Sustainable Development Masterclass - kurs

W biznesie nie chodzi już tylko o zyski, wydajność mierzy się nie tylko liczbami, ale także postępem społecznym. Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się podstawą przyszłych strategii rozwoju organizacji. Kurs Sustainable Development Masterclass zaprojektowany został w odpowiedzi na rosnącą świadomość oraz potrzebę organizacji na posiadanie bardziej wyspecjalizowanych liderów w zakresie transformacji ESG.  

Oferujemy innowacyjną i wciągającą naukę dla menedżerów o wysokim potencjale z wymierną wiedzą specjalistyczną, którzy chcą zgłębić zasady zrównoważonego, nowoczesnego biznesu i z powodzeniem wdrożyć je we własnych firmach. 

Treść kursu a dyrektywa CSRD 

W 2024 roku wprowadzono dyrektywę CSRD która nakłada na firmy obowiązek sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jak podają statystyki, do 2026 roku w Polsce obowiązek raportowania ESG dotyczyć będzie ok. 3500 organizacji. Warto zaznaczyć, że dotychczas aż 90% z nich w ogóle nie zajmowało się tą kwestią, a podanie nieprawdziwych informacji w raporcie ESG podlega odpowiedzialności karnej i finansowej, w tym członków zarządu. Nowe wyzwanie związane ze sprawozdawczością i koniecznością przeprowadzania audytów wymaga zatem odpowiedniego wyedukowania kadry. W tym właśnie pomóc może nasz kurs. 

Co daje ukończenie kursu? 

  • Wyposaża uczestników w praktyczne, aktualne i unikalne umiejętności biznesowe oraz wiedzę z obszaru zrównoważonego rozwoju i CSR. 
  • Zachęca uczestników do inicjowania pozytywnego wpływu poprzez uruchamianie, zarządzanie i monitorowanie strategicznych inicjatyw i partnerstw.
  • Pomaga w identyfikacji, analizie i skutecznym zarządzaniu ryzykami związanymi z zrównoważonym rozwojem oraz wykorzystywaniu szans na korzystną współpracę.
  • Daje perspektywę, niezbędną do opracowywania rozwiązań i prowadzenia zrównoważonej transformacji w firmie, sektorze i społeczeństwie jako całości. 
  • Zapewnia pozytywny wpływ organizacji na społeczność, jednocześnie spełniając regulacyjne wymagania, co przyczynia się do budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. 

Do kogo kierujemy kurs? 

Sustainable Development Masterclass to kurs przeznaczony dla: 

  • absolwentów studiów MBA oraz wyższej kadry menedżerskiej, którzy chcą wdrożyć w struktury firm sposób zarządzania zgodny z ESG,
  • przedstawicieli firm (sektor prywatny i publiczny), 
  • liderów transformacji biznesu i doradców zewnętrznych, którzy chcą zdobyć kompetencje niezbędne do zarządania wymaganymi zmianami zgodnie ze strategią unijną w zakresie zrównoważonego rozwoju i strategią firmy,
  • osób pracujących w administracji, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach pozarządowych lub non-profit, które pragną pełnić rolę kompetentnych punktów centralnych do koordynacji działań z zakresu „Corporate Responsibility” (CR).   

                            ATUTY NASZEGO KURSU  

 

nauka online  

kurs prowadzony jest online (synchronicznie) z wykorzystaniem platformy MS Teams (wyjątek stanowi 1 zagraniczny zjazd wyjazdowy)  

wyjazd do Finlandii 

integralną częścią kursu jest trzydniowy wyjazd do Finlandii 

know-how skandynawskich firm 

uczestnicy odbędą wizyty studyjne w fińskich przedsiębiorstwach 

 

 praktyczność 
 
uczymy praktycznych umiejętności, które można natychmiast wdrożyć we własnej firmie 
najnowsze trendy biznesowe 
 
podczas zajęć przedstawiamy najnowsze trendy warunkujące świat biznesu  
networking  
 
studia sprzyjają nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń z liderami biznesu z różnych branż i organizacji 

 

 interaktywna forma zajęć 

 
warsztaty, studia przypadków, treningi, prace projektowe, symulacje biznesowe 

certyfikat ukończenia 

uczestnicy otrzymają certyfikat wydany przez Uniwersytet WSB Merito, współpodpisany przez Aalto University Executive Education  

wykładowcy z polski i zagranicy 

praktycy dzielący się wiedzą z doświadczeń ESG w wybranych branżach   

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok