Kadra dydaktyczna studiów MBA w Chorzowie

Wybrałam studia MBA, aby wyprzedzić zapotrzebowanie rynku na kreatywnych menedżerów zarządzających w nieprzewidywalnym świecie BANI, pełnych pasji, wizjonerów przyszłości. Myślę, że wiedza, którą zdobędę, poszerzy moje horyzonty, umożliwi dalszy rozwój zawodowy i uczyni ze mnie specjalistkę w zakresie zarządzania. Bardzo cenię sobie wysoki poziom zajęć i kompetentnych wykładowców, którzy są praktykami w swoich dziedzinach, oraz nawiązane przyjaźnie z uczestnikami MBA, będących swoistym crème de la crème studiów.

Dominika Koziołek
uczestniczka programu MBA w Chorzowie

Studia Master of Business Administration kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego zajęcia prowadzone są przez zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym. Atutem programu jest fakt powierzenia funkcji wykładowców partnerom biznesowym.  

Prof. dr hab. Halina Buk – specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw; zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Bankowej, a także w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z międzynarodowych standardów rachunkowości, planowania i analizy finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej, controllingu i rachunku przepływów pieniężnych. Autorka ponad 200 publikacji naukowych. Ma wieloletnie doświadczenie w biznesie, jest przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz przewodniczącą Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.  

Prof. dr hab. Wojciech Czakon – kierownik katedry zarządzania strategicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca katedry zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz katedry teorii zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; prowadził wykłady na uczelniach we Francji, Włoszech, Belgii oraz wielu uczelniach w Polsce. Koncentruje uwagę badawczą wokół sposobów osiągania celów strategicznych organizacji poprzez tworzenie architektury kompetencji, relacji międzyorganizacyjnych oraz wdrażanie innowacyjnych strategii. Członek akademicki European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) w Brukseli, były wiceprezydent Europejskiej Akademii Zarządzania (EURAM), członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.   

Dr Borys Budka – radca prawny, dr nauk ekonomicznych, od 2002 roku pracownik naukowo-dydaktyczny i wykładowca wielu europejskich uczelni, m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii czy Rumunii. Od 2011 roku poseł na Sejm RP, w 2015 roku Minister Sprawiedliwości, w Sejmie VIII kadencji wiceprzewodniczący komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, członek komisji ustawodawczej oraz komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Od 2015 roku członek Krajowej Rady Sądownictwa; prowadzi zajęcia z prawa gospodarczego.  

Prof. UE dr hab. Marzena Czarnecka – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, radca prawny. Profesor w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wykładowca licznych uniwersytetów w Europie w tym University Saarbrucken Niemcy, Uniwersytet Granada Hiszpania. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Kierownik kilku projektów międzynarodowych i krajowych. Autor i współautor krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu energetyki, prawa energetycznego oraz ochrony konsumentów. Praktyk, wykonujący zawód radcy prawnego. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych T. Ogłódek, M. Czarnecka.  

Dr Krzysztof Koj – ekonomista, menedżer edukacji, trener biznesu i konsultant w dziedzinie negocjacji, komunikacji oraz ekonomicznego otoczenia biznesu; honorowy członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Chorzowa; adiunkt we Franklin University; profesor wizytujący w Modern College of Business and Science w Maskacie, dyrektor akademicki programu MBA w WSB w Chorzowie. Prowadzi zajęcia z negocjacji międzynarodowych.  

Radosław Drzewiecki – twórca strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk na trwałą transformację w pięciu krokach, opartą na ciągłym doskonaleniu procesów, eliminacji marnotrawstw i zaangażowaniu ludzi; autor książki „Strategia LEAN”, współzałożyciel startupu, Sherlock West. Zdobył doświadczenie, współpracując z ponad 300 firmami, m.in..: Solaris, Infosys, MAN, mLeasing, EFL, Amway, Credit Agricole, P&G, PZU, Allianz, LOT czy PKP Intersity.  

 Ilona Stawczyk – wykładowca i trener, Analityk Transakcyjny, Developmental Transactional Anylysis of Organisation, wykładowca MBA i studiów podyplomowych, praktyk biznesowy. Współautorka pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej (MAAT), a także współorganizatorka cyklicznych spotkań MasterClass AT, w ramach których prowadzone są warsztaty z międzynarodowymi trenerami PTSTA i EATA. Członek PTAT (Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej) i EATA (Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej).  

Michał Karlikowski – zarządza projektami i portfelami projektów, prowadzi szkolenia i doradztwo dla kierowników projektu i zespołów projektowych. Jako doradca, trener, coach wspiera organizacje i project managerów w osiąganiu ich celów biznesowych i osobistych. Od ponad 15 lat pracuje w środowisku projektowym w szczególności zajmując się doskonaleniem pracy zespołowej. Pracował m.in. dla Danish Technological Instituje (DTI) Polska, AD Polska, Cersanit, Echo Investment oraz Vaillant. W swojej karierze projektowej przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od asystenta aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Z sukcesem przygotowuje kandydatów do międzynarodowej certyfikacji IPMA we wszystkich obszarach zarządzania projektami. Autoryzowany trener IPMA Polska, Certyfikowany Doradca Insights Discovery Propagator wiedzy z zakresu projekt managementu.  

Prof. UE dr Maria Gorczyńska – absolwentka Kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka pracy doktorskiej poświęconej formom zabezpieczania ryzyka w działalności gospodarczej podmiotów. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów płynności w kontekście stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Autorka wielu opracowań naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstw opartych na empirycznej analizie badanych obszarów.  Kompetencje zawodowe nabywała, uczestnicząc w kadrach zarządzających podmiotów zarówno sfery publicznej, jak i prywatnej. Zgodnie z kompetencjami i umiejętnościami prowadzi zajęcia z zakresu aparatu narzędziowego wykorzystywanego przy podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.  

Piotr Spychała – ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku zarządzanie. Od 1999 r. związany zawodowo z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Od 2008 r. dyrektor generalny uczelni, a od 2013 do 2020 r. wicekanclerz, współkierujący Wydziałem Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu. Obecnie PM w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu odpowiadający za realizację projektów w ramach współpracy podmiotów Grupy WSB Poznań oraz budowania kultury innowacji w Grupie WSB Poznań. Prowadzący zajęcia w ramach studiów podyplomowych i MBA z zakresu zarządzania, marketingu, budowania modeli biznesowych, tworzenia strategii firm, tworzenia oferty, negocjacji, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zagadnień pracy zespołowej, wykorzystania narzędzi IT w pracy zespołowej.    

Dr Mariusz Sokołowski – doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, laureat prestiżowej nagrody w pierwszej edycji konkursu „PRotony” w kategorii „Rzecznik prasowy”. W 2012 r. uhonorowany nagrodą „Lwa PR”. Angażował się w działalność na rzecz poprawy i promocji bezpieczeństwa, inicjując i prowadząc liczne akcje i programy profilaktyczne, w które zaangażowani byli przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Współpracował i nadal współpracuje z kręgiem akademickim, z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, a także z organizacjami, m.in. z „Niebieską Linią”, „Itaką”, „WOŚP” i „La Stradą” – jego misją było uaktywnienie wszystkich, dla których ważne jest bezpieczeństwo obywateli.   

Marzena Jankowska – trenerka biznesu, nauczycielka akademicka, menedżerka, psychoterapeutka. Ukończyła Szkołę Trenerów METRUM w Katowicach, Kurs Mediacji w Polskim Centrum Mediacji oraz Szkołę Coachingu Menedżerskiego prowadzoną przez dr. Sławomira Jarmuża (Moderator). Obecnie studentka 4-letnich studiów psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Mówczyni TEDx, ekspertka mediowa. Badaczka i popularyzatorka koncepcji odporności psychicznej (mental toughness). Prowadzi autorskie Treningi Odporności Psychicznej 7Cs. Inicjatorka i opiekun merytoryczny ogólnopolskiej akcji „Zrób sobie Self-Week”.   

Dr Jerzy Kołodziej – konsultant z ponad 30 letnim doświadczeniem w biznesie. Posiada praktyczne umiejętności nawiązywania relacji z ludźmi reprezentującymi różne szczeble zarządzania oraz wieloletnią praktykę cochingu menedżerskiego dla wyższej kadry kierowniczej. Specjalizuje się w budowaniu zespołów, tworzeniu strategii, skutecznej realizacji dużych projektów oraz w rozwijaniu przedsięwzięć w środowiskach korporacyjnych i międzynarodowych. Certyfikowany trener Insights Discovery z wieloletnią praktyką. Wykładowca akademicki. Wśród jego osiągnieć i certyfikatów znajdują się m.in..: Golden Circle IBM EMEA; Business Leadership Award IBM EMEA; Customer Champion Award IBM EMEA; Top Performer IBM Eastern Europe Inc.; IBM Hundred Percent Club, IBM EMEA (4 krotnie); dwa duże projekty przeprowadzone w sektorze bankowym, które znalazły się na globalnej liście referencyjnej IBM WW; Insights Discovery Licensed Practitioner.   

Piotr Szczerbiak – zebrał kilkanaście lat doświadczeń z obszaru zarządzania portfelami projektów w organizacjach o różnorodnej kulturze, celach i strukturach. Swoje praktyki zarządzania portfelem opiera na ponad dziesięciu latach doświadczeń w zarządzaniu indywidualnymi programami i projektami oraz zespołami kierowników projektów. Odpowiadał za ocenę wartości strategicznej realizowanych przedsięwzięć, prioretyzację, nadzór, wsparcie i kontrolę rezultatów w sektorach: IT (Allianz, Metlife i PZU S.A.), FMCG (Avon Mobile, British American Tobacco), produkcji i logistyki (Ceva, PGZ S.A. Philips, Avon Operations). Certyfikowany ekspert w MSP Practitioner®, PMP®, PRINCE2 Practitioner ®, P3O®, AgilePM®, MBA.   

Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Kraczla – psycholog biznesu i zdrowia w SMG/KRC Poland HR, certyfikowany trener i coach, licencjonowany konsultant odporności psychicznej MTQ48 i MTQ48 SPORT oraz wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Zajmuje się rozwojem potencjału ludzi. Swoje doświadczenie zdobywała jako specjalista ds. HR, dyrektor personalny oraz konsultant w międzynarodowych firmach konsultingowych. Zajmuje się diagnostyką stresu zawodowego i wypalenia zawodowego oraz osobistego potencjału osobowościowego. Specjalizuje się w diagnozie odporności psychicznej, określaniu kierunków rozwoju osobistej siły psychicznej i udzielaniu wsparcia w tym wyzwaniu. Realizuje sesje coachingowo-mentoringowe dla klientów biznesowych i prywatnych. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Chorzów 2023