Warunkiem przyjęcia na studia MBA Management 4.0 jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich o dowolnym kierunku, a także min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. 

 

O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

• rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów MBA

• list motywacyjny

• doświadczenie zawodowe.

Tylko teraz wpisowe 0 zł! 

 

Opłaty za studia MBA Management 4.0 wynoszą:

  • opłata wpisowa – 500 zł 0 zł
  • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
  • czesne (wg tabeli poniżej).

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności.

liczba ratwysokość raty (zł)czesne całkowite (zł)
1

16 000 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 16 000 zł

16 000 zł
2

8 350 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 8 350 zł

16 700 zł
10

1 740 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1 740 zł

17 400 zł
12

1 509 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1 509 zł

18 108 zł

W ramach czesnego oferujemy do wykorzystania voucher na dowolny z egzaminów z serii Microsoft Fundamentals, w szczególności: Microsoft Azure Fundamentals, Microsoft Azure AI Fundamentals lub Microsoft Power Platform Fundamentals. Uczestnicy otrzymują w ramach studiów autoryzowane materiały szkoleniowe, które pozwalają na przygotowanie do podanych egzaminów.


Dokumenty do wglądu:

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Bydgoszcz 2023