Czym jest program Post-MBA?

Post-MBA – program mentorski dla liderów biznesu to innowacyjny produkt kierowany do aktywnych menedżerów i przedsiębiorców, którym zależy na poszerzaniu sieci networkingowej oraz wymianie doświadczeń w obszarze szeroko rozumianego biznesu. To także okazja do spojrzenia na biznes z innej niż dotąd perspektywy i możliwość czerpania inspiracji od ludzi, którzy odnieśli sukces i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. To również program adresowany do absolwentów studiów MBA, pomyślany jako naturalna kontynuacja studiów w mniej sformalizowanej formie oraz platforma utrzymywania relacji absolwenckich. 

motto programu: Jak nawigować w czasach niepewności.