Choć studiowałam administrację, od początku mojej kariery zawodowej interesowały mnie kwestie związane z zarządzaniem. Z czasem zauważyłam, że moja wiedza nie jest kompletna, i zaczęłam szukać kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie wzmacniałoby moje kompetencje menedżerskie. Po psychologii zarządzania wiedziałam, że kolejnym krokiem muszą być prestiżowe studia MBA. Absolwentów MBA postrzegam jako fachowców i sama właśnie do tego dążę. Stanowisko menedżerskie wymaga przecież ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji, poznawania nowych rozwiązań na pojawiające się problemy. Program studiów MBA jest bardzo szeroki, obejmuje wiele ważnych dla pracy menedżera aspektów, dlatego był to dla mnie oczywisty wybór. Liczę, że wiedza zdobyta w czasie studiów, pomoże mi lepiej zarządzać firmą i zespołem. Z WSB jestem związana od wielu lat. Zaraz po napisaniu pracy magisterskiej, zdecydowałam się na pierwsze studia podyplomowe. Pokazały mi one, że można łączyć teorię z praktyką, a small talki prowadzone w czasie przerw pozwalają wymienić się spostrzeżeniami z innymi słuchaczami. Studia MBA są moim trzecim kierunkiem uzupełniającym wiedzę i wykształcenie. Mam zaufanie do WSB w zakresie doboru wykładowców, którzy są specjalistami, ale co ważniejsze – posiadają wiedzę praktyczną, która w najlepszy sposób trafia do nas, studentów. Najważniejszą rolę na studiach MBA odgrywają dobór zagadnień, różnorodność tematów, pokazanie szerokiego spektrum zarządzania, od narządzi kierowania zespołem, poprzez zagadnienia ekonomiczne i prawne, aż po marketing i komunikację. Niemniej istotna jest strona praktyczna i wymiana zarówno doświadczeń z wykładowcami i prowadzącymi, jak i spostrzeżeń z różnych branż, które reprezentują pozostali uczestnicy.  

Monika Bartlińska
absolwentka studiów MBA w Toruniu

Studia MBA Management 4.0 w formule online

Studia MBA Management 4.0 w formule online zostały stworzone z myślą o menedżerach i liderach biznesu poszukujących możliwości dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy z zakresu transformacji cyfrowej. Program ma na celu dostarczyć uczestnikom niezbędnych informacji na temat najnowszych trendów warunkujących świat biznesu. Zajęcia prowadzone są ze szczególnym naciskiem na praktykę, tak aby uczestnicy mogli rozwijać swoje umiejętności zarządzania zróżnicowanym środowiskiem biznesowym w erze cyfrowej. 

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Studia MBA Management 4.0 online przeznaczone są przede wszystkim dla: 

  • członków kadry menedżerskiej średniego i niższego szczebla wspierających transformację cyfrową w organizacji,
  • właścicieli firm i osób zarządzających, które chcą budować przewagę konkurencyjną z wykorzystaniem koncepcji transformacji cyfrowej w organizacji, 
  • menedżerów przygotowujących się do roli Digital Transformation Officer, Chief Digital Officer czy Menedżera ds. wdrożeń Gospodarka 4.0. 

Celem programu MBA Management 4.0 jest rozwój kompetencji uczestników z zakresu zarządzania organizacją, ale także ich umiejętności związanych z cyfrowymi innowacjami i trendami rozwijającymi się obecnie na rynku. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi rozwiązaniami z obszaru Management 4.0 oraz dowiedzą się, jak wykorzystywać zaawansowane technologie w organizacji. Zakres tematyczny programu obejmuje m.in.: 

  • wykorzystanie chmury obliczeniowej,  
  • zastosowanie sztucznej inteligencji w świecie biznesu,  
  • machine learning i automatyzację, 
  • cyfrowe rozwiązania wspomagające identyfikację i analizę customer journey,  
  • umiejętność zarządzania zespołem,  
  • efektywną komunikację w organizacji. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Toruń 2023