Po pierwszym zjeździe, poczułam sens tych studiów, na który liczyłam aplikując na FUMBA. Zjazd były przede wszystkim ukierunkowany na poznanie kultury prowadzenia zajęć na Franklin University. Każde kolejne wpisały się w kluczowe założenie, czyli naukę poprzez doświadczanie i dzielenie się nim. Ten program to dobra inwestycja, która już w tej chwili przynosi znaczny zwrot.

Donata Kurpas
uczestniczka studiów FUMBA we Wrocławiu

The Franklin University Master of Business Administration program is an elite course that combines academic excellence with professional expertise. Its singular features attract executives filling key positions in Polish and international businesses. Among the program’s alumni there are members of such major organizations as e.g.: 

 • 3M Poland
 • Credit Suisse
 • Dozamel sp. z o.o.
 • Exact Systems Capital Group
 • Faurecia
 • Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.
 • Hewlett Packard (Global e-Business Operations sp. z o.o.)
 • Hicron
 • IBM Global Services Delivery Centre Polska sp. z o.o.
 • Neonet
 • Siemens Nokia Networks
 • Silicon & Software Systems Polska sp. z o.o.
 • WABCO Polska sp. z o.o.

Interested in our studies?

Take another step

Informator MBA Wrocław 2023