Partnerskie podejście Uniwerystetu WSB Merito do uczestników MBA przejawia się m.in. w kwestiach organizacyjnych. Łączenie aspektów zawodowych i prywatnych przez uczestników to wyzwanie, któremu staramy się sprostać. 

Trzy tryby studiowania:

W swojej ofercie posiadamy 3 formuły studiów:

 • tradycyjne (obejmujące weekendowy tryb zajęć - zjazdy raz w miesiącu),
 • hybrydowe,
 • online (synchroniczne i asynchroniczne).


Zjazdy

 • studia MBA trwają, w zależności od kierunku, 2, 3 lub 4 semestry,
 • program studiów jest podzielony na moduły,
 • zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu (nie częściej niż dwa razy w miesiącu), w weekendy i trwają po 8 godzin dydaktycznych dziennie.


Język wykładowy

W przypadku programów polskojęzycznych wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim według programu przygotowanego przez Uniwerystety WSB Merito i zatwierdzonego przez zagranicznego partnera programu (Franklin University lub University of Northampton).

W przypadku programów międzynarodowych 100% zajęć jest w języku angielskim:


Metody nauczania

Szczególny nacisk podczas zajęć kładziemy na interaktywne metody nauczania:

 • analizy przypadków (case studies),
 • dyskusje i pracę w grupach,
 • realizację projektów,
 • symulacje oraz prezentacje.

Kluczowym elementem programu MBA jest aktywny udział w zajęciach. Uczestnicy są stymulowani do aktywnej pracy, wymiany doświadczeń i odnoszenia wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć do swoich doświadczeń w biznesie.


Materiały dydaktyczne

Podczas zjazdów każdy uczestnik otrzymuje przygotowany przez wykładowcę komplet materiałów dydaktycznych, który zawiera m.in.:

 • autorskie opracowania
 • zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania
 • analizy przypadków
 • materiał teoretyczny
 • akty prawne
 • niezbędne informacje organizacyjne, jak np. zasady zaliczenia.

Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni Uniwerystetów WSB Merito oraz Extranetu i Moodle.

Uczestnicy FUMBA Wrocław mogą korzystać z platformy myCanvas, która jest portalem amerykańskiego uniwersytetu i umożliwia dostęp do materiałów z zajęć, e-biblioteki oraz kalendarza akademickiego. Pozwala także na kontakt z amerykańskimi wykładowcami.


Komfortowe warunki

 • zajęcia stacjonarne prowadzone są w budynkach Uniwersytetu WSB Merito lub w innych pomieszczeniach (hotelach, biurowcach),
 • sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny,
 • uczestnicy podczas zajęć mogą korzystać z komputerów osobistych, mają dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi,
 • uczestnicy mogą liczyć na stały kontakt z opiekunem grupy i pomoc Biura programu MBA,
 • dojeżdżający na zajęcia mogą skorzystać z przygotowanych dla nich zniżek w okolicznych hotelach, 
 • posiadamy nowczesną infrastrukturę informatyczną, która umożlwia prowadzenie zajęć online. 


Sposób zaliczania zajęć

 • uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe,
 • każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową i/lub egzaminem,
 • podstawą ukończenia 2-letnich studiów MBA jest uczestnictwo w minimum 80% wszystkich przewidzianych w programie zajęć, zaliczenie wszystkich modułów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony.

 

Jakość kształcenia zapewnia ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu programów MBA, współpraca z partnerami merytorycznymi z kraju i z zagranicy oraz wykładowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem. O poziomie studiów świadczą również opinie uczestników i absolwentów. Według przeprowadzonych w 2022 r. Badań Atrybutów Marki 90,9% absolwentów studiów MBA na Uniwersytetach WSB Merito poleciłoby innej osobie studia w WSB Merito.

Studia MBA na Uniwersytetach WSB Merito to

23 lata doświadczenia / ponad 40 programów / 10 miast / 1 najlepszy wybór!

Sprawdź ofertę