Zapraszamy na MBA Day online! Bezpłatny webinar 20.06.2022

MBA Day 2022 w formule online - zapraszamy do zapisów na bezpłatny webinar Cyfrowa transformacja i technologie wspierające biznes!

 

Termin: 20.06.2022, g. 17:00

Tematyka: cyfrowa transformacja i technologie wspierające biznes 

Otoczenie biznesowe jest dzisiaj zmienne jak nigdy dotąd, niepewne, złożone i nie poddaje się jednoznacznym analizom (nazywamy to środowiskiem VUCA). Nowe warunki na rynku wymagają nowych narzędzi, metod pracy i kompetencji, by przeżyć i osiągnąć sukces. Zaawansowana technologia cyfrowa, w dużej mierze dzięki rozwojowi usług w chmurze obliczeniowej,  jest  teraz dostępna na wyciągnięcie ręki i otwiera przed organizacjami dowolnej wielkości możliwość szybkiej adaptacji i podążania za potrzebami klienta. 

Zapraszamy na rozmowę o cyfrowych organizacjach, cyfrowych transformacjach, cyfrowych usługach inajlepszych metodach na tworzenie wartości wspólnie z klientami, a także błyskawiczny wgląd w technologie, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes.  

Zagadnienia prezentowane podczas webinaru:

  • cyfrowa transformacja, czyli jaka?
  • dlaczego świat pokochał usługi?
  • jak zadbać o najlepsze doświadczenia klienta?
  • szybka podróż po świecie technologii i usług w chmurze obliczeniowej.

 

Wśród prelegentów: 


 

Michał Florys

Kierownik linii biznesowej Usługi IT i Bezpieczeństwo Informacji Asseco Academy. Od ponad 15 lat wspiera organizacje IT w transformacji do modelu usługowego, w którym klient i dostarczana mu wartość są w centrum zainteresowania. Pracuje z klientami nad skuteczną komunikacją i integracją Biznesu i Informatyki. Kładzie nacisk na kulturę organizacyjną, rolę lidera w zespole oraz empowerment. Akredytowany trener ITIL®, DevOps, Lean IT®.

 
 

Beata Zalewa 
Ekspert Asseco Academy, certyfikowany trener Microsoft, konsultant
Od kilkunastu lat pracuje w branży IT jako trener, konsultant i full-stack developer. Ekspert w zakresie nowych narzędzi chmurowych wspierających transformacje biznesu. Występuje jako prelegent, bierze udział w programach mentoringowych. Oprócz oficjalnych programów mentoringowych prowadzi warsztaty dla naukowych kół studenckich i grup pasjonackich. Organizuje także wyzwania polegające na wspólnym tworzeniu niekomercyjnych projektów. Na łamach prasy branżowej i naswoim blogu dzieli się swoją wiedzą techniczną z obszaru szeroko rozumianych technologii IT.

Formularz zgłoszeniowy

Administratorami danych osobowych są Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Uczelnia WSB Merito w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, zwane dalej Uczelniami WSB Merito.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@merito.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Podane dane osobowe będą w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją wydarzenia oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Jako uczelnie na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. UODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Toruń 2023