Kadra dydaktyczna programu MBA w Gdańsku

Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Pierwszym krokiem uczestników programu MBA w WSB jest sesja integracyjna, a w zasadzie - mówiąc precyzyjnie - integracyjno-poznawcza. To okazja do zapoznania się zarówno z pozostałymi studentami tego elitarnego kierunku, jak i poznania lepiej samego siebie. Poza dobrą zabawą, każdy uczestnik otrzymuje pakiet menedżera, w którym znajdują się wskazówki, jak lepiej mówić, jak odczytywać mowę ciała (swoją i innych) oraz jak lepiej wywierać wpływ na innych. Żeby się o tym przekonać i tego doświadczyć, trzeba rozpocząć studia MBA w WSB. Bo przecież chodzi o to, by w życiu nie mieć wymówek, tylko wyniki. Serdecznie zapraszam i czekam na spotkanie.

dr Mirosław Oczkoś
wykładowca studiów MBA w WSB w Gdańsku

Studia MBA kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego zajęcia prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym. Wyróżnikiem programu jest fakt powierzenia funkcji wykładowców także przedstawicielom firm. Do grona wykładowców w ramach programu MBA należą m.in.:

 

Piotr Bucki - szkoleniowiec, wykładowca, nauczyciel, dziennikarz, coach, manager, freelancer; wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku PR i marketing partnerski oraz prowadzenie e-biznesu, którego jest opiekunem merytorycznym.

 

 

 

dr Grzegorz Dzwonnik – od wielu lat jako menedżer zawodowo zaangażowany w szeroko rozumiany proces budowania potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw z różnych branż; prowadził i nadzorował kilkadziesiąt projektów i programów strategicznych w różnych krajach świata;  od lat kieruje wielokulturowymi międzynarodowymi zespołami eksperckimi w ramach IPMA International Project Excellence Award.

 

prof. nadzw. dr hab. Marcin Kalinowski, prof. WSB – Prezydent Federacji WSB-DSW; doradca finansowy i inwestycyjny, członek Rady Nadzorczej spółki Leier Markowicze SA.

 

 

dr hab. Artur Kozłowski, prof. WSB - Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, doktor nauk humanistycznych, absolwent programu MBA z dyplomem Georgia State University w Atlanta, USA; ma wieloletnie menedżerskie doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym; uczestnik międzynarodowych konferencji i warsztatów szkoleniowych, m.in. “Teching Strategy & Enerpreneurship Through Cases”. 

 

dr Mirosław Oczkoś – właściciel firmy doradczo-szkoleniowej, specjalista PR w zakresie pracy z głosem, autoprezentacji i mowy ciała; z zawodu reżyser, aktor; trener i konsultant m.in. polityków, menedżerów; współpracuje z wieloma stacjami radiowymi i kanałami telewizyjnymi 

 

 

 

Dariusz Rajca – trener, doradca i mentor z 25-letnim doświadczeniem; przeprowadził ponad 1250 szkoleń, w których udział wzięło ok. 25 tysięcy uczestników; praktyk Polskiego Instytutu Neurolingwistycznego Programowania oraz certyfikowany konsultant unikatowej w Polsce metody oceny Motywacyjnej Analizy Potencjału Zawodowego – MAPP

 

prof. Dariusz Filar – profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładał również w University of Michigan, Central European University i Uniwersytecie Warszawskim. Jego specjalnością naukową były makroekonomia i historia myśli ekonomicznej.W latach 1999-2004 główny ekonomista Banku Pekao SA, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej NBP, a w latach 2010 - 2014 Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Jako publicysta ekonomiczny współpracował z „Gazetą Wyborczą” i „Rzeczpospolitą”. W 1983 roku był wśród założycieli drugoobiegowego wówczas „Przeglądu Politycznego” i do dzisiaj współpracuje z tym pismem. Równolegle z pisarstwem ekonomicznym uprawia twórczość w obszarze literatury pięknej. Debiutował zbiorem opowiadań fantastycznych „Czaszka olbrzyma”.

dr hab. Paweł Antonowicz- pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; autor ponad 80 publikacji naukowych, w tym książek, poświęconych głównie problematyce upadłości; posiada doświadczenie w praktyce gospodarczej jako analityk finansowy i właściciel firmy doradczo-szkoleniowej

dr Tomasz Kalinowski - wykładowca WSB w Gdańsku; specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji i negocjacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz w tematyce Niemiec jako najważniejszego partnera gospodarczego Polski; ma wieloletnie doświadczenie jako dyplomata, radca-minister, kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie; prowadzi zajęcia z modułu International Economics and Business

Mikołaj Lipiński - partner w firmie  doradczej; jest ekspertem w obszarze fuzji i przejęć, funduszy PE/VC oraz zarządzania finansami firm; posiada doświadczenie zawodowe w doradztwie przy dużych międzynarodowych transakcjach zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw, 
jak również w mniejszych krajowych projektach; był odpowiedzialny za wdrażanie strategii wzrostu wartości oraz działy finansowe w szeregu spółek; Certyfikowany Doradca NewConnect i Catalyst; czlonek Polskiego Instytutu Dyrektorów wspierającego zasady ładu korporacyjnego

dr Wojciech Machel – trener biznesu, autor i współautor projektów szkoleniowych i doradczych zwłaszcza z zakresu przywództwa strategicznego i kultury organizacyjnej

Łukasz Minuth – absolwent programu CIMA, trener, ekspert w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania finansami przedsiębiorstw, Szef Biura Budżetowania i Analiz Ekonomicznych Grupy LOTOS SA

Agnieszka Mroczkiewicz – specjalista praktyk w obszarze rachunkowości i analizy finansowej; biegły rewident i głowny księgowy w firmie Nov-Weld sp. z o.o. 

Jacek Sitko  – teoretyk i praktyk z zakresu zarządzania finansami, posiadający międzynarodowe uprawnienia z zakresu rachunkowości zarządczej oraz krajowe uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Grzegorz Steinke - Senior Executive Consultant w CTER; ma ponad 20 lat doświadczeń w HR - m.in. pracował w zespołach HR po stronie klientów, kierował działaniami rekrutacji i rozwoju, budował wizerunek pracodawcy i pełnił funkcję HR Biznes Partnera; prowadzi zajęcia z modułu zarządzanie zasobami ludzkimi

dr Marek Szymański - jego specjalizacja naukowa obejmuje wrogie przejęcia i metody obrony przed wrogimi przejęciami; współautor opracowań strategicznych i restrukturyzacyjnych dla biznesu, m. in. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, eService, Enmat Słupsk

dr Aldona Uziębło – biegły rewident, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Gdańsku

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG -  pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz  - od kilkunastu lat  - konsultant ds. zarządzania doradzający firmom i instytucjom publicznym; specjalizuje się w zagadnieniach restrukturyzacji, fuzji i przejęć, kultury organizacji oraz komunikacji elektronicznej; autor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych.

Ryszard Schnepf - historyk, dyplomata, nauczyciel akademicki. Ambasador RP w Urugwaju i Paragwaju (1991-1996), Ameryce Środkowej (2001-2005), Hiszpanii (2008-2012) i USA (2012-2016). Pełnił także funkcje sekretarza stanu ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w KPRM oraz wiceministra spraw zagranicznych. W 2005r. kierował negocjacjami budżetowymi z Unią Europejską, które przyniosły Polsce pierwsze znaczące środki na rozwój i modernizację kraju. 

Ewa Ewart – dziennikarka i wielokrotnie nagradzana reżyserka filmów dokumentalnych. Specjalizuje się w filmach przełomowych i mocno przemawiających do odbiorcy. Większość swojego życia zawodowego spędziła w Wielkiej Brytanii, pracując dla telewizji BBC. Jej dokumenty opowiadają o najbardziej pamiętnych wydarzeniach. Jest prezenterką pasma filmów dokumentalnych o tematyce zagranicznej w TVN24 i TVN24Bis. Jest mówcą motywacyjnym, dla różnych grup odbiorczych. Laureatka wielu nagród. 

Wykładowcy z zagranicy:

  • Tim Peacock - zarządzanie projektami i procesami
  • Colin Bladen-Kopacz - ekonomiczne podstawy decyzji menadżerskich
  • Liam Fassam - zarządzanie projektami i procesami
  • prof. Simon Burtonshaw-Gunn - zarządzanie strategiczne
  • dr Diepiriye Kuku-Siemons - negocjacje i komunikacja w biznesie
  • dr Xiaoyu Tian - ekonomiczne podstawy decyzji menedżerskich
  • dr Olin Oedekoven
  • Danny Rukavina. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Gdańsk 2023