Uważam, że najważniejszą rolę na studiach EMBA odgrywa zaangażowanie studentów i wykładowców we wspólne zajęcia. Chęć dzielenia się pomysłami, doświadczeniem z różnych branż i dziedzin.

Łukasz Porawski
uczestnik studiów EMBA w Poznaniu

 

Program Executive MBA kierujemy do: 

 • wyższej kadry menedżerskiej, profesjonalistów, chcących rozwijać swoje kompetencje zarządcze i umiejętności związane z prowadzeniem działalności w środowisku międzynarodowym,
 • osób mających doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach związanych z działalnością przedsiębiorstwa, np. w zarządzania, finansach, marketingu, logistyce, zarządzaniu kadrami lub prawie, pracujących zarówno w dużych koncernach, jak i prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • osób dobrze posługujących się językiem angielskim.

 

Studia Executive MBA trwają 2 lata. 

Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu: 

 • w piątki od godz. 15:00 do 21:00,  
 • w soboty od 8:30 do 17:00,  
 • w niedziele od godz. 8:30 do 16:00.  

Program składa się z 19 modułów, każdy z nich to minimum 20 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu jednego weekendu. Studia kończą się zaliczeniem projektu managerskiego.

Zjazd integracyjny

Jeden zjazd w pierwszym roku nauki połączony jest z wyjazdem integracyjnym bądź uroczystą kolacją z noclegiem dla całej grupy. Wówczas zajęcia odbywają się poza siedzibą uczelni, w okolicy Poznania. Uczelnia pokrywa wszystkie koszty związane z organizacją eventu.

Język wykładowy

 • 100% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim.     

Punkty ECTS 

Program studiów zawiera 61 pkt ECTS. Każdy moduł to 3 punkty ECTS, projekt strategiczny – 4 punkty ECTS. 

Metody nauczania

W trakcie zajęć uczestnicy studiów pracują w oparciu o interaktywne metody nauczania, takie jak: analiza przypadków (case studies), dyskusje i praca w grupach, realizacja projektów, symulacje oraz prezentacje.

Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia programu Executive MBA –wystawiony przez Uczelnie WSB Merito i sygnowany przez przedstawicieli WSB Merito oraz SBS Swiss Business School. 

Materiały dydaktyczne

Podczas zjazdu każdy uczestnik programu otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych w formie pdf bądź na platformie moodle. Materiały te przygotowują wykładowcy, dostosowując je do specyfiki prowadzonego tematu. 

Uczestnicy studiów pracują na platformie Extranet, to wewnętrzna platforma komunikacyjna Uczelni WSB Merito, stworzona w celu ograniczenia formalności oraz ułatwienia przepływu informacji między uczestnikami a uczelnią. Za jej pomocą przez całą dobę i z każdego miejsca na świecie uczestnicy mają dostęp do: 

 • harmonogramu zajęć, 
 • informacji na temat płatności, 
 • materiałów dydaktycznych, 
 • katalogu bibliotecznego, 
 • informacji dotyczących zmian w planach zajęć, ogłoszeń i aktualności. 

Company Management  

Corporate management is the process of managing an organization. On the course you will learn how to collect information for planning and decision-making purposes and then implementing strategies that may help the organization reach its goals. Corporate management includes tasks, such as planning, directing, organizing and controlling a company's operations.  

 • Strategic Management 
 • Strategic Analysis 
 • Strategic Human Resources Management 
 • Project Management 
 • Business Strategy Project 
 • Operations Management 

Financial Expertise 

Accounting or related financial expertise will teach You to analyze and interpret a full set of financial statements. They will present a wide range of operating the company’s finances  

 • Corporate Finance 
 • Management accounting & control 
 • Economics for Executives 
 • Finances for Managers – financial game  

 

International Management and Entrepreneurship  

International management and Entrepreneurship are the management of business operations in an organisation that serves markets and operating in more than one country. This course allows it’s participants to acquire knowledge and skills beyond normal business expectations, such as familiarity with local market and competitive conditions, the legal and financial environment, the capability to do multicurrency transactions and managing across borders. 

 • Management Communication 
 • Service Business and Design 
 • International Business 
 • Entrepreneurship and Corporate Venturing 

Communication & Marketing Skills 

This module introduces key communication and marketing strategies together with skills that you can employ in your workplace managerial communications. It gives a clear insight into underlying theories of communication strategy and provides decision-making frameworks and analytical tools that you can employ to effectively plan and deliver management messages.

 • Sales Management 
 • Leadership and Change Management 
 • Managing for Creativity 
 • Communication and Negotiation Skills 
 • Global Marketing 
 • Organizational Behavior

Zjazdy wyjazdowe w Aalto University.

Każdy student poza obowiązkowymi 19 modułami przewidzianymi programem studiów ma możliwość nieodpłatnego zaliczenia wybranych modułów na uczelni Aalto w Finlandii. Cały moduł trwa 3 dni i jest potwierdzony oceną. Moduł ten zostanie dopisany do świadectwa ukończenia studiów. Koszty podroży i pobytu w Finlandii pokrywa słuchacz. Wartość udziału w takim module wynosi około 1000 Euro! 

Dodatkowe wykłady i szkolenia on-line 

Uczestnicy naszych programów mogą brać udział w ciekawych szkoleniach, które prowadzą doświadczeni trenerzy. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Dzięki szkoleniem można uzupełnić wiedzę i potwierdzić ją certyfikatem.   

Wyjazd do USA – MBA Study Tour dla chętnych  

Raz w roku dla wszystkich uczestników programów MBA Wyższych Szkół Bankowych organizowany jest wyjazd do USA z autorskim programem dostosowanym do profilu studiów. Plan pobytu w Stanach Zjednoczonych obejmuje m.in.  warsztaty w wybranych amerykańskich przedsiębiorstwach oraz zwiedzanie Franklin University. Jak dotąd uczestnicy MBA Study Tour odwiedzili również Miami, Atlantę i Waszyngton. Wyjazd jest dodatkowo płatny – więcej informacji można uzyskać w Biurze Programu MBA.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Poznań 2023