ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI – 27 MARCA 2024

Pierwsze zajęcia startują w październiku.
Zajęcia odbywać się będą w salach, w budynku uczelni przy ulicy Armii Krajowej 12 w Chorzowie.

Opłata za naukę na studiach MBA składa się z:

 • opłaty wpisowej w wysokości 500 zł
 • opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynoszącej 200 zł
 • czesnego
 • opłaty końcowej w wysokości 450 euro.

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat:

Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
1 rata za 2 lata z góry30 750 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 30 750 zł
30 750
2 raty roczne

16 125 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 16 125 zł

32 250
4 raty semestralne

8 438 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 8 438 zł

33 752
20 rat miesięcznych

1 763 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1 763 zł

35 260

 

 

Do 26.06.2024 r. studia 2500 zł* taniej. 

* Dla absolwentów naszych uczelni 4000 zł taniej. 

Zasady przyjęcia

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia.  Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • wypełniony on-line kwestionariusz 
 • pełne CV w języku polskim
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • referencje zawodowe
 • zaświadczenie potwierdzające dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 • dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz oryginał do wglądu
 • dowody: wniesienia opłaty kwalifikacyjnej i opłaty wpisowej – oba przelewy na konto: 20 1750 1019 0000 0000 2034 2908 Raiffeisen Polbank.

Wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty.

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie
Biuro Programu MBA
I piętro
ul. Armii Krajowej 12
41-506 Chorzów

tel.: 32 349 84 77, 696 544 489

e-mail: mba@chorzow.merito.pl
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie
Biuro Programu MBA
ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA.

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest zbadanie doświadczenia zawodowego, predyspozycji menedżerskich i motywacji kandydata do podjęcia studiów MBA. Rozmowa przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dziekana Wydziału.

Umówienie się telefonicznie lub mailowo na rozmowę kwalifikacyjną w Biurze Programu MBA:

tel.: 32 349 84 77, 696 544 489

e-mail: mba@chorzow.merito.pl

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pośrednictwem Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.

Dokumenty do wglądu:

Informacje dotyczące dodatkowych kryteriów rekrutacji znajdują się TUTAJ.

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by zostać uczestnikiem studiów MBA.

Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używasz w Extranecie. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Chorzów 2023