Opłaty za studia MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

 • opłata wpisowa – 500 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (patrz niżej)
 • opłata końcowa – 450 EUR

  Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
  opłata jednorazowa28 500 zł

  Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 27 000 zł
  28 500 zł
  3 raty 

  10 000 zł

  Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 10 000 zł

  30 000 zł
  15 rat

  2 100 zł

  Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2 100 zł

  31 500 zł

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA.

Szczegóły na:
https://open.frp.pl/
https://inwestujwrozwoj.pl/

 

 

ZASADY REKRUTACJI

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra),
 • min. pięcioletnie doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub menedżerskie),
 • pozytywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia. Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia,
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów,
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • pełne CV w jęzuku polskim
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • potwierdzoną przez Uniwersytet WSB Merito zgodność z oryginałem lub notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe preferowane na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto.

 Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 7 dni od zapisu dostarczyć dokumenty.

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Uniwersytet WSB Merito Łódź
Dział Studiów Podyplomowych
ul. Brzozowa 5/7
93-101 Łódź


Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA.


O przyjęciu na studia MBA HR decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której badamy doświadczenie zawodowe, predyspozycje menedżerskie i motywację kandydatów do podjęcia studiów MBA.

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pośrednictwem Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.

Dokumenty do wglądu:

Rekrutacja za pośrednictwem Konta Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję „Załóż konto” (w prawym, górnym rogu).
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć.

Nasi studenci i absolwenci mogą pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używają w Extranecie. 

Numery kont do poszczególnych wpłat oraz terminy płatności i wysokości rat znajdują się w Extranecie. Każdy uczestnik samodzielnie monitoruje swoje płatności. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Łódź 2023