Choć studiowałam administrację, od początku mojej kariery zawodowej interesowały mnie kwestie związane z zarządzaniem. Z czasem zauważyłam, że moja wiedza nie jest kompletna, i zaczęłam szukać kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie wzmacniałoby moje kompetencje menedżerskie. Po psychologii zarządzania wiedziałam, że kolejnym krokiem muszą być prestiżowe studia MBA. Absolwentów MBA postrzegam jako fachowców i sama właśnie do tego dążę. Stanowisko menedżerskie wymaga przecież ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji, poznawania nowych rozwiązań na pojawiające się problemy. Program studiów MBA jest bardzo szeroki, obejmuje wiele ważnych dla pracy menedżera aspektów, dlatego był to dla mnie oczywisty wybór. Liczę, że wiedza zdobyta w czasie studiów, pomoże mi lepiej zarządzać firmą i zespołem. Z WSB jestem związana od wielu lat. Zaraz po napisaniu pracy magisterskiej, zdecydowałam się na pierwsze studia podyplomowe. Pokazały mi one, że można łączyć teorię z praktyką, a small talki prowadzone w czasie przerw pozwalają wymienić się spostrzeżeniami z innymi słuchaczami. Studia MBA są moim trzecim kierunkiem uzupełniającym wiedzę i wykształcenie. Mam zaufanie do WSB w zakresie doboru wykładowców, którzy są specjalistami, ale co ważniejsze – posiadają wiedzę praktyczną, która w najlepszy sposób trafia do nas, studentów. Najważniejszą rolę na studiach MBA odgrywają dobór zagadnień, różnorodność tematów, pokazanie szerokiego spektrum zarządzania, od narządzi kierowania zespołem, poprzez zagadnienia ekonomiczne i prawne, aż po marketing i komunikację. Niemniej istotna jest strona praktyczna i wymiana zarówno doświadczeń z wykładowcami i prowadzącymi, jak i spostrzeżeń z różnych branż, które reprezentują pozostali uczestnicy.  

Monika Bartlińska
absolwentka studiów MBA w Toruniu

Opłaty za studia MBA Management 4.0 wynoszą:

 • opłata wpisowa – 500 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (wg tabeli poniżej).

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności.

liczba ratwysokość raty (zł)czesne całkowite (zł)
1

16 900 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 16 900 zł

16 900 zł
2

8 800 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 8 800 zł

17 600 zł
10

1 830 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1 830 zł

18 300 zł
12

1 584 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1 584 zł

19 008 zł

W ramach czesnego oferujemy do wykorzystania voucher na dowolny z egzaminów z serii Microsoft Fundamentals, w szczególności: Microsoft Azure Fundamentals, Microsoft Azure AI Fundamentals lub Microsoft Power Platform Fundamentals. Uczestnicy otrzymują w ramach studiów autoryzowane materiały szkoleniowe, które pozwalają na przygotowanie do podanych egzaminów.

ZASADY REKRUTACJI

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia. Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia dostarczyć dokumenty,
 • podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu, 
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • wypełniony online kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV
 • list motywacyjny
 • potwierdzenie 2-letniego stażu zawodowego na stanowisku kierowniczym
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i opłaty  kwalifikacyjnej na konto: Bank Spółdzielczy 09 9511 0000 0007 8009 2000 0020 (jeżeli dotyczy).

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty.

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście do Koordynatora Klienta Biznesowego (dane kontaktowe poniżej) po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
z dopiskiem Dokumenty Studia MBA – Kinga Kołodziej

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Koordynatora Klienta Biznesowego.

O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów MBA,
 • list motywacyjny,
 • doświadczenie zawodowe.

Dane kontaktowe do Koordynatora Klienta Biznesowego:

Kinga Kołodziej 
e-mail: kinga.kolodziej@torun.merito.pl 
tel: 692 816 344 

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pośrednictwem Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.


Dokumenty do wglądu:

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję „Załóż konto” w prawym, górnym rogu.
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by zostać uczestnikiem studiów MBA.

Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używasz w Extranecie. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Toruń 2023