MBA – zarządzanie bezpieczeństwem zdrowia publicznego

Program studiów na kierunku MBA – zarządzanie bezpieczeństwem zdrowia publicznego jest odpowiedzią na rosnące znaczenie sektora zdrowotnego. Niewątpliwie do zwiększonęnia uwagi poświęconej obszarowi medycznemu przyczyniła pandemia COVID-19, jednak już od wielu lat niuestannie sektor rozwija się poprzez działalności samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, prywatnych placówek medycznych oraz podmiotów gospodarczych, które kooperują z sektorem publicznym.

Tematyka studiów obejmuje szeroki zakres aktualnych zagadnień, m.in. rozwiązania prawne, polityki lokalne czy działania podmiotów gospodarczych i społecznych, nie tylko w obszarze zdrowia publicznego, ale także edukacji, urbanizacji, jakości życia, komunikacji czy prowadzenia polityki informacyjnej. Studia pozwolą uczestnikom zrozumieć oddziaływanie obszaru zdrowia publicznego na każdy obszar działalności człowieka, a przez to podejmować odpowiednie decyzje w życiu prywatnym, aktywności zawodowej, działalności biznesowej, społecznej lub politycznej.  

Program jest prowadzony w formie hybrydowej - 80% zajęć odbywa się w formule online, 20% stacjonarnie. Dzięki takiemu podziałowi uczestnicy będą mogli elastycznie łączyć studia z pracą i życiem prywatnym, przy zachowaniu możliwości networkingu podczas spotkań bezpośrednich.

Program studiów pozwoli uczestnikom: 

  • rozwinąć świadomość prozdrowotną,  
  • poznać regulacje prawne i polityczne dotyczące funkcjonowania sektora medycznego,  
  • identyfikować potrzeby interesariuszy sektora,
  • zrozumieć strukturę jednostek wewnątrz sektora, komunikować się z nimi oraz usprawniać ich działanie. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok