Wybrałem studia MBA ponieważ istotne było dla mnie to, aby mieć możliwość rozwoju swoich umiejętności, poznanie inspirujących ludzi i wymiana z nimi doświadczeń – to udało się osiągnąć w 100%. Fakt że w grupie są ludzie z różnych sektorów przemysłu i zmagają się z różnymi problemami, sprawia że dyskusje są naprawdę ciekawe.

Piotr Szczepański
uczestnik studiów MBA General w Gdańsku

 

 Opłaty za studia MBA

 • opłata wpisowa – 500 zł 
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne 
 • opłata końcowa – 1700 zł.

Płatności można rozłożyć na raty.

MBA o profilu General - ścieżka polskojęzyczna

Liczba ratWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
Opłata jednorazowa

36 500 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36 500zł

36 500
2 raty roczne19 00038 000
4 raty semestralne9 875 39 500
20 rat miesięcznych2 050 41 000


MBA o profilu General - ścieżka polsko-angielska

Liczba ratWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
Opłata jednorazowa

39 500 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 39 500 zł

39 500
2 raty roczne20 50041 000
4 raty semestralne10 62542 500
20 rat miesięcznych2 20044 000

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. pięcioletnie doświadczenie zawodowe (w tym doświadczenie menedżerskie)
 • Kandydaci wybierający ścieżkę anglojęzyczną dodatkowo składają jeden z poniższych dokumentów potwierdzający znajomość języka: kserokopia świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, IELTS, FCE zdany po 2012 r, CAE, CPE, LCCI English for Business Level 2, JET SET Level 5, BEC Higher) albo kserokopia dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej (oryginał do wglądu) albo dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub szkoły średniej w kraju anglojęzycznym.
  Osoby, które nie spełniają tego wymogu, podczas rozmowy rekrutacyjnej zdają test badający kompetencje językowe. Test składa się z części pisemnej i ustnej.

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia. Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy 
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (oryginał do wglądu)
 • CV
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (w dwóch egzemplarzach)
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i kwalifikacyjnej (w tytule przelewu: imię i nazwisko kandydata) na konto: 49 1750 1152 0000 0000 0169 4038 BNP PARIBAS Bank Polska SA.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 7 dni od zapisu dostarczyć dokumenty:

 • przez internet za pośrednictwem Konta Kandydata
 • osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Rekrutacji 
  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Biuro Rekrutacji
  al. Grunwaldzka 238a
  budynek A parter, pokój 022
  80-266 Gdańsk

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA: 

O przyjęciu na studia MBA decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy oceniane są: predyspozycje menedżerskie i przywódcze kandydata oraz chęć podjęcia przez niego studiów MBA.

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pomocą Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.

Dokumenty do wglądu:

 

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by zostać uczestnikiem studiów MBA.

Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używasz w Extranecie. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Gdańsk 2024