Kadra dydaktyczna programu MBA

Tworzenie innowacyjnych i technologicznych projektów czy spółek to nowe wyzwanie dla przedsiębiorców. Liczy się elastyczność i zwinność, umiejętność budowania produktu pod potrzeby użytkownika oraz szybkie testowanie na rynku pierwszych koncepcji. Dlatego założyciele start-upów muszą kształcić u siebie przede wszystkim tzw. kompetencje przyszłości, czyli między innymi kreatywność, umiejętności cyfrowe, współpracę w zespole, analizowanie danych czy rozwiązywanie złożonych problemów. Z potrzeby szlifowania tych kompetencji powstał projekt zaliczeniowy studiów MBA, podczas którego studenci będą tworzyć produkty biznesowe, odpowiadające na realne potrzeby konkretnych grup odbiorców.

Dagna Frydrych
wykładowca programu MBA w Warszawie

Studia Master of Business Administration kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego zajęcia prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym. Wyróżnikiem programu jest fakt powierzenia funkcji wykładowców także przedstawicielom partnerów biznesowych. Do grona osób prowadzących zajęcia w ramach studiów należą m.in.:

 

prof. Andrzej Blikle - profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk. Wykładał na uniwersytetach w Polsce, USA, Kanadzie, Danii i Szwecji. W latach 1990-2010 był prezesem A.Blikle Sp. z o.o. Jest honorowym prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Centrum im. Adama Smith’a. W 2015 r. jego książka „Doktryna jakości” zajęła I miejsce w konkursie Dziennika Gazety Prawnej w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny”, a w roku 2016 przez SGH została uznana za „najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015”. Od roku 2008 prowadzi firmę doradczą Andrzej Blikle Doradca.

 

 

 

 

Ilona Stawczyk - wykładowca i trener MBA, certyfikowany trener i konsultant w zakresie nauczania i kształtowania kompetencji  menedżerskich. Analityk Transakcyjny, posiada certyfikat Developmental Trasactional Analysis – kompleksowe szkolenie z zakresu Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Członek i założyciel Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, członek Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

 

 

 

 

Dr Maciej Kawecki - doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, prezes Instytutu Lema, od 2021 prorektor ds. innowacji Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. Od 2019 do 2021 dziekan Wydziału Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. W latach 2017–2019 koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, a w latach 2018–2019 był dyrektorem departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Prorektor ds. Innowacji na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. UE dr Maria Gorczyńska – absolwentka Kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Zarządzania  (obecnie Wydział Finansów i Ubezpieczeń) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka pracy doktorskiej poświęconej formom zabezpieczania ryzyka w działalności gospodarczej podmiotów. Naukowiec i praktyk z zakresu finansów menadżerskich, skarbowości korporacyjnej i analizy sytuacji finansowo-majątkowej spółek. Autorka i współautorka ponad 80 opracowań naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych z elementami praktyki. Członek trzech projektów badawczych oceniających w praktyce obszary: budowy struktury kapitału, płynności finansowej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów zarządzania ryzykiem w wybranych obszarach podejmowania decyzji menedżerskich. Kompetencje zawodowe nabywała uczestnicząc w kadrach zarządzających podmiotów zarówno sfery publicznej jak i prywatnej. Zgodnie z kompetencjami i umiejętnościami prowadzi zajęcia z zakresu aparatu narzędziowego wykorzystywanego przy podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.

 

 

 

 

Tomasz Gordon - trener biznesu, coach oraz wykładowca akademicki. Od ponad 12 lat wspiera działy sprzedaży, menedżerów i właścicieli firm. Ukończył Akademię Trenera Biznesu „Kontrakt OSH”. Jest również certyfikowanym ekspertem wielopoziomowego testu kompetencji zawodowych Master Person Analysis. Wykłada „Teorię i praktykę coachingu” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Sprawuje także funkcję koordynatora „Akademii Menedżera” , autor książki „Nowa psychologia zarządzania”. 

 

 

 

 

 

Mariusz Grudzień - trener, coach, menadżer, doradca indywidualnego rozwoju zawodowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz negocjowaniu kontraktów, kieruje dużymi grupami ludzi. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: budowania efektywnych zespołów, zarządzania projektami, zarządzania motywacyjnego, motywacji i automotywacji, komunikacji w biznesie, komunikacji niewerbalnej, skuteczności osobistej i asertywności, technik wpływu, zarządzania sobą w czasie. 

 

 

 

 

Dagna Frydrych - manager z kilkuletnim doświadczeniem w obszarze marketingu i zarządzania projektami. Obecnie odpowiada za marketing B2B i relacje inwestorskie w start-upie z obszaru industrial IOT - CTHINGS.CO. Poprzednio pracowała jako manager w Polskim Funduszu Rozwoju, w którym zajmowała się rozwojem biznesu początkujących spółek i działaniami edukacyjnymi skierowanymi do przedsiębiorców, m.in. poprzez projekty takie jak Projektanci Innowacji PFR, Szkoła Pionierów PFR, czy kursy online. Odpowiadała również za budowanie i realizację strategii marketingowej i międzynarodową ekspansję start-upu Inteliclinic, pracowała m.in. w agencji PR, a także w departamencie marketingu BMW Group Polska. Wspiera mentoringowo młode start-upy. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

 

 

 

Dr Bartłomiej Biga - zawodowo przekonuje ludzi, że ekonomia jest piękna, prawo nie musi być nudne, a naukowiec może mówić zrozumiale. Zajmuje się przede wszystkim własnością intelektualną i innymi aktywami niematerialnymi, ekonomią behawioralną, ekonomiczną analizą prawa i gospodarką cyfrową. Współtworzy ruch ekonomii wartości Open Eyes Economy, który można streścić jako odejście od powszechnego w biznesie myślenia w stylu każdy przychód dobry, każdy koszt zły“. Prowadzi bloga i podcast „Wiedza Nieoczywista”.

 

 

 

 

 

 Rafał Pierzchlewicz - praktyk biznesu w obszarach finansów, operacji i sprzedaży z międzynarodowym doświadczeniem na stanowiskach zarządczych, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz pierwszego rocznika Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat doświadczeniem swoim wspiera rodzime przedsiębiorstwa w podnoszeniu ich efektywności operacyjnej i finansowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach finansowych firmy Ford Motor Company, w Polsce jako Dyrektor Finansowy, oraz w europejskich centralach firmy w Niemczech i Anglii. W Polsce odpowiadał między innymi za sprzedaż samochodów marki Ford oraz za politykę cenową w latach 1999 i 2000. W Niemczech nadzorował finanse i marketing w norweskim startupie wdrażającym samochody elektryczne TH!NKcity. W Anglii, w latach 1995-1996 brał udział w pracach zespołu projektowego samochodu marki Ford Focus, który został samochodem roku w Europie (1999) i Stanach Zjednoczonych (2000). Następnie od 2003 roku brał udział w strategicznych projektach Forda związanych z zakupem zakładów produkcyjnych i pozyskiwaniem partnerów zewnętrznych do wspólnych inwestycji w Polsce i Rumunii. Po powrocie do Polski w 2008 roku przez 8 lat związany był z rynkiem funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych ING, a następnie Nationale Nederlanden, gdzie nadzorował międzynarodowe zespoły w 7 krajach Europy Wschodniej i Środkowej w obszarach zarządzania aktywami finansowymi. Wieloletni przedsiębiorca i współzałożyciel funduszu venture capital, zasiadający w zarządach i radach nadzorczych spółek, doradza zespołom startupowym w pozyskiwaniu funduszy od inwestorów prywatnych.

 

Andrzej Marek Galanter - absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. W swojej czterdziestokilkuletniej karierze zawodowej ma ponad dwudziestoletnie międzynarodowe doświadczenie kierownicze we Włoszech, Niemczech, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pełnił funkcje menedżerskie i zarządcze w korporacjach zajmujących się produkcją i dystrybucją w branży chemicznej, motoryzacyjnej i spożywczej. Ma udokumentowane osiągnięcia oraz umiejętności zarządcze i organizacyjne, a także interpersonalne. Wspiera koncepcje pracy zespołowej, jest orędownikiem dbania o wszystkich interesariuszy, których los jest zależny od danego przedsięwzięcia biznesowego. Posiada niekwestionowane doświadczenie w konsultingu w zakresie Management Performance, Business Consulting, a także Quality Assurance. Prowadzi wykłady dla studentów Exective MBA z modułów: Lean, Value Stream, Operational Excellence and Transition to Business Excellence, Operations Management, a dla słuchaczy studiów dziennych I i II stopnia z przedmiotów: Introduction to Accounting, Managerial Accounting i Operations Management. 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. Uczelni WSB Merito - absolwent psychologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1995 uzyskał na tej uczelni stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2012 w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwent International Faculty Program (IFP) IESE Business School. Jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceprezes zarządu Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem i członek zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu. Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie.

moduł: Kompetencje lidera XXI wieku 

Usamah Afifi - konsultant, wykładowca akademicki, trener biznesu i coach MLC. Absolwent Executive Management Studies w London Business School, MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej. Wykłada w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej , SWPS i UNIR w Madrycie. Zajmował kierownicze stanowiska w Sybase, IBM, PricewaterhouseCoopers, Lockheed Martin, American Management Systems. Obecnie działa również jako strategiczny doradca dla kadry menedżerskiej klientów. Specjalista w zarządzaniu złożonymi projektami i dostarczaniu efektów biznesowych, począwszy od realizacji strategii, zarządzania zmianą i przebudowy procesu, do wdrożenia rozwiązań informatycznych i outsourcingu – w takich branżach, jak finanse, telekomunikacja, przemysł, handel i media. Mistrz NLP (Polski Instytut NLP, 2010). Jest członkiem Project Management Institute – posiada min. certyfikat PMP, Prince2, Agile, ITIL. 

Jan Fazlagić prof. zw. nauk ekonomicznych od 2019 r. Były stypendysta Fulbrighta w Sam Houston University oraz stypendysta Marie-Curie Fellowship w Centre for Social Innovation we Wiedniu. W latach 2018-2020 Dyrektor Programowy Akademii Menedżera Innowacji w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  W latach 2017-2020 ekspert w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. W latach 2019-2020 kierownik projektu Komisji Europejskiej biura Climate-KIC dotyczącego rozwoju edukacji klimatycznej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Senior Expert Komisji Europejskiej w programie URBACT III. W latach 2011-2015 pełnomocnik Rektora ds. B+R w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Rozwoju Efektywnej Edukacji FREE. Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Internacjonalizacji Szkół Wyższych. Autor koncepcji „Szkoła dla innowatora” na bazie której tworzony jest Organizacji polskiego systemu oświaty w celu podwyższenia kompetencji proinnowacyjnych polskich uczniów. W 2021-2022 r. kierował projektem „Sztuczna inteligencja w edukacji” wy Instytucie Badań Edukacyjnych, czego efektem była między innymi publikacja „Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację" (2022). Konsultant MNiE w zakresie  treści nowego przedmiotu dla szkół podstawowych „Biznes i Zarządzanie”. Jest autorem ok. 300 publikacji naukowych (w tym 17 książek) z zakresu zarządzania wiedzą, zarządzania kapitałem intelektualnym, innowacyjności, szkolnictwa wyższego oraz zarządzania samorządowego. Autor wielu ekspertyz z zakresu edukacji i zarządzania samorządowego m.in. dla MiNiSzW, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwa Rozwoju („Szkoła dla innowatora”) i in. Autor „Strategii miasta Poznania 2020+ oraz „Polityki Oświatowej m. Poznania 2030”. Uczestniczył w wielu projektach doradczych dla samorządów i przedsiębiorstw różnych branż.

dr Krzysztof Głuc - adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dyrektor Departamentu Zasobów i Rozwoju UEK. Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago, USA, ukończył studia Master of Business Administration in Public Management w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz „Współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przez wiele lat pracownik WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie pełnił m.in. funkcję Prorektora ds. dydaktycznych oraz Dziekana Wydziału Studiów Politycznych. W latach 2008-2017 Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o., współautor Aktualizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, kandydat na Prezydenta Nowego Sącza w 2018 r., obecnie Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. Autor i ekspert w wielu projektach rozwojowych w Polsce, USA, Ukrainie i Sri Lance. Zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem usług publicznych, gospodarką publiczną, zarządzaniem strategicznym w gospodarce i administracji publicznej, społeczno-politycznymi uwarunkowaniami współczesnego zarządzania oraz integracją gospodarczą.

 

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Warszawa 2023