Kadra dydaktyczna programu MBA w Toruniu

 • W ostatnich latach zmienia się koncepcja nowoczesnego biznesu. Powstają nowatorskie teorie i rozwiązania, pozwalające dostosować organizacje do zmieniającego się otoczenia i wymagań biznesowych. Zmienia się również podejście do realizacji zadań – z mocno „poukładanego” w kierunku „zwinnego”. Te zmiany obserwujemy również w praktyce zarządzania projektami. Coraz większe znaczenie przywiązuje się do umiejętności efektywnego reagowania na powstałe problemy, podejmowanie decyzji przy stosunkowo niewielkiej ilości danych, efektywną komunikację i zarządzanie zespołem. Zapraszam na moje zajęcia. 

  Wojciech Ożga
  wykładowca MBA w Bydgoszczy i Toruniu

 • Sukces w biznesie osiągniemy dzięki wielu czynnikom: znalezieniu niszy na rynku, odpowiedniemu doborowi narzędzi, wykwalifikowanym pracownikom itd. Uważam jednak, że sukces nigdy nie będzie pełny, jeśli to, co robimy, nie jest naszą pasją. A pasja jest wtedy, kiedy odczuwamy szczerą radość i rozpierającą energię w czasie wykonywania określonych czynności. Pasja daje motywację, zapał, skrupulatność. Jeśli połączymy ją z pozostałymi składnikami, możemy mówić o pełnym sukcesie w biznesie!

  Jakub Lewandowski
  Właściciel firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów

O  sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym. Zajęcia w ramach programu Master of Business Administration w Toruniu prowadzą m.in:

 • prof. zw. dr hab. Jan Jeżak – ekspert i konsultant oraz członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie; autor bądź współautor ponad 130 publikacji; odbył kilka staży zagranicznych (na uniwersytetach amerykańskich, brytyjskich oraz niemieckich); słuchacze spotykają się z nim na zajęciach z zarządzania strategicznego,
 • Adrian Dekert – prezes zarządu Avrio Media sp. z o.o., wiceprezes zarządu Eltel Networks SA, wiceprezes zarządu K-TEL SA, absolwent studiów MBA; prowadzi zajęcia z ekonomii menedżerskiej
 • Mariusz Grudzień – trener i coach z 20-letnim doświadczeniem; twórca Instytutu Skutecznego Działania; wspiera firmy i organizacje w przygotowaniu i przeprowadzaniu zmian w kierunku organizacji XXI w.; koncentruje się na obszarach: zaangażowanie, branie odpowiedzialności, wykorzystanie indywidualnego potencjału, budowanie interdyscyplinarnych zespołów; specjalizuje się w projektach rozwojowych z zakresu: przywództwa, zarządzania, budowania zespołów, skuteczności osobistej; twórca nowatorskich warsztatów z zakresu efektywności zespołowej: „Zespół doskonały jak orkiestra”; „Hollywood”; „Teatr”,
 • Jakub Lewandowski – prezes spółki Pasja G.D.T, coach ICC, trener; członek Business Centre Club, zdobywca nagrody Medal Europejski i Inteligentnego Rozwoju za projekty studiów podyplomowych; prowadzi coaching biznesowy i indywidualne procesy mentoringowe,
 • Wojciech Ożga – od 2005 roku prowadzi własną firmę, której celem jest między innymi wspieranie różnych organizacji w prowadzeniu projektów oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie; członek zarządów kilku firm, skupiający się na zagadnieniach informatycznych; specjalizuje się w szkoleniach przygotowujących wdrożenie metodyki projektowej w organizacjach; prowadzi zajęcia z zarządzania projektami,
 • Krzysztof Rąpała – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie; ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, a także praktykę w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i zakładów opieki zdrowotnej; jest doradcą w postępowaniach z zakresu połączeń i przejęć (M&A); autor publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa handlowego.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Toruń 2023