Kadra dydaktyczna programu MBA w Bydgoszczy

O sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym. Zajęcia w ramach programu Master of Business Administration prowadzą m.in:  

prof. zw. dr hab. Jan Jeżak – ekspert i konsultant oraz członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie. Autor bądź współautor ponad 130 publikacji. Odbył kilka staży zagranicznych (na uniwersytetach amerykańskich, brytyjskich oraz niemieckich). Uczestnicy spotykają się z nim na zajęciach z zarządzania strategicznego.  

Adrian Dekert – prezes zarządu Avrio Media sp. z o.o., wiceprezes zarządu Eltel Networks S.A., wiceprezes zarządu K-TEL S.A., absolwent studiów MBA. Prowadzi zajęcia z ekonomii menedżerskiej. 

Mariusz Grudzień – trener i coach z 20-letnim doświadczeniem. Twórca Instytutu Skutecznego Działania. Wspiera firmy i organizacje w przygotowaniu i przeprowadzaniu zmian w kierunku organizacji XXI w. Koncentruje się na obszarach: zaangażowanie, branie odpowiedzialności, wykorzystanie indywidualnego potencjału, budowanie interdyscyplinarnych zespołów. Specjalizuje się w projektach rozwojowych z zakresu: przywództwa, zarządzania, budowania zespołów, skuteczności osobistej. Twórca nowatorskich warsztatów z zakresu efektywności zespołowej: „Zespół doskonały jak orkiestra”; „Hollywood”; „Teatr”.  

Jakub Lewandowski – prezes spółki Pasja G.D.T, coach ICC, trener. Członek Business Centre Club, zdobywca nagrody Medal Europejski i Inteligentnego Rozwoju za projekty studiów podyplomowych. Prowadzi coaching biznesowy i indywidualne procesy mentoringowe.  

Wojciech Ożga – od 2005 roku prowadzi własną firmę, której celem jest między innymi wspieranie organizacji w prowadzeniu projektów oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie. Członek zarządów kilku firm, skupiający się na zagadnieniach informatycznych. Specjalizuje się w szkoleniach przygotowujących wdrożenie metodyki projektowej w organizacjach. Prowadzi zajęcia z zarządzania projektami.  

Krzysztof Rąpała – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, a także praktykę w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i zakładów opieki zdrowotnej. Jest doradcą w postępowaniach z zakresu połączeń i przejęć. Autor publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa handlowego.  

Jolanta Tkaczyk – doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik studiów magisterskich: zarządzanie marką i strategie marketingowe oraz studiów podyplomowych: zarządzanie marketingowe. Trenerka i specjalistka w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, badań marketingowych, analiz rynkowych, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. Współpracuje z INE PAN, SGH i Viamoda. Autorka internetowych serwisów edukacyjnych na temat marketingu rynkologia.pl oraz komunikacjanieformalna.pl.   

Marlena Adamska – trenerka i konsultantka biznesu, ekspertka w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Współtwórczyni szeregu projektów z obszaru doradztwa personalnego, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania jakością ISO 9001, Certyfikat Międzynarodowy Trenera Biznesu ACI, certyfikat niezależnego konsultanta Extendend DISC oraz Certyfikat Green Belt. Na co dzień koordynuje pracę zespołu consultingowo-informatycznego w zakresie rozwiązań informatycznych dla HR), wykorzystując metodykę SCRUM.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Bydgoszcz 2023