Każde studia MBA to inwestycja nie tylko pieniędzy, ale też czasu. Rozwijają umiejętności miękkie, jak komunikacja, budowa zmotywowanego zespołu, czy tworzenie sieci kontaktów, jak i twarde, jak np. zarządzenie finansami. Warunkiem opłacalności tej inwestycji dla każdego słuchacza jest możliwość osadzenia tej wiedzy we własnych doświadczeniach zawodowych. Równie ważne w tego typu projektach jest dobranie właściwych wykładowców, treści programowych jak i  uczestników. Tylko staranne zbalansowanie tych aspektów prowadzi do stworzenia efektywnej płaszczyzny rozwoju kompetencji menadżerskich na tym poziomie kształcenia. 

Tomasz Augustyniak
wykładowca programu MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Program MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych może być dofinansowane z Bazy Usług Rozwojowych.

Sprawdź naszą usługę w BUR: Usługa - Szczegóły w profilu Dostawcy Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu - Baza Usług Rozwojowych - PARP

Chcesz się dowiedzieć więcej, zapraszamy do przeczytania zakładki DOFINANSOWANIA

Opłaty za studia MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych:

 • opłata wpisowa – 500 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (patrz niżej)
 • opłata końcowa – 450 EUR

  Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
  opłata jednorazowa28 500 zł

  Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 28 500 zł
  28 500 zł
  3 raty 

  10 000 zł

  Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 10 000 zł

  30 000 zł
  15 rat

  2 100 zł

  Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2 100 zł

  31 500 zł

*Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA.

Szczegóły na:
https://open.frp.pl/
https://inwestujwrozwoj.pl/

 

 

Do 17.09.2024 r. studia 1500 zł* taniej. 

* Dla absolwentów naszych uczelni 3000 zł taniej. 

ZASADY REKRUTACJI

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra),
 • min. pięcioletnie doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub menedżerskie),
 • pozytywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia. Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia,
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów,
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • pełne CV w jęzuku polskim
 • potwierdzoną przez Uniwersytet WSB Merito zgodność z oryginałem lub notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe preferowane na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto:
  Raiffeisen Bank Polska SA  95 1750 1019 0000 0000 0161 1828 z dopiskiem: MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych.

 Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 7 dni od zapisu dostarczyć dokumenty.

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
Biuro Programu MBA
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA.

O przyjęciu na studia MBA decydują:
 • informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której badamy doświadczenie zawodowe, predyspozycje menedżerskie i motywację kandydatów do podjęcia studiów MBA,
 • test kompetencji managerskich.

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pośrednictwem Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.

Dokumenty do wglądu:

 

Rekrutacja za pośrednictwem Konta Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” (w prawym, górnym rogu).
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć.

Nasi studenci i absolwenci mogą pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używają w Extranecie. 

Numery kont do poszczególnych wpłat oraz terminy płatności i wysokości rat znajdują się w Extranecie. Każdy uczestnik samodzielnie monitoruje swoje płatności. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę.

Dofinansowanie z BUR 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) została stworzona z myślą o potrzebach przedsiębiorców i pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

BUR to platforma online za pośrednictwem której możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na studia podyplomowe, MBA i szkolenia. Szczegóły znajdziesz na Baza Usług Rozwojowych - PARP. 

 Poziom dofinansowania

 • Poziom dofinansowania jest uzależniony od wybranego projektu i wynosi od 55% do 88%.

 

Krok 1

Zapisz się na studia podyplomowe MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych   na stronie Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Krok 2

Z Bazy Usług Rozwojowych wybierz studia podyplomowe MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych realizowane przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.

Krok 3

Wygeneruj Kartę Usługi z BUR i zgłoś się do wybranego przez siebie operatora.

Krok 4

Wejdź na stronę wybranego operatora. Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami i wnioskami oraz dostarcz je do operatora, u którego będziesz się starać o dofinansowanie.  

Krok 5

Po podpisaniu umowy zarejestruj się w BUR jako uczestnik.

 • Pamiętaj, że korzystając z dofinansowania poprzez BUR oraz podpisując umowę na szkolenia z Uniwersytetem WSB Merito, obowiązuje cena katalogowa (bez zniżki czasowej w czesnym). 
 • Pamiętaj, że uzyskane dofinansowanie działa na zasadzie refinansacji usługi, czyli opłacasz usługę z własnych środków, a po jej zakończeniu uzyskujesz zwrot dofinansowania.

Krok 6

Pamiętaj, że po zakończeniu usługi studiów podyplomowych lub szkolenia należy w ciągu 7 dni ocenić zakończoną usługę. To jeden z warunków uzyskania refundacji.

Po zakończeniu usługi zgłoś zapotrzebowanie na następujące dokumenty do Sekretariatu MBA na fakturę VAT za szkolenie, dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe, potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.  

Prześlij do Operatora, z którym podpisałeś umowę na usługę następujące dokumenty: wniosek o rozliczenie usług rozwojowych, dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe, potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe, zaświadczenie o ukończeniu Usługi rozwojowej, ankietę oceniającą usługi rozwojowe.

 

 

 

DANE ADRESOWE OPERATORÓW PSF W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

 

PROJEKTY: Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej

Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej

Usługi rozwojowe - inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin (III piętro)

e-mail: arr@arrkonin.org.pl

tel. +48 63 245 30 95

strona internetowa: www.arrkonin.org.pl

 

PROJEKT: Subregion kaliski inwestuje w kadry!

 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz (pokój nr 9)

ul. Szkolna 24, 63- 400 Ostrów Wielkopolski

e-mail: sekretariat@inkubator.kalisz.pl

tel. +48 62 764 12 42

strona internetowa: www.inkubator.kalisz.pl

 

PROJEKT Usługi rozwojowe w subregionie pilskim - szansą na zmianę

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła

ul. Piękna 58, 60 -589 Poznań

e-mail: fripww.poznan@gmail.com

tel. +48 61 671 04 81

strona internetowa: www.fripww.pl

 

PROJEKT Usługi rozwojowe dla pracowników i pracodawców podregionu leszczyńskiego

 

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

ul. Święty Marcin 24/402, 61- 805 Poznań

e-mail: kig@kig.pl

tel. +48 22 630 96 00

strona internetowa: www.kig.pl

 

PROJEKT: Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

e-mail: info@warp.org.pl

tel. +48 61 656 35 00

strona internetowa: www.warp.org.pl

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Poznań 2024