz się więcej o studiach, które przygotowujemy. Obejrzyj film. 

 

Uczelnia WSB Merito w Warszawie 

Nasza uczelnia należy do grupy jedenastu Uczelni WSB Merito, o której sile stanowi 28-letnia obecność na rynku edukacyjnym. Jako grupa oferujemy zarówno studia wyższe, podyplomowe i MBA, jak i różnorodne szkolenia. Działając w myśl idei work-life balance, kształcimy tak, aby pokazać studentom, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu. Dzięki temu studenci na zajęciach korzystają z doświadczenia ekspertów, biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator 2022 - Studia MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie