Program Master of Business Administration (MBA) może być dofinansowany z Bazy Usług Rozwojowych.

Sprawdź naszą usługę

 Chcesz się dowiedzieć więcej, zapraszamy do przeczytania zakładki DOFINANSOWANIA


Opłaty za studia MBA w roku akademickim 2024/2025

 • opłata wpisowa – 500 zł 
 • czesne (w tabeli poniżej)
 • opłata końcowa – 450 EUR

Proponujemy dogodny system płatności za studia:

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
Opłata jednorazowa

26 850 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 26 850 zł

26 850 zł
2 raty roczne

14 250 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 14 250 zł

28 500 zł
4 raty semestralne

7 500 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 7 500 zł

30 000 zł
20 rat zjazdowych

1 575 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1 575 zł

31 500 zł

 

 

Do 17.09.2024 r. studia 1500 zł* taniej. 

* Dla absolwentów naszych uczelni 3000 zł taniej. 

 

Zasady rekrutacji

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane menedżerskie)

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia.  Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • wypełniony on-line kwestionariusz z podaniem
 • list motywacyjny
 • odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pełne CV
 • potwierdzenie min. trzyletniego  doświadczenia  zawodowego  (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto: 
  BNP Paribas Bank Polska S.A. 74 1750 1019 0000 0000 2102 9278 z dopiskiem: MBA.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty.

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty

tel: 602 646 460

e-mail: mba@szczecin.merito.pl 
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Uniwersytet WSB Merito Szczecin
Biuro Programu MBA
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA.

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest zbadanie doświadczenia zawodowego, predyspozycji  menedżerskich i motywacji kandydata do podjęcia studiów MBA.

Umówienie się telefonicznie lub mailowo na rozmowę kwalifikacyjną w Biurze Programu MBA:

tel: 602 646 460

e-mail: mba@szczecin.merito.pl 

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pośrednictwem Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.


Dokumenty do wglądu:

 

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję „Załóż konto” w prawym, górnym rogu.
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by zostać uczestnikiem studiów MBA.

Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używasz w Extranecie. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę. 

Dofinansowanie z BUR 

Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do studiów podyplomowych i szkoleń ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) została stworzona z myślą o potrzebach przedsiębiorców i pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

BUR to platforma online za pośrednictwem której możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na studia podyplomowe i szkolenia. Szczegóły znajdziesz na Baza Usług Rozwojowych - PARP. 

W województwie zachodniopomorskim realizowane są 3 projekty dla pracodawców i ich pracowników: "Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa", "Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - FUR 3" oraz „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP III”.

Operatorami w województwie zachodniopomorskim są:  

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR) Usługi Rozowjowe KARR (karrsa.pl) 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR3 - Strona Główna (pfp.com.pl) 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR) https://www.zarr.com.pl/

Dla kogo przeznaczone są środki z projektu?  

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. 

Czas trwania projektu  

W zależności od projektu tj. do 30.09.2026 r. lub do 31.01.2027 r.  

 Kwota dofinansowania 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego uczestnika (pracownika) wynosi 7 500,00 zł,  a dla jednego przedsiębiorcy 99 000 zł. 

Poziom dofinansowania 

Poziom dofinansowania w ramach projektu wynosi 50%, 60% lub 80% wartości kwalifikowanej usługi rozwojowej (kwota netto).

 

Krok 1

Z Bazy Usług Rozwojowych wybierz studia podyplomowe lub szkolenie realizowane przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (Filia w Szczecinie). Jeżeli nie znajdziesz swojego kierunku, skontaktuj się z nami i sprawdź możliwość zamieszczenia go w BUR. 

Możesz również zamówić u nas dedykowaną usługę dla Twojej firmy. Zapotrzebowanie na dedykowaną usługę zgłoś na adres e-mail: dsp@szczecin.merito.pl

Krok 2

Wygeneruj Kartę Usługi z BUR i zgłoś się do wybranego przez siebie operatora.

Krok 3

Wejdź na stronę wybranego operatora. Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami i wnioskami oraz dostarcz je do operatora, u którego będziesz się starać o dofinansowanie.  

Krok 4

Po podpisaniu umowy zarejestruj się w BUR jako uczestnik instytucjonalny (przedsiębiorca), a potem zarejestruj pracownika i podepnij go pod firmę. 

Następnie  niezwłocznie zgłoś  się do Biura Rekrutacji Uniwersytetu WSB Merito w celu zawarcia umowy na studia podyplomowe. Oprócz umowy z operatorem na usługę zawierasz również umowę z Uniwersytetem WSB Merito na realizację studiów podyplomowych.   

 • Pamiętaj, że korzystając z dofinansowania poprzez BUR oraz podpisując umowę na studia podyplomowe z Uniwersytetem WSB Merito, obowiązuje cena katalogowa kierunku (bez zniżki czasowej w czesnym). 
 • Pamiętaj, że uzyskane dofinansowanie działa na zasadzie refinansacji usługi, czyli opłacasz usługę z własnych środków, a po jej zakończeniu uzyskujesz zwrot dofinansowania.

Krok 5

Pamiętaj, że po zakończeniu usługi studiów podyplomowych lub szkolenia pracownik musi w ciągu 7 dni ocenić zakończoną usługę. To jeden z warunków uzyskania refundacji. 

Krok 6

Po zakończeniu usługi zgłoś zapotrzebowanie na następujące dokumenty do Biura MBA: fakturę VAT za studia podyplomowe lub szkolenie, dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe, potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów.  

Ktok 7

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:

tel: 602 646 460

e-mailmba@szczecin.merito.pl 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Szczecin 2024