Open Days at Executive MBA Meet us on 11 June 2022

Open Days at Executive MBA 

Meet us on 11 June 2022 in WSB Poznań 

 Everyone who is interested in starting the prestigious Executive MBA studies at WSB in Poznań is more than welcome to take part in classes of the current year. To join us, the only think you have to do is to fill out the form at the bottom of the page.   

Date of event: June 11, 2022 r., at 8.15

Place : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu at  Ratajczaka 5/7 street.

Lecturer: STRATEGIC INTERNATIONAL HRM 

Research Director for Future of Work Hertta.Vuorenmaa, Aalto Universtity, Finland, 

 Dr. Hertta Vuorenmaa works as a university lecturer and director of the Future of Work research program at Aalto University. She gained her professional experience as a scientist in several large research projects financed by the Academy of Finland. Focusing on well-being at work, quality of management, attracting and retaining talent and organizational effectiveness.

Plan:

1.08:15 – presentation of lectures  

2.10:30-11:00 – coffee break

3.11:00 – interview with the program manager of Executive MBA 

Module description :

STRATEGIC INTERNATIONAL HRM

First of all Strategic International HRM module shows to the participants how to combine the company’s competitiveness strategy with the people management process. This issue concerns all different types of companies, small, medium and above all large international companies operating in a very different geographic, cultural and institutional environments – hence the great emphasis on  international strategy. What’s more we consider the constantly changing work environment and its key implications for sustainable people management, leadership, as well as issues related to conducting work on-line. 

Benefits of participation in the classes :

  • introducing the level of teaching at the EMBA studies
  •  checking your own level of the English
  • conversation with current listeners  
  • meeting with the EMBA manager at WSB in Poznań
  • introducing the program for the years 2023/2024 

We are convinced that participation in this project will bring you closer to the ideas and form of EMBA studies at WSB in Poznań. 

 

Formularz zgłoszeniowy

Administratorami danych osobowych są Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Uczelnia WSB Merito w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, zwane dalej Uczelniami WSB Merito.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@merito.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Podane dane osobowe będą w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją wydarzenia oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Jako uczelnie na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. UODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Poznań 2023