Choć studiowałam administrację, od początku mojej kariery zawodowej interesowały mnie kwestie związane z zarządzaniem. Z czasem zauważyłam, że moja wiedza nie jest kompletna, i zaczęłam szukać kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie wzmacniałoby moje kompetencje menedżerskie. Po psychologii zarządzania wiedziałam, że kolejnym krokiem muszą być prestiżowe studia MBA. Absolwentów MBA postrzegam jako fachowców i sama właśnie do tego dążę. Stanowisko menedżerskie wymaga przecież ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji, poznawania nowych rozwiązań na pojawiające się problemy. Program studiów MBA jest bardzo szeroki, obejmuje wiele ważnych dla pracy menedżera aspektów, dlatego był to dla mnie oczywisty wybór. Liczę, że wiedza zdobyta w czasie studiów, pomoże mi lepiej zarządzać firmą i zespołem. Z WSB jestem związana od wielu lat. Zaraz po napisaniu pracy magisterskiej, zdecydowałam się na pierwsze studia podyplomowe. Pokazały mi one, że można łączyć teorię z praktyką, a small talki prowadzone w czasie przerw pozwalają wymienić się spostrzeżeniami z innymi słuchaczami. Studia MBA są moim trzecim kierunkiem uzupełniającym wiedzę i wykształcenie. Mam zaufanie do WSB w zakresie doboru wykładowców, którzy są specjalistami, ale co ważniejsze – posiadają wiedzę praktyczną, która w najlepszy sposób trafia do nas, studentów. Najważniejszą rolę na studiach MBA odgrywają dobór zagadnień, różnorodność tematów, pokazanie szerokiego spektrum zarządzania, od narządzi kierowania zespołem, poprzez zagadnienia ekonomiczne i prawne, aż po marketing i komunikację. Niemniej istotna jest strona praktyczna i wymiana zarówno doświadczeń z wykładowcami i prowadzącymi, jak i spostrzeżeń z różnych branż, które reprezentują pozostali uczestnicy.  

Monika Bartlińska
absolwentka studiów MBA w Toruniu

Warunkiem przyjęcia na studia MBA Management 4.0 jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich o dowolnym kierunku, a także min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. 

 

O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

• rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów MBA

• list motywacyjny

• doświadczenie zawodowe.

 

Opłaty za studia MBA Management 4.0 wynoszą:

  • opłata wpisowa – 500 zł 0 zł
  • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
  • czesne (wg tabeli poniżej).

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności.

liczba ratwysokość raty (zł)czesne całkowite (zł)
1

16 000 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 16 000 zł

16 000 zł
2

8 350 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 8 350 zł

16 700 zł
10

1 740 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1 740 zł

17 400 zł
12

1 509 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1 509 zł

18 108 zł

W ramach czesnego oferujemy do wykorzystania voucher na dowolny z egzaminów z serii Microsoft Fundamentals, w szczególności: Microsoft Azure Fundamentals, Microsoft Azure AI Fundamentals lub Microsoft Power Platform Fundamentals. Uczestnicy otrzymują w ramach studiów autoryzowane materiały szkoleniowe, które pozwalają na przygotowanie do podanych egzaminów.

 


Dokumenty do wglądu:

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Toruń 2023