Zapraszamy na MBA DAY 28 września 2022 (online)

Chcesz rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie? Myślisz o podjeciu studiów MBA? To wydarzenie dla Ciebie! Aby wziąć w nim udział, wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na dole strony. 

Temat zajęć: Algorytmy zarządzania sobą i innymi, czyli jak praktycznie korzystać z analizy transakcyjnej w biznesie 

Prowadząca: Elżbieta Stelmach

Termin: 28 września 2022 r., godz. 17:30

Formuła: online


Plan MBA Day

  • 17:30-17:40 - przywitanie gości i przedstawienie oferty
  • 17:40-17:50 - program Firma
  • 17:50-18:30 - wykład 
  • 18:30-19:00 - czas na pytania 

UWAGA! Uczestnikom wydarzenia oferujemy dodatkową zniżkę na studia MBA - o 300 zł niższe czesne i zwolnienie z opłaty wpisowej (przy zapisie do 30.09.2022)


 Kilka słów o zajęciach i prowadzącej 

Analiza transakcyjna często kojarzy się z ekonomią. Ta, którą chcę Państwu zaprezentować jest stworzona przez E.Berne jako psychologiczna koncepcja stosunków międzyludzkich. Z powodzeniem i coraz większym zainteresowaniem od wielu lat rozwija się w świecie biznesu, m.in. jako narzędzie do tworzenia i zarządzania efektywnymi zespołami, oraz budowania dobrych relacji z klientami. Menedżerowie wykorzystujący tę metodę podkreślają jej praktyczny aspekt oraz przystępność w codziennym życiu organizacyjnym. AT wspiera rozumienie siebie i innych, usprawnia proces komunikowania się, podpowiada, co należy zrobić, aby skutecznie przeprowadzić zmiany i budować kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu, jasnych wymaganiach i osiąganiu celów.

Elżbieta Stelmach - twórca i właściciel Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia w Szczecinie, Certyfikowany Partner i Trener Stylów Myślenia FRIS®, Praktyk Analizy Transakcyjnej, Trener i facylitator Super Skills, konsultant FACET5, trener biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem, konsultant, dyplomowany coach i doradca zawodowy, coach kryzysowy, pedagog, socjoterapeuta, przedsiębiorca. Współpracuje z uczelniami wyższymi jako wykładowca na studiach podyplomowych i MBA, m.in. z Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem Szczecińskim, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz Akademią Leona Koźmińskiego MBA.

Formularz zgłoszeniowy

Administratorami danych osobowych są Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Uczelnia WSB Merito w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, zwane dalej Uczelniami WSB Merito.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@merito.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Podane dane osobowe będą w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją wydarzenia oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Jako uczelnie na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. UODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Szczecin 2023