Treść artykułu:

Zmiana pokoleniowa na rynku pracy to fakt. Według szacunków w 2025 roku, czyli już za 10 lat, aż 75% pracowników stanowić będą osoby urodzone w latach 80. i 90, czyli przedstawiciele pokoleń Y oraz dopiero rozpoczynającego swoją przygodę zawodową tak zwanego pokolenia Z.

Skoro dzisiejsi 20- i 30-latkowie zdominują miejsca pracy, należy przypuszczać, zże pracodawcy będą musieli dostosować się do ich oczekiwań, ale co ważniejsze stylu i sposobu pracy. Choć jak wynika z raportu „Młodzi na rynku pracy” przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu „obecna sytuacja rynkowa oraz fakt, że tylko część Pokolenia Y już funkcjonuje na rynku pracy, powoduje, że ich „siła przetargowa” jest na razie ograniczona. Pracodawcy choć dostrzegają w nich potencjał i kreatywność, to jednak często zwracają uwagę na brak kompetencji potrzebnych na rynku”.

Młodzi i nieprzygotowani do pracy?
W opinii pracodawców młodzi ludzie nie są dobrze przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy. Potwierdza to m.in. raport „Młodzi na rynku pracy 2014. Pod lupą”, któremu patronuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Aż 47% z nich kompetencje przedstawicieli Pokolenia Y uważa za niewystarczające. Jednak to bez wątpienia się zmieni.

E-pokolenie i społeczne kompetencje
Kompetencje młodych pracowników, wychowanych w świecie nowych technologii, przyzwyczajonych do szumu informacyjnego, są bowiem praktycznie całkowicie tożsame z tzn. kompetencjami przyszłości, o których mówią eksperci i badacze z uniwersytetów na całym świecie. Ich najbardziej rozbudowaną listę znajdziemy w raporcie Future Work Skills 2020, przygotowanym przez amerykański Institute for the Future, zlokalizowany w mekce pokolenia Y – Palo Alto w Kaliforni.

Do kompetencji przyszłości, których wartość na rynku pracy będzie rosła z roku na rok należy zaliczać m.in.:

  • Inteligencja społeczna i emocjonalna – to właśnie od nich zależy umiejętność czytania drugie człowieka, bazując nie tylko na tym co mówi, ale również jak się zachowuje, jakie emocje i podprogowe komunikaty wysyła. Zdarza się, że osoby z niższym poziomem inteligencji emocjonalnej mają trudności w pracy zespołowej, zarządzaniu ludźmi i radzeniu sobie z emocjami.
  • Crossowanie umiejętności, czyli zdolność łączenia i wykorzystywania wiedzy z wielu dziedzin, przydatna szczególnie w branżach, gdzie wykorzystuje się różne kompetencje. I tak chcąc specjalizować się w employer brandingu kandydat musi posiadać nie tylko wiedzę z zakresu HR, ale też marketingu czy komunikacji wewnętrznej i PR.
  • Zdolność do pracy w wielokulturowych, globalnych środowiskach – to właśnie młodych ludzi wyróżnia większa łatwość adaptacyjna, umiejętność pracy w zróżnicowanych warunkach kulturowych oraz rozróżniania, rozumienia i działania w innej kulturze. Dla wielu organizacji, ze względu na zróżnicowanie wiekowe, stylów uczenia czy działania właśnie ta wielokulturowa praca jest źródłem kreatywnych rozwiązań.
  • Praca w wirtualnych zespołach – wraz z rozwojem nowych technologii i mediów społecznościowych współpraca postrzegana jako spotkania konkretnego zespołu w jednym budynku i wspólne realizowanie projektów powoli przechodzi do lamusa. To właśnie młode pokolenie przoduje w tzw. pracy wirtualnej, która często wiąże się z realizacją projektów ze współpracownikami z różnych miast, krajów czy nawet kontynentów.
  • Praca w szumie informacyjnym, czyli nic innego jak zdolność do selekcji, rozróżniania i filtrowania informacji, wybieranie tego co rzeczywiście ważne. Młodzi ludzie potrafią nie tylko pracować z danymi, wybierać te najważniejsze, ale co równie istotne zaprezentować je w czytelny sposób.

----

Źródło: www.pracuj.pl