Zapraszamy na MBA DAY online! 29 czerwca 2022

MBA Day 2022 w formule online - zapraszamy do zapisów na bezpłatny webinar!

 

Termin: 29.06.2022, godzina 17:00

Tematyka: wykorzystanie „Big Data” oraz uczenia maszynowego w medycynie

 

Agenda: 17:00 - 17:30- prezentacja oferty studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy

17:30 - 17:45- spotkanie z Koordynatorem Klienta Biznesowego i przedstawienie formalności rekrutacyjnych oraz możliwości zniżek

17:45 - 18:15 – wykład

 

Kilka słów o zajęciach:

 

Żyjemy w czasach rewolucji i przełomu związanego z powszechnym i dramatycznie szybko narastającym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w praktycznie każdym aspekcie naszego życia. Medycyna nie jest pod tym względem obszarem wyjątkowym, choć uczenie maszynowe wkracza w nią z pewnym opóźnieniem. Technologia powstrzymywania przez wiele lat przez obawę przed dehumanizacją medycyny czy opóźniony proces digitalizacji ochrony zdrowia, wkracza szeroko do nauki czy powszechnej praktyki lekarskiej. Słyszymy o niej na niemal każdej sesji medycznej konferencji. Ale jakie nowe wyzwania stawia przed zarządzającymi zakładami opieki zdrowotnej? Podczas niniejszego wykładu przedstawię spojrzenie na digitalizację w medycynie w Polsce i na świecie. Przedstawię zastosowania sztucznej inteligencji oraz opiszę cały proces tworzenia tych rozwiązań w oparciu o doświadczenia Saventic Health. Omówię zagadnienia związane z wdrażaniem tych rozwiązań i ich wykorzystaniem. Jednym z częściej zadawanych pytań jest: czy sztuczna inteligencja zastąpi lekarza? Myślę że bardzo trafna jest odpowiedź dr Erica Topola: "Nie, ale lekarze korzystający z niej, zastąpią pozostałych!" Zapraszam więc na wykład.

 

Prowadzący webinar: prof. dr hab. med. Grzegorz W. Basak

lekarz, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2018), przewodniczący Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) (od 2017). Ukończył z wyróżnieniem I Wydział Lekarski WUM (2003), uzyskał stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem na podstawie badań nad eksperymentalną immunoterapią nowotworów (Zakład Immunologii, Centrum Biostruktury WUM, 2005). W 2011r. uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, w 2014r. w zakresie hematologii (pierwsza lokata), a w 2017r. w zakresie transplantologii klinicznej. W 2012r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy dotyczącej mobilizacji komórek krwiotwórczych.

 

Stypendysta programu Top500 Innovators MNiSW w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji (Cambridge i Oxford, UK, 2015). Zwycięzca konkursu Pulsu Medycyny “Supertalenty w medycynie roku 2016”, a w roku 2022 nominowany do nagrody „Naukowiec przyszłości 2022 w kategorii „Badania przyszłości” (Centrum Inteligentnego Rozwoju). Od stycznia 2019 – profesor tytularny. Obecnie główny nurt zainteresowań klinicznych i naukowych to zagadnienia związane z przeszczepianiem komórek krwiotwórczych i immunoterapią nowotworów oraz rola mikrobiomu jelitowego i nowych technologii w hematologii. Współautor ponad 100 publikacji o międzynarodowym zasięgu. Współzałożyciel spółki Saventic Health Sp. z o. o. zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji w diagnostyce chorób rzadkich oraz Human Biome Institute.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Administratorami danych osobowych są Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Uczelnia WSB Merito w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25, zwane dalej Uczelniami WSB Merito.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@merito.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Podane dane osobowe będą w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją wydarzenia oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Jako uczelnie na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. UODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator MBA Bydgoszcz 2023