Choć studiowałam administrację, od początku mojej kariery zawodowej interesowały mnie kwestie związane z zarządzaniem. Z czasem zauważyłam, że moja wiedza nie jest kompletna, i zaczęłam szukać kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie wzmacniałoby moje kompetencje menedżerskie. Po psychologii zarządzania wiedziałam, że kolejnym krokiem muszą być prestiżowe studia MBA. Absolwentów MBA postrzegam jako fachowców i sama właśnie do tego dążę. Stanowisko menedżerskie wymaga przecież ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji, poznawania nowych rozwiązań na pojawiające się problemy. Program studiów MBA jest bardzo szeroki, obejmuje wiele ważnych dla pracy menedżera aspektów, dlatego był to dla mnie oczywisty wybór. Liczę, że wiedza zdobyta w czasie studiów, pomoże mi lepiej zarządzać firmą i zespołem. Z WSB jestem związana od wielu lat. Zaraz po napisaniu pracy magisterskiej, zdecydowałam się na pierwsze studia podyplomowe. Pokazały mi one, że można łączyć teorię z praktyką, a small talki prowadzone w czasie przerw pozwalają wymienić się spostrzeżeniami z innymi słuchaczami. Studia MBA są moim trzecim kierunkiem uzupełniającym wiedzę i wykształcenie. Mam zaufanie do WSB w zakresie doboru wykładowców, którzy są specjalistami, ale co ważniejsze – posiadają wiedzę praktyczną, która w najlepszy sposób trafia do nas, studentów. Najważniejszą rolę na studiach MBA odgrywają dobór zagadnień, różnorodność tematów, pokazanie szerokiego spektrum zarządzania, od narządzi kierowania zespołem, poprzez zagadnienia ekonomiczne i prawne, aż po marketing i komunikację. Niemniej istotna jest strona praktyczna i wymiana zarówno doświadczeń z wykładowcami i prowadzącymi, jak i spostrzeżeń z różnych branż, które reprezentują pozostali uczestnicy.  

Monika Bartlińska
absolwentka studiów MBA w Toruniu

Partnerem kierunku MBA Management 4.0 jest Asseco Academy stanowiąca część Grupy Asseco. Firma specjalizuje się w kształtowaniu umiejętności w obszarach technologii IT i dobrych praktyk wspierających cyfryzację i transformację biznesu.

Jako długoletni Gold Partner firmy Microsoft Asseco Academy dostarczy uczestnikom naszego programu specjalistycznej wiedzy dotyczącej technologii:

  • chmury obliczeniowej,
  • wykorzystania IT do automatyzacji procesów,
  • analityki biznesowej,
  • sztucznej inteligencji,
  • IoT.

Uczestnicy otrzymają dostęp do autoryzowanych materiałów edukacyjnych w formie cyfrowej, dzięki którym osoby zainteresowane będą mogły pogłębić zdobytą wiedzę i dodatkowo rozwijać nowo nabyte umiejętności we własnym zakresie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Toruń 2023