Zapraszamy na MBA Day online 4 czerwca 2020

MBA Day online!

Zapraszamy na warszat dla menedżerów "Przygotowanie organizacji do wdrożenia zmiany - wymiana najlepszych praktyk", który poprowadzi dr Grzegorz Dzwonnik, wykładowca programów MBA w Wyższych Szkołach Bankowych, ekspert z obszaru zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą i projektami. 

Termin: 4.06.2020 r., godz. 17.00

Formuła: warsztat online.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy wypełnić poniższy formularz.
Kilka dni przed wydarzeniem prześlemy link do zajęć.

Kilka słów o prowadzącym

dr Grzegorz Dzwonnik - konsultant,  menedżer,  wykładowca  akademicki.  Specjalizuje  się  w  szeroko rozumianym wprowadzaniu zmian, w szczególności tych, które ukierunkowane są na budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. Partner konsorcjalny międzynarodowego  think  tanku  Systemic  Excellence  Group. Od  wielu  lat  zawodowo  związany  z  projektowaniem  strategii  przedsiębiorstw, zarządzaniem  strategicznym  (w  tym  portfelami  projektów)  oraz  zarządzaniem projektami.  Posiada  certyfikaty  PMP,  P2P,  CSM,  CSPO.  Prowadził  i nadzorował kilkadziesiąt projektów i programów strategicznych. 
Od  2005  roku  zaangażowany  w  międzynarodowe  assessmenty  projektowe  w  ramach  IPMA  International  Project 
Excellence Award. Ich istotą jest m.in. identyfikowanie najlepszych praktyk w obszarze projektami. Jako Team Lead 
Assessor kieruje międzynarodowymi zespołami eksperckimi. Dotąd prowadził oceny projektów realizowanych m.in. 
przez Leica Geosystems AG (Szwajcaria), Reliance Industries Ltd (Indie), Siveco Romania SA (Rumunia), Siemens AG 
(Niemcy), Iran Minerals Production And Supply Co. (Iran), Tecnimont Sp.A. (Włochy), NPC (Iran), Sberbank (Rosja).  

Formularz zgłoszeniowy

Administratorami danych osobowych są Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Uczelnia WSB Merito w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, zwane dalej Uczelniami WSB Merito.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@merito.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Podane dane osobowe będą w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją wydarzenia oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Jako uczelnie na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. UODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Poznań 2023