Wybrałam Uniwersytet WSB Merito w Warszawie, ponieważ znam już tę uczelnię i wiem, że szkoła wyznaje praktyczne podejście do nauki i stosuje nowoczesne metody nauczania. Program MBA w Warszawie jest realizowany online. Pozwala mi to na większą elastyczność, pogodzenie obowiązków wynikających z nauki z zadaniami zawodowymi i życiem prywatnym. 

Karolina Kluczyńska
uczestniczka studiów MBA w Warszawie

Studia Master of Business Administration kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego zajęcia prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym. Wyróżnikiem programu jest fakt powierzenia funkcji wykładowców także przedstawicielom partnerów biznesowych. Do grona osób prowadzących zajęcia w ramach studiów należą m.in.:

 dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. Uczelni WSB Merito - absolwent psychologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1995 uzyskał na tej uczelni stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2012 w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwent International Faculty Program (IFP) IESE Business School. Jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceprezes zarządu Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem i członek zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu. Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. 

 

Aleksandra Woźniak -konsultantka biznesu, strateżka, ekspertka edukacyjna, mentorka młodzieży i podcasterka. Posiada blisko 15-letnie multidyscyplinarne doświadczenie w obszarze business development oraz zarządzania strategicznego z uwzględnieniem obszaru HR, które zdobywała współpracując z wieloma podmiotami, m.in. Philips Polska, Kompania Piwowarska, Inkubator UW czy Centrum Innowacji PW. W swojej pracy konsultantki łączy perspektywę zarządzania strategicznego z psychologią pozytywną. Jako dyplomowana trenerka umiejętności psychospołecznych, z wieloletnim doświadczeniem pracy pro bono na rzecz poprawy edukacji i mentoringu młodych osób (17-24 lata), doskonale rozumie obecne wyzwania organizacji. Jej obszar specjalizacji to: skuteczna komunikacja wielopokoleniowa, kultura organizacyjna, zaangażowanie w pracy, kultura błędu (uczenie się z niepowodzeń) Zasiada w Radzie Programowej Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozwija swój podcast Trening Upadania, w którym oswaja porażkę i dodaje odwagi do próbowania. Ukończyła Politechnikę Warszawską, SGH w Warszawie oraz FAU w Norymberdze, jest dyplomowaną trenerką umiejętności psychospołecznych (Psychologia pozytywna - Uniwersytet Warszawski).

  

Dr Maciej Kawecki - doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, prezes Instytutu Lema, od 2021 prorektor ds. innowacji Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. Od 2019 do 2021 dziekan Wydziału Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. W latach 2017–2019 koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, a w latach 2018–2019 był dyrektorem departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Prorektor ds. Innowacji na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie.

 

 

 

 

prof. Andrzej Blikle - profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk. Wykładał na uniwersytetach w Polsce, USA, Kanadzie, Danii i Szwecji. W latach 1990-2010 był prezesem A.Blikle Sp. z o.o. Jest honorowym prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Centrum im. Adama Smith’a. W 2015 r. jego książka „Doktryna jakości” zajęła I miejsce w konkursie Dziennika Gazety Prawnej w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny”, a w roku 2016 przez SGH została uznana za „najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015”. Od roku 2008 prowadzi firmę doradczą Andrzej Blikle Doradca.

 

 

 

 

Ilona Stawczyk - wykładowca i trener MBA, certyfikowany trener i konsultant w zakresie nauczania i kształtowania kompetencji  menedżerskich. Analityk Transakcyjny, posiada certyfikat Developmental Trasactional Analysis – kompleksowe szkolenie z zakresu Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Członek i założyciel Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, członek Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

 

 

 

  

prof. UE dr Maria Gorczyńska – absolwentka Kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Zarządzania  (obecnie Wydział Finansów i Ubezpieczeń) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka pracy doktorskiej poświęconej formom zabezpieczania ryzyka w działalności gospodarczej podmiotów. Naukowiec i praktyk z zakresu finansów menadżerskich, skarbowości korporacyjnej i analizy sytuacji finansowo-majątkowej spółek. Autorka i współautorka ponad 80 opracowań naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych z elementami praktyki. Członek trzech projektów badawczych oceniających w praktyce obszary: budowy struktury kapitału, płynności finansowej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów zarządzania ryzykiem w wybranych obszarach podejmowania decyzji menedżerskich. Kompetencje zawodowe nabywała uczestnicząc w kadrach zarządzających podmiotów zarówno sfery publicznej jak i prywatnej. Zgodnie z kompetencjami i umiejętnościami prowadzi zajęcia z zakresu aparatu narzędziowego wykorzystywanego przy podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.

 

 

Tomasz Gordon - trener biznesu, coach oraz wykładowca akademicki. Od ponad 12 lat wspiera działy sprzedaży, menedżerów i właścicieli firm. Ukończył Akademię Trenera Biznesu „Kontrakt OSH”. Jest również certyfikowanym ekspertem wielopoziomowego testu kompetencji zawodowych Master Person Analysis. Wykłada „Teorię i praktykę coachingu” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Sprawuje także funkcję koordynatora „Akademii Menedżera” , autor książki „Nowa psychologia zarządzania”. 

 

 

 

  

Mariusz Grudzień - trener, coach, menadżer, doradca indywidualnego rozwoju zawodowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz negocjowaniu kontraktów, kieruje dużymi grupami ludzi. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: budowania efektywnych zespołów, zarządzania projektami, zarządzania motywacyjnego, motywacji i automotywacji, komunikacji w biznesie, komunikacji niewerbalnej, skuteczności osobistej i asertywności, technik wpływu, zarządzania sobą w czasie. 

 

  

 

Dr Bartłomiej Biga - zawodowo przekonuje ludzi, że ekonomia jest piękna, prawo nie musi być nudne, a naukowiec może mówić zrozumiale. Zajmuje się przede wszystkim własnością intelektualną i innymi aktywami niematerialnymi, ekonomią behawioralną, ekonomiczną analizą prawa i gospodarką cyfrową. Współtworzy ruch ekonomii wartości Open Eyes Economy, który można streścić jako odejście od powszechnego w biznesie myślenia w stylu każdy przychód dobry, każdy koszt zły“. Prowadzi bloga i podcast „Wiedza Nieoczywista”.

 

 

Rafał Pierzchlewicz - praktyk biznesu w obszarach finansów, operacji i sprzedaży z międzynarodowym doświadczeniem na stanowiskach zarządczych, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz pierwszego rocznika Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat doświadczeniem swoim wspiera rodzime przedsiębiorstwa w podnoszeniu ich efektywności operacyjnej i finansowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach finansowych firmy Ford Motor Company, w Polsce jako Dyrektor Finansowy, oraz w europejskich centralach firmy w Niemczech i Anglii. W Polsce odpowiadał między innymi za sprzedaż samochodów marki Ford oraz za politykę cenową w latach 1999 i 2000. W Niemczech nadzorował finanse i marketing w norweskim startupie wdrażającym samochody elektryczne TH!NKcity. W Anglii, w latach 1995-1996 brał udział w pracach zespołu projektowego samochodu marki Ford Focus, który został samochodem roku w Europie (1999) i Stanach Zjednoczonych (2000). Następnie od 2003 roku brał udział w strategicznych projektach Forda związanych z zakupem zakładów produkcyjnych i pozyskiwaniem partnerów zewnętrznych do wspólnych inwestycji w Polsce i Rumunii. Po powrocie do Polski w 2008 roku przez 8 lat związany był z rynkiem funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych ING, a następnie Nationale Nederlanden, gdzie nadzorował międzynarodowe zespoły w 7 krajach Europy Wschodniej i Środkowej w obszarach zarządzania aktywami finansowymi. Wieloletni przedsiębiorca i współzałożyciel funduszu venture capital, zasiadający w zarządach i radach nadzorczych spółek, doradza zespołom startupowym w pozyskiwaniu funduszy od inwestorów prywatnych.

 

Andrzej Marek Galanter - absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. W swojej czterdziestokilkuletniej karierze zawodowej ma ponad dwudziestoletnie międzynarodowe doświadczenie kierownicze we Włoszech, Niemczech, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pełnił funkcje menedżerskie i zarządcze w korporacjach zajmujących się produkcją i dystrybucją w branży chemicznej, motoryzacyjnej i spożywczej. Ma udokumentowane osiągnięcia oraz umiejętności zarządcze i organizacyjne, a także interpersonalne. Wspiera koncepcje pracy zespołowej, jest orędownikiem dbania o wszystkich interesariuszy, których los jest zależny od danego przedsięwzięcia biznesowego. Posiada niekwestionowane doświadczenie w konsultingu w zakresie Management Performance, Business Consulting, a także Quality Assurance. Prowadzi wykłady dla studentów Exective MBA z modułów: Lean, Value Stream, Operational Excellence and Transition to Business Excellence, Operations Management, a dla słuchaczy studiów dziennych I i II stopnia z przedmiotów: Introduction to Accounting, Managerial Accounting i Operations Management. 

 

dr Krzysztof Głuc - adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dyrektor Departamentu Zasobów i Rozwoju UEK. Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago, USA, ukończył studia Master of Business Administration in Public Management w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz „Współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przez wiele lat pracownik WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie pełnił m.in. funkcję Prorektora ds. dydaktycznych oraz Dziekana Wydziału Studiów Politycznych. W latach 2008-2017 Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o., współautor Aktualizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, kandydat na Prezydenta Nowego Sącza w 2018 r., obecnie Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. Autor i ekspert w wielu projektach rozwojowych w Polsce, USA, Ukrainie i Sri Lance. Zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem usług publicznych, gospodarką publiczną, zarządzaniem strategicznym w gospodarce i administracji publicznej, społeczno-politycznymi uwarunkowaniami współczesnego zarządzania oraz integracją gospodarczą.

 

dr hab. Anna Dziadkiewicz, profesor UG - doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Wykładowca akademicki oraz właściciel firmy consultingowej. Certyfikowany trener biznesu, metodyk w zakresie tworzenia programów szkoleniowych. Specjalizuje się w projektowaniu usług, marketingu doświadczeń i design management. Współautorka licznych strategii m.in. Gdańsk - Światowa Stolica Bursztynu oraz strategii wizerunkowych dla podmiotów leczniczych. Prowadzi zajęcia na uczelniach krajowych i zagranicznych m.in. na Słowacji, na Litwie, w Turcji, Portugalii, we Francji, Szwecji i we Włoszech. Ukończyła studia podyplomowe w Londynie, odbywała staż w Said Business School na Uniwersytecie w Oxfordzie. Współpracuje z naukowcami z Uniwersytetu Karola Lineusza ze Szwecji przy międzynarodowych projektach dotyczących strategii dla Regionów Morza Bałtyckiego. Autorka książki: Design Management. Uwarunkowania i efekty wdrożenia w przedsiębiorstwie. Prezydent polskiego Oddziału Instytutu Technologii i Inżynierii z główną siedzibą w Hongkongu. Członek kolegium redakcyjnego Bentham Science, PLOS ONE (IF - 3,752), Journal of Service Science and Management i New Design Ideas Journal. Współzałożycielka stowarzyszenia Wellbeing International z siedzibą w Szwecji.

 

mgr Piotr Karda - Działa na rynku finansowym od blisko 25 lat. Był związany m.in. z PZU Życie, Raiffeisen-Polbankiem, Allianz czy InterRisk. Pasjonat CRM oraz ubezpieczeń dających wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Pracuje ze studentami nad strategiami firm czy psychologicznymi aspektami w biznesie. Od ponad 3 lat CEO i współzałożyciel LAVEN S.A. Laven to spółka wprowadzająca na polski rynek komplementarne ubezpieczenia zdrowotne. Polisy Laven obejmują ponad 100 technologii medycznych nierefundowanych przez NFZ, których koszty przekraczają często 1 mln zł. Firma powstała w czasie pandemii COVID-19 i odpowiada na potrzeby pracodawców w zakresie benefitów dających wsparcie w przypadku konieczności podjęcia nierefundowanego leczenia. Ostatnio Laven został nominowany do nagrody Fintech Awards 2022 w kategorii Insurtech.

 

 

 Robert Rodek - Menedżer z 20 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach zarządczych w obszarze zarządzania ryzykiem m.in. w PKO BP, Bank BGŻ (Rabobank), Bank Polskiej Spółdzielczości, Idea Bank. Był jednym z liderów zmian związanych z przekształceniem banku państwowego (BGŻ) w nowoczesny bank komercyjny. Uczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu strategii działania banków. Organizator cyklicznych spotkań i wykładów dla działów zarządzania ryzykiem w Bankach Spółdzielczych. Zarządzał projektami wdrożeń polityk, procedur, metodyk, systemów IT wspomagających zarządzanie ryzykiem a także wieloma projektami związanymi z dostosowaniem do wymogów nadzorczych i/lub wymogów prawa. Obecnie członek zarządu i współtwórca start-up’u Carsmile (Grupa OLX) zajmującego się oferowaniem nowych samochodów on-line, gdzie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem oraz finanse spółki. Szczególnie zainteresowania to rynek kapitałowy i finanse przedsiębiorstw a poza obszarem finansowym elektronika i klasyczne samochody.

Jan Fazlagić - prof. zw. nauk ekonomicznych od 2019 r. Były stypendysta Fulbrighta w Sam Houston University oraz stypendysta Marie-Curie Fellowship w Centre for Social Innovation we Wiedniu. W latach 2018-2020 Dyrektor Programowy Akademii Menedżera Innowacji w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  W latach 2017-2020 ekspert w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. W latach 2019-2020 kierownik projektu Komisji Europejskiej biura Climate-KIC dotyczącego rozwoju edukacji klimatycznej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Senior Expert Komisji Europejskiej w programie URBACT III. W latach 2011-2015 pełnomocnik Rektora ds. B+R w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Rozwoju Efektywnej Edukacji FREE. Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Internacjonalizacji Szkół Wyższych. Autor koncepcji „Szkoła dla innowatora” na bazie której tworzony jest Organizacji polskiego systemu oświaty w celu podwyższenia kompetencji proinnowacyjnych polskich uczniów. W 2021-2022 r. kierował projektem „Sztuczna inteligencja w edukacji” wy Instytucie Badań Edukacyjnych, czego efektem była między innymi publikacja „Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację" (2022). Konsultant MNiE w zakresie  treści nowego przedmiotu dla szkół podstawowych „Biznes i Zarządzanie”. Jest autorem ok. 300 publikacji naukowych (w tym 17 książek) z zakresu zarządzania wiedzą, zarządzania kapitałem intelektualnym, innowacyjności, szkolnictwa wyższego oraz zarządzania samorządowego. Autor wielu ekspertyz z zakresu edukacji i zarządzania samorządowego m.in. dla MiNiSzW, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwa Rozwoju („Szkoła dla innowatora”) i in. Autor „Strategii miasta Poznania 2020+ oraz „Polityki Oświatowej m. Poznania 2030”. Uczestniczył w wielu projektach doradczych dla samorządów i przedsiębiorstw różnych branż.

Tomasz Izydorczyk - Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministyczno-społecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradca i wykładowca w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Od 2006 r. wykładowca m.in. UWSB Merito w Poznaniu oraz UWSB Merito Warszawa na kierunkach: Inspektor Ochrony Danych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Jest członkiem zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pracował jako Dyrektor Działu IT w CUBE.IT SA, pełnił rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w Kompanii Piwowarskiej, Job Impulse Polska, ANECOOP Polska. Członek grupy opracowującej Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także były członek Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministrowie Cyfryzacji oraz były konsultant kancelarii MARUTA WACHTA. Mentor wspierający startupy w zakresie RODO w grupie kapitałowej FundingBox. Współautor kilku publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Aktualnie GDPR Manager w FundingBox oraz Członek grupy roboczej ds. Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji (KPRM).

Usamah Afifi - konsultant, wykładowca akademicki, trener biznesu i coach MLC. Absolwent Executive Management Studies w London Business School, MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej. Wykłada w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej , SWPS i UNIR w Madrycie. Zajmował kierownicze stanowiska w Sybase, IBM, PricewaterhouseCoopers, Lockheed Martin, American Management Systems. Obecnie działa również jako strategiczny doradca dla kadry menedżerskiej klientów. Specjalista w zarządzaniu złożonymi projektami i dostarczaniu efektów biznesowych, począwszy od realizacji strategii, zarządzania zmianą i przebudowy procesu, do wdrożenia rozwiązań informatycznych i outsourcingu – w takich branżach, jak finanse, telekomunikacja, przemysł, handel i media. Mistrz NLP (Polski Instytut NLP, 2010). Jest członkiem Project Management Institute – posiada min. certyfikat PMP, Prince2, Agile, ITIL. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Warszawa 2024