MBA Day w Warszawie – zapraszamy 21 września 2022

Planujesz rozpocząć studia MBA?
Szukasz nowych możliwości rozwoju?

Jeśli tak, zapraszamy na #MBADay – spotkanie dla kandydatów na studia MBA w WSB w Warszawie, połączone z debatą pt.: „Innowacyjność w dobie transformacji cyfrowej”, której udział wezmą m.in. dr hab. Piotr Olaf Żylicz, Dr Maciej Kawecki oraz Mariola Glinka, dyrektor operacyjny Transpeed. Moderatorem debaty będzie Przemysław Białkowski, dziennikarz telewizyjny i wykładowca akademicki. 

Termin: 21.09.2022, godz. 15:00-17:00
Miejsce: Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej. Oznacza to, że można wziąć w nim udział stacjonarnie* lub online. 

*Centrum Konferencyjne ADN, ul. Grzybowska 65, wejście B, sala numer 4 

 

O debacie:

W czasach nieustannie rozwijających się technologii, innowacje stają się źródłem rozwoju i poszerzania zdolności przedsiębiorstw. Każdy rodzaj innowacji skutkuje zmianą: koniecznością przemodelowania dotychczasowej praktyki biznesowej oraz nową dynamiką relacji w firmie. Nowe warunki na rynku wymagają nie tylko nowych narzędzi, metod pracy i kompetencji, ale też umiejętności wykorzystania kreatywności i innowacyjności pracowników.

Zagadnienia prezentowane podczas dyskusji: 

  • obszary innowacji w firmie (technologiczne, organizacyjne, procesowe),
  • kluczowe kompetencje w dobie transformacji,  
  • bariery dla wprowadzania innowacyjności w firmie,
  • innowacyjność pracowników jako źródło budowania kapitału przedsiębiorstwa. 

Plan spotkania:

  • 15:00-16:30 - dyskusja pt. „Innowacyjność w dobie transformacji cyfrowej"
  • 16:30-17:00 - spotkanie informacyjne dotyczące studiów MBA 

Aby wziąć udział w spotkaniu, wystarczy wypełnić poniższy formularz na dole strony (prosimy o podanie wybranej formy uczestnictwa). 

 

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Uznany psycholog, akredytowany trener, coach w biznesie, mentor, koordynator międzynarodowych projektów badawczych. Pomysłodawca i edytor serii wydawniczej ‘Management in Digital Times” w wydawnictwie Peter Lang. Koordynator międzynarodowych projektów badawczych, autor prac naukowych oraz wielu publikacji specjalistycznych z zakresu psychologii, wykładowca w Polsce i za granicą (Węgry, Ukraina, Izrael, Indie, USA, RPA, Białoruś).  

 

Prorektor ds. innowacji i współpracy w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, prezes Instytutu Lema, Ambasador Cyfrowej UE. Ekspert i autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Prowadzący program “Technicznie rzecz biorąc” redakcji Onet i Komputer Świat oraz cykl technologiczny w programie Dzień Dobry TVN.

 

Od ponad 17-stu lat związana z branżą TSL. Ekspertka z zakresu działań operacji, handlu i budowania zespołów spedycyjno-transportowych w środowisku międzynarodowym. Ukończyła studia na kierunkach: zarządzanie organizacjami oraz psychologia biznesu.

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Administratorami danych osobowych są Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Uczelnia WSB Merito w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, zwane dalej Uczelniami WSB Merito.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@merito.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Podane dane osobowe będą w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją wydarzenia oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Jako uczelnie na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. UODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Warszawa 2023