Jestem pod ogromnym wrażeniem doboru kadry na studia MBA.Wiedza, nie tylko ta akademicka, ale ta z doświadczenia w biznesie powoduje,że wykłady są naprawdę na wysokim poziomie.

Aneta Pecyna-Doktór
uczestniczka studiów MBA w WSB w Gdańsku

 

 Opłaty za studia MBA

 • opłata wpisowa – 500 zł 
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne 
 • opłata końcowa – 1700 zł.

Płatności można rozłożyć na raty.

MBA o profilu General - ścieżka polskojęzyczna

Liczba ratWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
Opłata jednorazowa

35 000 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 35 000zł

35 000
2 raty roczne18 25036 500
4 raty semestralne9 50038 000
20 rat miesięcznych1 97539 500


MBA o profilu General - ścieżka polsko-angielska

Liczba ratWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
Opłata jednorazowa

38 000 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 38 000 zł

38 000
2 raty roczne19 75039 500
4 raty semestralne10 25041 000
20 rat miesięcznych2 12542 500

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. pięcioletnie doświadczenie zawodowe (w tym doświadczenie menedżerskie)
 • Kandydaci wybierający ścieżkę anglojęzyczną dodatkowo składają jeden z poniższych dokumentów potwierdzający znajomość języka: kserokopia świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, IELTS, FCE zdany po 2012 r, CAE, CPE, LCCI English for Business Level 2, JET SET Level 5, BEC Higher) albo kserokopia dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej (oryginał do wglądu) albo dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub szkoły średniej w kraju anglojęzycznym.
  Osoby, które nie spełniają tego wymogu, podczas rozmowy rekrutacyjnej zdają test badający kompetencje językowe. Test składa się z części pisemnej i ustnej.

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia. Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy 
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (oryginał do wglądu)
 • CV
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (w dwóch egzemplarzach)
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i kwalifikacyjnej (w tytule przelewu: imię i nazwisko kandydata) na konto: 49 1750 1152 0000 0000 0169 4038 BNP PARIBAS Bank Polska SA.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 7 dni od zapisu dostarczyć dokumenty:

 • przez internet za pośrednictwem Konta Kandydata
 • osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Rekrutacji 
  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Biuro Rekrutacji
  al. Grunwaldzka 238a
  budynek A parter, pokój 022
  80-266 Gdańsk

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA: 

O przyjęciu na studia MBA decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy oceniane są: predyspozycje menedżerskie i przywódcze kandydata oraz chęć podjęcia przez niego studiów MBA.

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pomocą Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.

Dokumenty do wglądu:

 

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by zostać uczestnikiem studiów MBA.

Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używasz w Extranecie. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Gdańsk 2023