Treść artykułu:

W grudniu 2020 roku serwis MBA Portal udostępnił wyniki 11. edycji badania oferty studiów MBA w Polsce. Badanie to powstaje na bazie danych zebranych podczas aktualizacji Ogólnopolskiej Bazy Programów Master of Business Administration (OBPMBA), która jest prowadzona przez MBA Portal od 2007 roku.

Ogólnopolska Baza Programów MBA to zestawienie informacji o studiach MBA dostępnych na polskim rynku edukacyjnym. Danych o działających programach MBA dostarczają organizatorzy studiów. Zespół MBA Portal analizuje dane zgodnie z przyjętą metodologią i wprowadza do OBPMBA. W 2020 roku wyjątkowo badanie zostało przeprowadzone w okresie od lutego do września. Ze względu na epidemię COVID-19 oraz restrykcje sanitarne wiele uczelni zawiesiło rekrutację na studia MBA w marcu i wznowiło ją dopiero we wrześniu. W tym okresie wysłaliśmy ankiety do 79 programów MBA, które do dnia rozpoczęcia aktualizacji były aktywne w Ogólnopolskiej Bazie Programów MBA. Otrzymaliśmy w sumie 65 wypełnionych kwestionariuszy, informację o zamknięciu 1 programu oraz 10 zgłoszeń nowych studiów. Na podstawie danych przekazanych w formularzach dokonaliśmy aktualizacji danych programów oraz przeprowadziliśmy analizę zmian na polskim rynku MBA.

Jak wynika z analizy przesłanych danych, rynek MBA w Polsce zwiększył się netto o 9 programów. Osoby zainteresowane studiami miały więc do dyspozycji 88 programów. Najwięcej programów MBA jest oferowanych w Warszawie. Stołeczne uczelnie oferują aż 32 programy. Kolejnymi miastami w tej kategorii są Wrocław (14) a następnie Poznań (7), Gdańsk (7) oraz Łódź (5) i Kraków (5). Zwiększenie ilości programów pociągnęło za sobą zwiększenie ilości miast, w których można studiować MBA. W 2020 roku można studiować w 28 miastach w Polsce (o 12 więcej niż w 2019 roku). Przeprowadzone badanie dotyczyło również m.in. średniego czasu obecności poszczególnych programów na rynku, oraz kosztów studiów. Z dostarczonych danych wynika, że ponad 61% oferowanych programów MBA to programy młode, które działają na rynku krócej niż 10 lat. Jak wynika z przeanalizowanych danych w tym roku średni koszt studiów w ujęciu całego kraju obniżył się o 5% w stosunku do 2019 roku i wynosił 31295,00 zł. W porównaniu do poprzedniego roku w przypadku 20% programów zwiększono opłatę za uczestnictwo w studiach. Najdroższe studia w Polsce kosztują ok. 80 tys. zł a najtańsze studium typu MBA 5400 zł. 

W ankiecie znalazły się też pytania dotyczące warunków przyjęcia na studia, kwestii współpracy z zagranicznymi uczelniami oraz warunków studiowania czyli dostępu do takich elementów wspomagających naukę jak dostępność do bibliotek, pracowni komputerowych czy internetu bezprzewodowego. Warto zauważyć, że 20 programów w Polsce oferuje dyplom uczelni partnerskiej. Jednakże niekoniecznie musi być to uczelnia zagraniczna. Niezmiennie wśród warunków rekrutacji duże znaczenie ma doświadczenie zawodowe. Średni staż pracy wymagany podczas rekrutacji to 3,6 roku. W przypadku niektórych programów wymagany staż pracy dla osób z ukończonymi studiami licencjackimi jest dłuży niż w przypadku absolwentów studiów magisterskich. Blisko 47% (spadek w porównaniu do ubiegłego roku o 3 punkty procentowe) programów przeprowadza wewnętrzne testy kwalifikacyjne sprawdzające znajomość języka obcego lub  zdolności matematyczno-logiczne, a aż 87% programów przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną (wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 7 punktów procentowych). 

Jak podkreśla Jakub Leszczyński – szef MBA Portal - „studia MBA to niewątpliwy prestiż, wiedza, przepustka do kolejnych szczebli kariery, ale także nowe znajomości, które warto podtrzymywać i umacniać w przyszłości”. W badaniu nie mogło więc też zabraknąć pytań dotyczących działalności stowarzyszeń oraz klubów zrzeszających absolwentów MBA. Co ciekawe, aż 30% programów nie prowadzi stowarzyszeń lub klubów absolwentów. Alternatywę dla stowarzyszeń i klubów absolwentów prowadzonych przy uczelni lub ich braku stanowi platforma MBAnet (www.mbanet.pl) przeznaczona dla absolwentów programów MBA.  Jakub Leszczyński podkreśla również, że liczba dostępnych programów MBA w Polsce w roku akademickim 2019/20 zwiększyła się po raz kolejny z rzędu. Pomimo trudności związanych z epidemią COVID-19, rynek MBA dobrze przetrwał ograniczenia w nauczaniu i konieczność wprowadzenia nauki zdalnej. Na uwagę zwraca też fakt, że większość programów jest prowadzona w języku polskim. Większość programów prowadzonych jest we współpracy z zagranicznymi uczelniami a podstawą do przyjęcia na wielu z nich jest głównie rozmowa kwalifikacyjna, co powinno być zachęcające dla osób rozważających studia w programie MBA. Na rynku umacnia się również trend tworzenia programów poprzez współpracę z doświadczonymi w tym zakresie uczelniami z Polski. 

Więcej na temat raportu "Rynek MBA 2020" można przeczytać w serwisie MBA Portal.