Studia pozwalają zdobyć „kanoniczny” dla programów MBA zestaw wiedzy i umiejętności potrzebnych dla skutecznego działania w stechnologizowanym, zmiennym i nieprzewidywalnym środowisku. Zwieńczeniem studiów jest projekt o charakterze start-upowym, który oceniany jest przez ekspertów praktyków zajmujących się finansowaniem nowych przedsięwzięć biznesowych.  

dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. Uniwersytetu WSB Merito Warszawa
prorektor ds. umiędzynarodowienia na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa

Rekrutacja trwa ! 

Studia MBA online na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie 

Program Master of Business Administration na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie to studia w formule online. Program kierujemy do menedżerów i liderów biznesu, którym zależy na rozwoju swoich umiejętności przywódczych. Uczestnicy studiów zdobywają interdyscyplinarną wiedzę, która obejmuje także najnowsze trendy z zakresu technologii wspierających realizowanie celów biznesowych.  

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Studia MBA online to m.in.: 

 • sesje eksperckie i networkingowe, 
 • zajęcia z praktykami biznesu, 
 • współpraca z międzynarodową uczelnią Franklin University,
 • nauka w oparciu o najnowsze trendy rynkowe i technologiczne,
 • dyskusje i projekty prowadzone w gronie profesjonalistów,
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami - menedżerami firm i liderami biznesu,
 • zajęcia w formule online, pozwalające na elastyczne łączenie studiów, życia zawodowego i prywatnego. 

Dla kogo studia MBA:

Program MBA na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie został zaprojektowany z myślą o:​

 • liderach biznesu, kadrze kierowniczej wszystkich szczebli oraz osobach aspirujących do objęcia stanowisk kierowniczych​,
 • osobach, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania innowacji w biznesie,
 • osobach prowadzących własne firmy, ​
 • osobach, które planują poszerzyć zakres działalności firmy i przygotować ją na wyzwania XXI wieku,
 • osobach, którym zależy na rozwoju umiejętności przywódczych i orientacji w najnowszych trendach w obszarze technologii wspierających realizowanie celów biznesowych,
 • osobach zmotywowanych, nastawionych na samorozwój, gotowych czerpać wiedzę i inspirację z różnych źródeł, otwartych na działanie w szybko zmieniającej się rzeczywistości​.

Unikalny program rozwojowy ​

Każdy z uczestników programu przechodzi diagnostykę osobowości i kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym z wykorzystaniem m.in. oryginalnego narzędzia "COMP- 21". Szeroko rozumiany rozwój osobisty będzie realizowany tak na zajęciach wspólnych, w systematycznej pracy własnej uczestników, peer-coachingu oraz dwóch spotkaniach z mentorem rozwojowym. Uczestnicy prowadzą Dziennik, który jest narzędziem umożliwiającym systematyczną autorefleksję nad własnym rozwojem w trakcie całego okresu studiów.​

Praktyczny projekt zaliczeniowy o charakterze start-upowym 

Projekt zaliczeniowy będzie sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce. Studenci dostaną do wyboru kilka wyzwań, z którymi mierzą się się polskie duże firmy, start-upy, NGOsy czy jednostki publiczne. Przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli wymienionych podmiotów będą musieli w zespołach zidentyfikować konkretne problemy, zaproponować rozwiązanie odpowiadające potrzebom użytkowników, opracować model biznesowy i prototyp/MVP rozwiązania. Na koniec projekty zostaną poddane ocenie jury, składającego się z inwestorów VC i ekspertów z rynku. Projekt zaliczeniowy planowany jest na ok 70h. 

Zainteresowały Cię studia MBA online na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie lub masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami poprzez FORMULARZ

Dowiedz się więcej o studiach, które przygotowujemy. Obejrzyj film. 

Uniwersytet WSB Merito w Warszawie 

Nasz Uniwersytet należy do grupy jedenastu Uczelni WSB Merito, o której sile stanowi 28-letnia obecność na rynku edukacyjnym. Jako grupa oferujemy zarówno studia wyższe, podyplomowe i MBA, jak i różnorodne szkolenia. Działając w myśl idei work-life balance, kształcimy tak, aby pokazać studentom, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu. Dzięki temu studenci na zajęciach korzystają z doświadczenia ekspertów, biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Warszawa 2023