Wybrałam Uniwersytet WSB Merito w Warszawie, ponieważ znam już tę uczelnię i wiem, że szkoła wyznaje praktyczne podejście do nauki i stosuje nowoczesne metody nauczania. Program MBA w Warszawie jest realizowany online. Pozwala mi to na większą elastyczność, pogodzenie obowiązków wynikających z nauki z zadaniami zawodowymi i życiem prywatnym. 

Karolina Kluczyńska
uczestniczka studiów MBA w Warszawie

Rekrutacja trwa ! 

Studia MBA online na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie 

Program Master of Business Administration na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie to studia w formule online. Program kierujemy do menedżerów i liderów biznesu, którym zależy na rozwoju swoich umiejętności przywódczych. Uczestnicy studiów zdobywają interdyscyplinarną wiedzę, która obejmuje także najnowsze trendy z zakresu technologii wspierających realizowanie celów biznesowych.  

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Studia MBA online to m.in.: 

 • sesje eksperckie i networkingowe, 
 • zajęcia z praktykami biznesu, 
 • współpraca z międzynarodową uczelnią Franklin University,
 • nauka w oparciu o najnowsze trendy rynkowe i technologiczne,
 • dyskusje i projekty prowadzone w gronie profesjonalistów,
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami - menedżerami firm i liderami biznesu,
 • zajęcia w formule online, pozwalające na elastyczne łączenie studiów, życia zawodowego i prywatnego. 

Dla kogo studia MBA:

Program MBA na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie został zaprojektowany z myślą o:​

 • liderach biznesu, kadrze kierowniczej wszystkich szczebli oraz osobach aspirujących do objęcia stanowisk kierowniczych​,
 • osobach, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania innowacji w biznesie,
 • osobach prowadzących własne firmy, ​
 • osobach, które planują poszerzyć zakres działalności firmy i przygotować ją na wyzwania XXI wieku,
 • osobach, którym zależy na rozwoju umiejętności przywódczych i orientacji w najnowszych trendach w obszarze technologii wspierających realizowanie celów biznesowych,
 • osobach zmotywowanych, nastawionych na samorozwój, gotowych czerpać wiedzę i inspirację z różnych źródeł, otwartych na działanie w szybko zmieniającej się rzeczywistości​.

Unikalny program rozwojowy ​

Każdy z uczestników programu przechodzi diagnostykę osobowości i kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym z wykorzystaniem m.in. oryginalnego narzędzia "COMP- 21". Szeroko rozumiany rozwój osobisty będzie realizowany tak na zajęciach wspólnych, w systematycznej pracy własnej uczestników, peer-coachingu oraz dwóch spotkaniach z mentorem rozwojowym. Uczestnicy prowadzą Dziennik, który jest narzędziem umożliwiającym systematyczną autorefleksję nad własnym rozwojem w trakcie całego okresu studiów.​

Praktyczny projekt zaliczeniowy o charakterze start-upowym 

Projekt zaliczeniowy będzie sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce. Studenci dostaną do wyboru kilka wyzwań, z którymi mierzą się się polskie duże firmy, start-upy, NGOsy czy jednostki publiczne. Przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli wymienionych podmiotów będą musieli w zespołach zidentyfikować konkretne problemy, zaproponować rozwiązanie odpowiadające potrzebom użytkowników, opracować wstępny plan wdrożenia wypracowanego rozwiązania oraz przygotować prezentację. Ta ostatnia będzie wygłaszana podczas krótkich sesji pitchingowych przed komisją, w skład której wchodzić będą zarówno władze uczeni jak i eksperci danej kategorii z rynku. Projekt zaliczeniowy planowany jest na 78h.

Zainteresowały Cię studia MBA online na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie lub masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami poprzez FORMULARZ

Dowiedz się więcej o studiach, które przygotowujemy. Obejrzyj film. 

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Nasz Uniwersytet należy do grupy jedenastu Uczelni WSB Merito, o której sile stanowi 28-letnia obecność na rynku edukacyjnym. Jako grupa oferujemy zarówno studia wyższe, podyplomowe i MBA, jak i różnorodne szkolenia. Działając w myśl idei work-life balance, kształcimy tak, aby pokazać studentom, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu. Dzięki temu studenci na zajęciach korzystają z doświadczenia ekspertów, biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Warszawa 2024