Zapraszamy na zajęcia otwarte EMBA

Zajęcia otwarte EMBA  

Zapraszamy 11 czerwca 2022!

Osoby zainteresowane rozpoczęciem prestiżowych studiów EMBA w WSB w Poznaniu zapraszamy serdecznie do udziału w zajęciach bieżącego rocznika. Aby wziąć w nich udział, wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na dole strony.  

Termin: 11 czerwiec 2022 r., godz. 8.15 
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Ratajczaka 5/7 
Temat zajęć: STRATEGIC INTERNATIONAL HRM - Research Director for Future of Work
Prowadzący: Hertta Vuorenmaa, Aalto Universtity, Finlandia

 
Dr. Hertta Vuorenmaa pracuje jako wykładowca uniwersytecki I dyrektor  programu badawczego Future of Work na Uniwersytecie Aalto. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła jako naukowiec w kilku dużych projektach badawczych finansowanych przez Akademię Fińską. Koncentrując się na dobrym samopoczuciu w pracy, jakości zarządzania, przyciąganiu I zatrzymywaniu talentów oraz efektywności organizacyjnej.   

Plan zajęć otwartych:

08:15 – przywitanie uczestników i wprowadzenie w temat zajęć 

10:30-11:00 – przerwa kawowa 

11:00 – rozmowa z kierownikiem programu EMBA  

Charakterystyka modułu: 

STRATEGIC INTERNATIONAL HRM 

Proponowany zjazd z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi pokazuje uczetnikom przede wszystkim jak połączyć strategię konkurencyjności firmy z procesem zarządzania ludźmi.  Zagadnienie to dotyczy zarówno małych, średnich jak i  przede wszystkim dużych , międzynarodowych firm działających w bardzo różnych środowiskach geograficznych, kulturowych i instytucjonalnych – stąd duży nacisk na strategię międzynarodową. Ponadto rozważamy stale zmieniające się  środowisko pracy I jego kluczowe konsekwencje dla zrównoważonego zarządzania luźmi, przywództwa, a także zagadnienia dotyczące prowadzenia pracy hybrydowej.  

Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Najważniejsze korzyści z udziału w zajęciach: 

  • poznanie poziomu nauczania na kierunku EMBA, 
  • sprawdzenie własnej znajomości języka angielskiego,
  • rozmowa z obecnymi słuchaczami,  
  • spotkanie z kierownikiem EMBA w WSB w Poznaniu, 
  • zapoznanie się z harmonogramem i programem studiów na lata 2022/2024.

 

Jesteśmy przekonani, że udział w tym projekcie przybliży państwu idee oraz formę studiów EMBA na naszej uczelni.    

Formularz zgłoszeniowy

Administratorami danych osobowych są Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Uczelnia WSB Merito w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, zwane dalej Uczelniami WSB Merito.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@merito.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Podane dane osobowe będą w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją wydarzenia oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Jako uczelnie na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. UODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Poznań 2023