Zapraszamy na zajęcia otwarte EMBA - wrzesień 2022

 Zapraszamy 18 września 2022!

Osoby zainteresowane rozpoczęciem prestiżowych studiów EMBA w WSB w Poznaniu zapraszamy serdecznie do udziału w zajęciach bieżącego rocznika. Aby wziąć w nich udział, wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na dole strony.  

Termin: 18 września 2022 r., godz. 8.30
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Ratajczaka 5/7, sala 205 
Temat zajęć: Economics for Executives - zajęcia w języku angielskim
Prowadzący: prof. Beata Szyszko, WSB Poznań 

Plan zajęć otwartych:

08:30 – przywitanie uczestników i wprowadzenie w temat zajęć 

10:00-10:30 – przerwa kawowa 

10:30 – rozmowa z kierownikiem programu EMBA  

Najważniejsze korzyści z udziału w zajęciach: 

  • poznanie poziomu nauczania na kierunku EMBA, 
  • sprawdzenie własnej znajomości języka angielskiego,
  • rozmowa z obecnymi słuchaczami,  
  • spotkanie z kierownikiem EMBA w WSB w Poznaniu, 
  • zapoznanie się z harmonogramem i programem studiów na lata 2022/2024.

Kilka słów o prowadzącej i tematyce zajęć:

Jeśli wydaje Ci się, że ekonomia to nie Twoja bajka, albo odwrotnie masz wrażenie, że wszystko już wiesz, to właśnie Ciebie zapraszamy na zajęcia Economics for Executives! Główne cele jakie stawia słuchaczom prof. Szyszko to poznanie podstawowych mechanizmów rządzących gospodarką rynkową. Czyli innymi słowy, jak wykorzystać w praktyce to co już wiemy a czego jeszcze warto się dowiedzieć aby czerpać z tego jak największe korzyści. Ponadto te 2 godziny spędzone na zajęciach pozwolą Ci przyjrzeć się, jak wysoki poziom prezentują zarówno nasi wykładowcy jak i słuchacze.

Profesor Beata Szyszko - Makroekonomistka. Od 2008 roku pracuje w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i zdobywa stopnie naukowe na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obejmowałą takei stanowiska jak Kierownika Działu Badań Naukowych i Prodziekana ds. Oferty Dydaktycznej. Praca w WSB to dla niej  połączeniem nauki, dydaktyki, pracy administracyjnej i wyzwań. Bada m.in. to, czy banki centralne faktycznie potrafią sterować naszymi oczekiwaniami inflacyjnymi. Prowadzi zajęcia z ekonomii i polityki pieniężnej, w tym w języku angielskim.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Administratorami danych osobowych są Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Uczelnia WSB Merito w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, zwane dalej Uczelniami WSB Merito.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@merito.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Podane dane osobowe będą w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją wydarzenia oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Jako uczelnie na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. UODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Poznań 2023