Kadra dydaktyczna programu MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Każde studia MBA to inwestycja nie tylko pieniędzy, ale też czasu. Rozwijają umiejętności miękkie, jak komunikacja, budowa zmotywowanego zespołu, czy tworzenie sieci kontaktów, jak i twarde, jak np. zarządzenie finansami. Warunkiem opłacalności tej inwestycji dla każdego słuchacza jest możliwość osadzenia tej wiedzy we własnych doświadczeniach zawodowych. Równie ważne w tego typu projektach jest dobranie właściwych wykładowców, treści programowych jak i  uczestników. Tylko staranne zbalansowanie tych aspektów prowadzi do stworzenia efektywnej płaszczyzny rozwoju kompetencji menadżerskich na tym poziomie kształcenia. 

Tomasz Augustyniak
wykładowca programu MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Tomasz Augustyniak - absolwent kierunku prawo oraz Studiów Doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu zarządzania i prawa w ochronie zdrowia, higieny i epidemiologii, prawa pracy, studiów MBA in Healthcare Management (WSB) oraz Executive MBA – Zarządzenie w ochronie zdrowia. W przeszłości przedsiębiorca, pracownik administracji rządowej i samorządowej, m. in. wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W latach 2015-2021 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, a następnie zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Obecnie Prezes Zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. oraz ekspert Business Centre Club ds. ochrony zdrowia i spraw sanitarno-epidemiologicznych.  

Anna Dziadkiewicz - doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Wykładowca akademicki oraz właściciel firmy consultingowej. Certyfikowany trener biznesu, metodyk w zakresie tworzenia programów szkoleniowych. Specjalizuje się w projektowaniu usług, marketingu doświadczeń i design management. Współautorka licznych strategii. Prowadzi zajęcia na uczelniach krajowych i zagranicznych m.in. na Słowacji, na Litwie, w Turcji, Portugalii, we Francji, Szwecji i we Włoszech. Współpracuje z naukowcami z Uniwersytetu Karola Lineusza ze Szwecji przy międzynarodowych projektach dotyczących strategii dla Regionów Morza Bałtyckiego. Prezydent polskiego Oddziału Instytutu Technologii i Inżynierii z główną siedzibą w Hongkongu. Członek kolegium redakcyjnego Bentham Science, PLOS ONE (IF - 3,752), Journal of Service Science and Management i New Design Ideas Journal. Współzałożycielka stowarzyszenia Wellbeing International z siedzibą w Szwecji. 

dr Grzegorz Dzwonnik – konsultant, menedżer, wykładowca akademicki, specjalizujący się w szeroko rozumianym wprowadzaniu zmian, w szczególności tych, które ukierunkowane są na budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. Od wielu lat zawodowo związany z projektowaniem strategii przedsiębiorstw, zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem projektami. Uczestnicy spotykają się z nim na zajęciach z analizy strategicznej przedsiębiorstwa oraz zarządzania projektami; 

Andrzej Marek Galanter - absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. W swojej czterdziestokilkuletniej karierze zawodowej ma ponad dwudziestoletnie międzynarodowe doświadczenie kierownicze we Włoszech, Niemczech, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pełnił funkcje menedżerskie i zarządcze w korporacjach zajmujących się produkcją i dystrybucją w branży chemicznej, motoryzacyjnej i spożywczej. Ma udokumentowane osiągnięcia oraz umiejętności zarządcze i organizacyjne, a także interpersonalne. Wspiera koncepcje pracy zespołowej, jest orędownikiem dbania o wszystkich interesariuszy, których los jest zależny od danego przedsięwzięcia biznesowego. Posiada niekwestionowane doświadczenie w konsultingu w zakresie Management Performance, Business Consulting, a także Quality Assurance. Prowadzi wykłady dla studentów Exective MBA z modułów: Lean, Value Stream, Operational Excellence and Transition to Business Excellence, Operations Management, a dla słuchaczy studiów dziennych I i II stopnia z przedmiotów: Introduction to Accounting, Managerial Accounting i Operations Management. 

Grzegorz Szałajko - ekspert w obszarze zarządzania projektami. Wspiera organizacje w kluczowych inicjatywach strategicznych, transformacjach oraz budowaniu strategii i modeli biznesowych. Posiada doświadczenie zawodowe m.in. w branżach takich jak IT, telekomunikacja, motoryzacja, budownictwo, outsourcing usług. Współautor globalnego standardu zarządzania ryzykiem w portfelach, programach i projektach wydanego przez PMI. Edytor wiodący i jeden z architektów globalnego standardu oceny projektów Project Excellence Baseline wydanego przez IPMA. 

Grzegorz Wasylów - Microsoft Certified Solution Developer, dyplomowany magister inżynier z doświadczeniem   w IT jako programista orazTechnology Lead. Aktywny trener technologii Microsoft, który swoje praktyczne   doświadczenie budował jako inżynier we współpracy z jednym z największych banków świata, instytucjami   ubezpieczeniowymi, a także liderami rozwiązań stosowanych w telekomunikacji. Pasjonat programowania w   technologiach Microsoftu, a także urządzeń mobilnych, metodyki AGILE/SCRUM, baz danych Microsoft SQL Server, aplikacji internetowych SPA (single page applications). 

dr Marcin Żółtak - konsultant rozwoju i zmiany organizacyjnej. Realizuje projekty doradcze, których celem jest diagnoza organizacyjna, projektowanie, wdrożenie i wprowadzenie zmian organizacyjnych. Do grona klientów zaliczają się: Aluplast, Bahlsen, Bonduelle, Den Braven East, Kennametal Polska, Scandinavian Tobacco, BIMs PLUS, Eurocash, Grupa Muszkieterów, PEPCO, Piotr i Paweł, Yes Biżuteria, Żabka Polska, Allegro, PSE Info, Raben, BZ WBK Factor, Apator, GE, Henkel, Rossmann, Tchibo. Jest autorem metodyki LEarNS, pozwalającej na budowanie efektywnego środowiska uczenia się w pracy oraz metodyki POMOST ułatwiającej wdrażanie zmian organizacyjnych.  

Joanna Radziszewska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek prawo. Radca prawny. Wpisana na listę mediatorów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Uczestnik Studiów Doktoranckich z zakresu Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendystka Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadziła liczne szkolenia z szeroko pojętego prawa pracy oraz prawa medycznego, a także z ochrony danych osobowych i działań antykorupcyjnych. Przez dwanaście lat prowadziła również samodzielną kancelarię radcy prawnego. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie procesowe oraz w zakresie wykonywania kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych o różnym statusie, w tym w szczególności spółek Skarbu Państwa.

Maciej Gajewski - absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, zarządzania projektami oraz marketingu i prawa farmaceutycznego. Profesjonalny Trener Biznesu House of Skills. Karierę zawodową rozpoczął w sektorze farmaceutycznym, skąd po kilkunastu latach doświadczenia na stanowiskach managerskich w działach sprzedaży przeszedł do sektora ochrony zdrowia, gdzie jako dyrektor ds. operacyjnych i rozwoju z sukcesem buduował struktury i pozycję DOM Medica. Następnie kontynuował karierę zawodową w strukturach Luxmed na stanowisku dyrektora centrów medycznych. Aktualnie na stanowisku dyrektora operacyjnego i członka zarządu Vitalaire Polska. Głównymi obszarami zainteresowań są systemy ochrony zdrowia, ich optymalizacja i transformacja w oparciu o koncepcję Value Based Health Care a także Lean Healthcare.

Joanna Nieżurawska – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, dyplomowana trenerka biznesu. Specjalistka z zakresu strategicznych edukacyjnych projektów  międzynarodowych.  Prezes Fundacji MIERO. Kierownik międzynarodowego projektu badawczego realizowanego przez NAWA pt: „The International Academic Partnerships Programme IAP 4 GenZ”, na lata 2019 - 2022 w partnerstwie z Masaryk University (Czechy), Porto Politechnic (Portugalia), RISEBA University (Łotwa) oraz Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim (Polska). Współautorka modelu motywacji Generacji Z, opartego na koncepcji szczęścia w pracy. Autorka 4 książek o tematyce HR, w tym: Managing Generation Z: Motivation, Engagement and Loyalty, wydanym w prestiżowym wydawnictwie Routledge, Taylor & Francis Group, UK. Recenzent i członek Academy of Management USA, Member of EURAM oraz członek International Engineering and Technology Institute, Hong Hong. 

Agnieszka Muzyczyszyn - absolwentka stosunków międzynarodowych i historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz Akademii Trenera Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Od 2015 roku Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Doświadczenie zdobyła realizując projekty szkoleniowe we współpracy z kilkoma firmami szkoleniowymi zarówno jako wykładowca, trener oraz koordynator projektów szkoleniowych. Realizowała autorskie projekty szkoleniowe w rożnych obszarach biznesowych. Jako trener pomaga realizować wizję, osiągać cele, harmonijnie porozumiewać się w zespołach, w trudnych sytuacjach negocjować i mediować. Pracuje z klientami indywidualnymi oraz biznesowymi w tematyce wewnętrznego przywództwa i związanych z nim: autentyczności, poczucia własnej wartości oraz odwagi. 

Agnieszka Klonowska - Trener i konsultant biznesu oraz przedsiębiorstw, instytucji bankowych, finansowych i medycznych z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, procesów cochingowych oraz w pracy w biznesie od małych firm rodzinnych aż po międzynarodowe korporacje. Dzięki bardzo dobremu zrozumieniu biznesu jest partnerem, doskonale wspierając rozwój przedsiębiorstw w różnych branżach. Wykładowca na studiach podyplomowych w obszarach zarządzania podmiotem leczniczym oraz sprzedażowych i menadżerskich. Specjalizuje się w branży finansowej oraz medycznej. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu procesów coachingowych dla kadry menadżerskiej oraz specjalizację trenerską w prowadzeniu projektów szkoleniowych dla kadry menadżerskiej zarządzającej zespołami sprzedażowymi szczególnie w branży medycznej (firmy małe, średnie i korporacje).  

Piotr Juchniewicz - wiceprezes Zarządu Largo Business Solutions Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar rozwoju i polityki ubezpieczeniowej oraz członek International Engineering and Technology Institute, z siedzibą w Hong Kongu oraz Sekretarz Generalny tej Organizacji w Polsce. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i oceny ryzyka oraz dwukrotnie studia podyplomowe z obszaru zamówień publicznych, a także uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Biegły sądowy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i zamówień publicznych oraz stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
mgr inż. Piotr Gawełek - międzynarodowy ekspert w obszarze systemów zarządzania. Od 2001 roku zajmuje się konsultingiem i wdrażaniem systemów w organizacjach. Wspiera organizacje w kluczowych inicjatywach strategicznych, transformacjach oraz budowaniu strategii i modeli biznesowych na bazie systemów zarządzania. Dyplomowany Inspektor ochrony danych osobowych. Posiada również uprawnienia Głównego specjalisty ds. BHP i Inspektora p.poż. Realizuje projekty z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności. Koordynator programu INTERREG III C – eFarmer Projekt 4E00118R Farmer - Pobudzenie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich. Członek komitetu sterującego projektem (Czechy, Austria, Finlandia, Polska, Estonia). Koordynator na Polskę. Trener oraz Auditor wiodący systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 37001, ISO 45001, TISAX współpracujący z czołowymi jednostkami certyfikacyjnymi. 

 

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Poznań 2024