Kadra dydaktyczna programu MBA Leadership

Are you ready to make the leap into leadership? WSB’s Leadership MBA program will unlock your leadership potential and enable you to make a positive difference for your organization. Leadership matters, a lot, and good leadership is necessary in today’s competitive business environment. By sharpening your leadership skills and abilities during this 18-month MBA program, you will grow in your profession, improve your organization, and develop as a leader. Let’s take the leap together and make a difference in our world.  

dr Olin O. Oedekoven
Peregrine Leadership Institute

Na studiach MBA bardzo ważna jest praktyczność przekazywanej wiedzy. Dlatego zajęcia prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym oraz przedstawicieli partnerów programu. Do wykładowców studiów MBA należą m.in.:

 

dr Grzegorz Dzwonnik – menedżer, konsultant i wykładowca akademicki. Ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Asesor wiodący IPMA Global Project Excellence Award. Partner międzynarodowego think tanku Synergy Services Group. Certyfikowany menedżer projektów (PMP, P2P, CSM, CSPO); członek IPMA Polska i członek honorowy PMAN Nepal.

 

 

 

dr Olin O. Oedekoven - ma ponad 35 lat doświadczenia w obszarze przywództwa na wszystkich poziomach organizacji. Ukończył studia na South Dakota State University oraz University of Wyoming, studia MBA oraz uzyskał tytuł doktora w obszarze administracji w biznesie ze specjalizacją zarządzanie i administracja publiczna na Northcentral University. Jest absolwentem Army Command and General Staff College oraz U.S. Army War College, gdzie zdobył tytuł magistra w dziedzinie strategii. Obecnie zajmuje stanowisko President & CEO w Peregrine Leadership Institute oraz Peregrine Academic Services, firmach, które prowadzą działalność w 45 krajach na świecie.

 

Piotr Bucki – od 18 lat pomaga ludziom szlifować komunikację w różnych obszarach, bazując na psychologii poznawczej, neuronaukach i psycholingwistyce. Autor książek „Porozmawiajmy o komunikacji”, „Złap równowagę” i „Life’s a pitch and then you die”. Współpracuje z najlepszymi ośrodkami start-upowymi w Polsce, m.in.: LPNT, Inkubator Starter, GPNT i PPNT, a także z największym rządowym programem na świecie Start-Up Chile i inkubatorami w Słowenii i Austrii.

 

 

 

Liam Fassam – wykładowca University of Northampton, innowator, lider opinii, badacz i wdrożeniowiec w obszarze logistyki i dostaw, współpracy logistycznej oraz wartości społecznej. Ma 27 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierowniczych wysokiego szczebla. Jako dyrektor wykonawczy odpowiada za zadania związane z budowaniem wartości społecznej za pośrednictwem sieci transportowych. Brał udział w licznych inicjatywach finansowanych przez Komisję Europejską oraz w brytyjskich rządowych projektach badawczych.

 

 

Daria Lewandowska – certyfikowana trenerka FRIS® Style Myślenia, Coach ICF, menedżer ds. kwalifikacji, szkoleń i rozwoju. Pracuje w obszarach rozwoju osobistego, inteligencji emocjonalnej, budowania zespołów. Specjalizuje się w odkrywaniu naturalnych talentów, zarządzaniu talentami według metodyki Instytutu Gallupa, wsparciu organizacji i zespołów we wdrażaniu metodologii mocnych stron oraz analizie raportów Clifton Strengths. Absolwentka studiów MBA oraz prestiżowego programu ministerialnego „Top 500 Innovators”. Pracowała dla takich firm jak: NASA, IBM, Wrocławskie Centrum Badań, Fundusz Inwestycyjny Venture Incubator, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Microsoft.

 

 

Dariusz Rajca – trener, doradca i mentor z 25-letnim doświadczeniem; przeprowadził ponad 1250 szkoleń, w których udział wzięło ok. 25 tysięcy uczestników; praktyk Polskiego Instytutu Neurolingwistycznego Programowania oraz certyfikowany konsultant unikatowej w Polsce metody oceny Motywacyjnej Analizy Potencjału Zawodowego – MAPP. 

 

 

 

Robert Wolszon - Partner Associate w firmie Deloitte; ma wieloletnie doświadczenie w audytach przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Współpracuje z firmami notowanymi na giełdzie papierów wartościowych i międzynarodowymi korporacjami; pracę w Deloitte rozpoczął w 2004 r. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskimi standardami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Brał udział w projektach due diligence oraz IPO. Ma uprawienia biegłego rewidenta oraz ACCA. 

 

 

 

dr Mirosław Oczkoś – właściciel firmy doradczo-szkoleniowej, specjalista PR w zakresie pracy z głosem, autoprezentacji i mowy ciała; z zawodu reżyser, aktor; trener i konsultant m.in. polityków, menedżerów; współpracuje z wieloma stacjami radiowymi i kanałami telewizyjnymi. 

 

prof. Dariusz Filar – profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładał również w University of Michigan, Central European University i  Uniwersytecie Warszawskim. Jego specjalnością naukową były makroekonomia i historia myśli ekonomicznej.W latach 1999-2004 główny ekonomista    Banku Pekao SA, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej NBP, a w latach 2010 - 2014 Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Jako  publicysta ekonomiczny współpracował z „Gazetą Wyborczą” i „Rzeczpospolitą”. W 1983 roku był wśród założycieli drugoobiegowego  wówczas „Przeglądu Politycznego” i do dzisiaj współpracuje z tym pismem. Równolegle z pisarstwem ekonomicznym uprawia twórczość w obszarze  literatury pięknej. Debiutował zbiorem opowiadań fantastycznych „Czaszka olbrzyma”.  

dr Tomasz Kalinowski - specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji i negocjacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz w tematyce Niemiec jako najważniejszego partnera gospodarczego Polski. Ma wieloletnie doświadczenie jako dyplomata, radca-minister, kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie. Prowadzi zajęcia z modułu International Economics and Business.

U. Raut-Roy - wykładowca na brytyjskim University of Northampton. Pracował dla licznych krajowych i międzynarodowych organizacji. Wieloletni szef programów MBA i dyrektor programowy studiów magisterskich. Do obszarów jego zainteresowań należą: zarządzanie strategiczne i zachowania organizacyjne. Występował w charakterze egzaminatora zewnętrznego i przewodniczył zewnętrznym komisjom egzaminacyjnym na trzech brytyjskich uczelniach biznesowych. Jego działalność doradcza obejmuje projekty realizowane na rzecz szwajcarskich i belgijskich podmiotów gospodarczych.

Paweł Gąsiorowski – Prezes Zarządu w Contact Center Pekao S.A., odpowiada za zdalne kanały dystrybucji, doświadczenie klientów, usługi bankowe dla klientów indywidualnych, MŚP oraz klientów korporacyjnych. Zajmował stanowiska kierownicze (w tym role GM) w kilku firmach i był odpowiedzialny za rozwój innowacyjnych rozwiązań marketingu cyfrowego, usług i sprzedaży dla sektora finansowego. Jego doświadczenie obejmuje: strategię, nowoczesne kanały sprzedaży, segmentację marketingową, procesy biznesowe, tworzenie, zarządzanie i wdrażanie programów zmian na poziomie strategicznym i operacyjnym w: bankowości detalicznej i korporacyjnej, firmach ubezpieczeniowych i IFA (Independent Financial Advisors).

Grażyna Witkowska-Mrozek - bankowiec i przedsiębiorca. Od 25 lat związana z sektorem finansowym: bankowością prywatną i wealth management. Usługi te tworzyła lub współtworzyła od podstaw w kilku polskich i zagranicznych instytucjach. Zarządzała procesami sprzedaży i akwizycji, kanałami dystrybucji i sieciami sprzedaży, procesami tworzenia oferty produktowej, relacjami z klientem. Tworzyła oferty bankassurance, kart płatniczych i ATM, SME, funduszy inwestycyjnych, on-shore i off-shore services, investment advisory, portfolio management, financial and tax planning, life cycle management, art advisory. Fundatorka i wiceprezeska fundacji Sztuka z Wyboru, członkini organizacji biznesowych m.in. Gdańskiego Klubu Biznesu, Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. 

Łukasz Minuth – absolwent programu CIMA, trener, ekspert w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania finansami przedsiębiorstw, Szef Biura Budżetowania i Analiz Ekonomicznych Grupy LOTOS SA.

Ryszard Schnepf - historyk, dyplomata, nauczyciel akademicki. Ambasador RP w Urugwaju i Paragwaju (1991-1996), Ameryce Środkowej (2001-2005), Hiszpanii (2008-2012) i USA (2012-2016). Pełnił także funkcje sekretarza stanu ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w KPRM oraz wiceministra spraw zagranicznych. W 2005r. kierował negocjacjami budżetowymi z Unią Europejską, które przyniosły Polsce pierwsze znaczące środki na rozwój i modernizację kraju. 

Ewa Ewart – dziennikarka i wielokrotnie nagradzana reżyserka filmów dokumentalnych. Specjalizuje się w filmach przełomowych i mocno przemawiających do odbiorcy. Większość swojego życia zawodowego spędziła w Wielkiej Brytanii, pracując dla telewizji BBC. Jej dokumenty opowiadają o najbardziej pamiętnych wydarzeniach. Jest prezenterką pasma filmów dokumentalnych o tematyce zagranicznej w TVN24 i TVN24Bis. Jest mówcą motywacyjnym, dla różnych grup odbiorczych. Laureatka wielu nagród.  

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Gdańsk 2023