Program MBA HR został zaprojektowany w taki sposób, aby przekazać jego uczestnikom nie tylko aktualną wiedzę, ale również wyposażyć w konkretne umiejętności, które umożliwią przełożenie teorii na praktykę. Warto podkreślić, że co roku analizujemy potrzeby naszych uczestników i obserwujemy trendy rynkowe, dzięki czemu modyfikujemy nasz program tak, aby był dostosowany do ich oczekiwań i podążał za aktualnymi wyzwaniami. Dokładamy także wszelkich starań, aby pozyskiwać najlepszych wykładowców (zarówno z kraju, jak i z zagranicy), legitymizujących się dużym doświadczeniem zawodowym oraz – a może przede wszystkim – pasją. Nie bez znaczenia jest również fakt, że korzystamy z najnowszych rozwiązań w zakresie zarządzania, które wzbogacamy efektywnymi metodami i narzędziami pracy. 

Katarzyna Jakubiak-Woźniak
Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Opłaty za studia MBA HR:

 • opłata wpisowa – 500 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (patrz niżej)
 • opłata końcowa – 300 EUR.

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu proponuje dogodny system płatności za studia:

Opłata jednorazowa

27 000 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 27 000 zł

27 000 zł

 

3 raty roczne

9 500 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 9 500zł

28 500 zł

 

15 rat semestralnych

2 000 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2 000 zł

30 000 zł

 

Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

Do 30 września czesne 1000 zł taniej! 

 Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA HR:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe, preferowane doświadczenie w zarzadzaniu zespołem lub menedżerskie
 • pozytywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej. 

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata na naszej stronie internetowej i zapisania się za jego pośrednictwem na studia. Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki niemu można:

 • przejść online proces zapisu na studia
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • pełne CV w jęzuku polskim
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • potwierdzoną przez Uniwersytet WSB Merito zgodność z oryginałem lub notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe preferowane na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto:
  Raiffeisen Bank Polska SA  95 1750 1019 0000 0000 0161 1828 z dopiskiem: MBA HR.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA HR, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 7 dni od zapisu dostarczyć dokumenty:

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
Biuro Programu MBA
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA.

O przyjęciu na studia MBA HR decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której badamy doświadczenie zawodowe, predyspozycje menedżerskie i motywację kandydatów do podjęcia studiów MBA HR.

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pośrednictwem Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.

Dokumenty do wglądu:

Rekrutacja za pośrednictwem Konta Kandydata


 
     KROK 1                           
Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję „Załóż konto” (w prawym, górnym rogu).
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć.

Nasi studenci i absolwenci mogą pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używają w Extranecie. 

Numery kont do poszczególnych wpłat oraz terminy płatności i wysokości rat znajdują się w Extranecie. Każdy uczestnik samodzielnie monitoruje swoje płatności. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Poznań 2023