MBA Day - zapraszamy 9 czerwca 2022

 

Zapraszamy na MBA Day!

Osoby zainteresowane rozwojem umiejętności menedżerskich i przywódczych zapraszamy na bezpłatne warsztaty. Aby wziąć w nich udział, wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na dole strony. 

Termin: 9 czerwca 2022 r., godz. 16:45

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu ul. A Kośnego 72

Temat zajęć i prowadzący: "Sztuczna inteligencja w biznesie" - Łukasz Wrona

Plan MBA Day

  • 16:45 - rejestracja uczestników
  • 17:00 – 18:30 – "Sztuczna inteligencja w biznesie" – Łukasz Wrona
  • 18:30 – networking

Kilka słów o prowadzącym i zajęciach

Sztuczna inteligencja w biznesie 

perspektywy praktycznych zastosowań

Sztuczna inteligencja, to już nie tylko pomysł na fabułę filmu science-fiction. Jest to przede wszystkim pomysł na efektywne wykorzystanie zasobów organizacji, podniesienie efektywności i zwiększenie zadowolenia klientów.

Jeśli chcesz wiedzieć:

  • dlaczego Facebook potrafi nam czytać w myślach?
  • dlaczego Amazon wie, co chcemy kupić?
  • dlaczego Google wie, czego my nie wiemy? 
  • dlaczego Netflix przewiduje, co nam sprawi przyjemność? 

 Zapraszamy na warsztaty, podczas których przeanalizujemy wiodące trendy wykorzystywania sztucznej inteligencji. Omówimy wiodące przykłady zastosowania oraz kierunki rozwoju. Pozwolą one spojrzeć na rozwiązania AI jako szansę dla Twojej organizacji, co może być pierwszym, lub już kolejnym, krokiem do wdrożenia. 

Bądź przygotowany do podejmowania decyzji, które czekają na Ciebie w przyszłości.

Łukasz Wrona

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalność systemy i sieci komputerowe. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność Ochrona Danych Osobowych oraz Zarządzanie Projektami na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Absolwent kierunku Sztuczna Inteligencja – Technologia i Prawo na Akademii Leona Koźmińskiego. 

Z wyróżnieniem ukończył studia MBA na Franklin University, Ohio, USA.

Jako inżynier, a następnie dyrektor Departamentów Inforamtyki brał udział w tworzeniu między innymi Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Kaczmarski Inkasso, Narodowego Funduszu Gwarancyjnego. Wdrażał rozwiązania big data, analityki danych, uczenia maszynowego. 

Obecnie specjalizuje się w rozwiązaniach cyfryzacji biznesu, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji. Jednocześnie specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz compliance w zakresie przetwarzania informacji.

Strona internetowa: www.lukaszwrona.pl 

Adres e-mail: lukasz.wrona@lukaszwrona.pl 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Administratorami danych osobowych są Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Uczelnia WSB Merito w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, zwane dalej Uczelniami WSB Merito.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@merito.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Podane dane osobowe będą w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją wydarzenia oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Jako uczelnie na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. UODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Opole 2023