In today’s world, managers should be aware of how important it is for leaders to engage in discussions, conversations and dialogues about change as well as to adhere to plans and strategies about the management of change. For me, it is more important to have a good conversation about change than to have a good plan about change.

Dr Mairi Watson
Deputy Dean (Development), Northampton Business School, University of Northampton

My background in senior leadership roles within the high-tech and food retail sectors has affirmed the importance of Executive MBA programs and their ability to develop talent in supporting extended business strategies. Through our collaborative workshops, participants will not only get exposure to the theoretical aspects of business, but further have this underpinned by experts with tangible global business experience.

Liam Fassam
wykładowca MBA, University of Northampton

 

 Partner merytoryczny – University of Northampton, Northampton 

Historia University of Northampton sięga 1924 r. Obecnie w skład uniwersytetu wchodzą cztery wydziały o ściśle określonych specjalizacjach: Faculty of Health and Society, Faculty of Education and Humanities, Faculty of Arts, Science and Technology oraz Faculty of Business and Law, który zajmuje się między innymi kształceniem menedżerów. 

 

Uczelnia na medal

W 2017 r. uczelnia otrzymała nadawaną przez rząd brytyjski „złotą kategorię” w rankingu Ramy Doskonałości w Nauczaniu (Teaching Excellence Framework) za wysoką jakość kształcenia i warunki studiowania. Przyznano jej również Złotą Odznakę Przedsiębiorstwa Społecznego (Social Enterprise Gold Mark), która stanowi niezależną rękojmię, że instytucja ponad wszystko przedkłada interes społeczny. 

Posiada liczne akredytacje

Wysoka jakość kształcenia University of Northampton została potwierdzona akredytacjami: Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Chartered Management Institute (CMI) oraz Chartered Institute of Personnel Development (CIPD).

Doceniany przez studentów

W 2016 r. w rankingu uczelni wyższych dziennika "Guardian" University of Northampton zajął 16. miejsce w kategorii: ogólne zadowolenie studentów. Uczelnia plasuje się również w pierwszej czwórce w kategorii: zadowolenie studentów z informacji zwrotnej udzielanej przez kadrę dydaktyczną oraz w pierwszej dwudziestce w kategorii: zadowolenie z nauczania.  

 

Partnerzy biznesowi programu MBA 

Studia MBA kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania. Jako uczelnia jesteśmy aktywni w środowisku biznesowym, dzięki czemu wiele zajęć prowadzonych jest przez zespół ekspertów z doświadczeniem biznesowym. Wyróżnikiem programu jest również to, że funkcję wykładowców w dużej części powierzyliśmy przedstawicielom partnerów biznesowych z takich firm, jak: 

  • Lufthansa Systems Poland, 
  • Thomson Reuters (Markets) Europe S.A., 
  • ING Bank Śląski S.A., 
  • Arla Global Financial Services Centre sp. z o.o. 
  • LPP S.A. 

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Gdańsk 2023