Studia Executive MBA stanowiły dla mnie nie tylko doskonały sposób na rozwój osobisty, lecz także nieocenioną inwestycję w moją przyszłość. Decyzja o ich podjęciu była dla mnie przełomowa, wymagała ode mnie wyjścia poza strefę komfortu i poświęcenia ogromnego wysiłku. Jednakże efekty tej decyzji przerosły moje oczekiwania. Doświadczenie to przyniosło mi zarówno ogromną satysfakcję, jak i wzbogaciło mnie o niezwykle wartościową wiedzę, którą przekazali mi zaangażowani i doświadczeni wykładowcy. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom czuję się gotowa na podjęcie wyzwań związanych z realizacją moich najwyższych celów i aspiracji. To nie tylko poszerzyło moje horyzonty, lecz także otworzyło drzwi do nieznanych mi dotąd obszarów. 

Zarina Muratkazyyeva-Cieślak
uczestniczka studiów EMBA w Poznaniu Export Manager, Pfeifer&Langen Polska SA

Program Executive MBA to studia dla profesjonalistów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zarządcze i umiejętności związane z prowadzeniem działalności w środowisku międzynarodowym. 


Uczestnicy programów MBA:

  • mają doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach związanych z działalnością przedsiębiorstwa, np. w zarządzania, finansach, marketingu, logistyce, zarządzaniu kadrami lub prawie,
  • pracują zarówno w dużych koncernach, jak i prowadzą własną działalność gospodarczą,
  • dobrze posługują się językiem angielskim,
  • wyróżniają się wysoką motywacją, ambicją oraz wytrwałością w osiąganiu postawionych sobie celów,
  • są nastawieni na sukces zawodowy i rozwój własnej osobowości.

 

 

 

Klub MBA

Klub MBA to inicjatywa uczestników i absolwentów, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich,
a także aktywne promowanie uczestników i absolwentów.

Członkowie klubu organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami. Uzyskują wsparcie Biura Karier i pakiet atrakcyjnych zniżek na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia i konferencje organizowane przez Uniwersytet WSB Merito. Mają także bezpłatny i nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych uczelni.

Klub MBA na Uniwersytecie WSB Merito to m.in.:

  • szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
  • rozwój kariery zawodowej
  • wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
  • rozwój kompetencji zawodowych
  • gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Co roku absolwenci spotykają się na specjalnie dla nich zorganizowanych wykładach oraz szkoleniach. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe. Każde takie spotkanie kończy się wspólnym wyjściem do jednej z poznańskich restauracji lub klubu, gdzie w sposób już mniej formalny można zadbać o integrację.

Dołącz do Klubu MBA - skontaktuj się z Biurem Programu Executive MBA lub MBA:

 

Biuro Programu Executive MBA

ul. Ratajczaka 5/7

pokój nr 214

tel. 61 655 33 57

e-mail: emba@wsb.poznan.pl

 

Biuro Programu MBA

ul. Ratajczaka 5/7

pokój nr 213

tel. 61 655 32 07

e-mail: mba@poznan.merito.pl

 

 

Zajęcia Management Communication 2024

Another Module of EMBA studies is behind us. On last weekend we had Management Communication with Michael Baker from Aalto University. The "Management Communication" course is a training program that aims to develop the communication skills of managers and leaders in an organization. In this course, participants learn various communication techniques, conflict management, effective communication, team motivation, presentation and negotiation.

 

Zajęcia Project Management

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Poznań 2024