• Chorzów
 • Gdańsk
 • Poznań
 • Szczecin
 • Toruń

Chorzów

 

Klub MBA
Klub MBA to inicjatywa uczestników i absolwentów, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich,
a także aktywne promowanie uczestników i absolwentów.

Członkowie klubu organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami. Uzyskują wsparcie Biura Karier i pakiet atrakcyjnych zniżek na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia i konferencje organizowane przez Uniwersytet WSB Merito. Mają także bezpłatny i nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych uczelni.

Klub MBA na Uniwersytecie WSB Merito to m.in.:

 • szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 • rozwój kariery zawodowej
 • wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 • rozwój kompetencji zawodowych
 • gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Co roku absolwenci spotykają się na specjalnie dla nich zorganizowanych wykładach oraz szkoleniach. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe. Każde takie spotkanie kończy się wspólnym wyjściem do jednej z poznańskich restauracji lub klubu, gdzie w sposób już mniej formalny można zadbać o integrację.

Klub MBA Gdańsk

The MBA Club was founded on the initiative of the Master of Business Administration Program students and alumni to facilitate personal and business contacts and to actively promote student and alumni careers.

Club members organize regular meetings to share experiences. They not only receive support from the Careers Center, but they can also participate in visits to partner universities and attend conferences and VIP lectures hosted by the WSB University in Gdansk.

The MBA Club of the WSB University in Gdansk stands for e.g.:

 • a possibility to develop your management skills and expertise
 • career advancement
 • exchange of business information and experience sharing among professionals in diverse lines of business
 • building up your professional competencies
 • a great opportunity to network with the Program alumni.

MBA Club meetings

The MBA Club meetings are held regularly. They are perfect opportunities to renew or expand your business contact network among the Program alumni – whose number, after all, is greater each year!

Join the Club – get in touch with the MBA Office Manager:

dr Michał Pronobis
mpronobis@wsb.gda.pl 
tel. 58 522 77 90

Poznań

The MBA Club

The MBA Club was founded on the initiative of students and alumni to facilitate personal and business contacts and to advance student and alumni careers.

Club members hold meetings to share experiences and may attend Executive MBA Program modules on preferential terms. They also are entitled to support from the Careers Center as well as to a host of attractive discounts on postgraduate courses, training courses, seminars and conferences organized by the WSB University.

Last but not least, they get free access to the University’s library collection and other benefits including special reduced prices at Poznan’s hotels throughout a given academic year.

The MBA Club of the WSB University in Poznań stands for e.g.:

 • opportunities to learn more about your profession and develop your managerial skills
 • career advancement
 • exchange of business information and experience sharing among professionals in different business areas
 • upgrading your professional expertise
 • a great possibility to socialize with the MBA Program alumni and expand your network of business contacts

MBA Club meetings

Each year, the Program alumni get together to attend lectures and training events that are organized for their sole benefit. The meetings are at the same time a unique opportunity to keep in touch and build up a business contact network among the alumni, whose number is, after all, greater each year. Each such meeting is followed by a social evening at one of Poznan’s exquisite restaurants or clubs, whose less formal atmosphere encourages socializing and smooth integration.

Alumni reunions

On May 24, 2014, was held the 7th Executive MBA Program Alumni Reunion. Its academic part was centered on “Navigating Chaos: Leadership in a Complex Multi-Cultural World”, with the keynote speech by Prof. Peter J. Stark from University of Minnesota, USA. Afterwards, the alumni got together informally in the Spanish restaurant Tapas Bar.

Join the Club – get in touch with Aalto Executive MBA Program Office:

61 655 33 57
e-mail: emba@wsb.poznan.pl

 

 

Szczecin

Klub MBA
Klub MBA to inicjatywa uczestników i absolwentów, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich,
a także aktywne promowanie uczestników i absolwentów.

Członkowie klubu organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami. Uzyskują wsparcie Biura Karier i pakiet atrakcyjnych zniżek na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia i konferencje organizowane przez Uniwersytet WSB Merito. Mają także bezpłatny i nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych uczelni.

Klub MBA na Uniwersytecie WSB Merito to m.in.:

 • szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 • rozwój kariery zawodowej
 • wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 • rozwój kompetencji zawodowych
 • gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Co roku absolwenci spotykają się na specjalnie dla nich zorganizowanych wykładach oraz szkoleniach. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe. Każde takie spotkanie kończy się wspólnym wyjściem do jednej z poznańskich restauracji lub klubu, gdzie w sposób już mniej formalny można zadbać o integrację.

Toruń

Klub MBA
Klub MBA to inicjatywa uczestników i absolwentów, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich,
a także aktywne promowanie uczestników i absolwentów.

Członkowie klubu organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami. Uzyskują wsparcie Biura Karier i pakiet atrakcyjnych zniżek na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia i konferencje organizowane przez Uniwersytet WSB Merito. Mają także bezpłatny i nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych uczelni.

Klub MBA na Uniwersytecie WSB Merito to m.in.:

 • szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 • rozwój kariery zawodowej
 • wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 • rozwój kompetencji zawodowych
 • gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Co roku absolwenci spotykają się na specjalnie dla nich zorganizowanych wykładach oraz szkoleniach. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe. Każde takie spotkanie kończy się wspólnym wyjściem do jednej z poznańskich restauracji lub klubu, gdzie w sposób już mniej formalny można zadbać o integrację.