Treść artykułu:

Jaka jest różnica między menedżerem a liderem? W jaki sposób można nauczyć się, jak być skutecznym przywódcą?

To trochę jak różnica między rzemieślnikiem a artystą. Menedżer jest sprawnym rzemieślnikiem, ma wiedzę i niezbędne umiejętności techniczne do prowadzenia biznesu. Lider to ktoś, kto oprócz narzędzi ma wizję i umie nią zarazić innych, inspirować, pozytywnie wpływać na ludzi. To ktoś, kto opanował sztukę wydobywania dobrych wartości z ludzi, a tym samym prowadzenia ich do osiągania wspólnych celów. Liderem trochę się rodzisz, trochę się stajesz. W tym stawaniu się czy też byciu lepszym liderem staramy się pomagać na naszych studiach MBA.

W jaki sposób studia mogą w tym procesie wesprzeć menedżera?

Największą wartością studiów MBA są ludzie. Znakomici eksperci, trenerzy, inspiratorzy czy – jak mówią Amerykanie – facilitatorzy nie tylko dzielą się wiedzą praktyczną, ale przede wszystkim moderują zajęcia i prowadzą interaktywne warsztaty, a nie wykłady.Jeśli mowa o ludziach, to trudno też nie wspomnieć o uczestnikach. To menedżerowie, prezesi lub właściciele firm, którzy na zajęciach wymieniają się wiedzą i doświadczeniami. W takich warunkach trudno nie rozwinąć skrzydeł jako lider.

Z kim na zajęciach spotykają się uczestnicy programu? Jakie korzyści z tego czerpią?

Jak już wspomniałem, warsztaty dla uczestników studiów MBA prowadzą ludzie z bogatym doświadczeniem w biznesie, dzielący się wiedzą praktyczną, a nie akademicką. Trenerami są zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, aby eksponować nie tylko krajową, ale też międzynarodową perspektywę. Poza regularnymi zajęciami organizujemy dla uczestnków dodatkowe szkolenia, spotkania VIP oraz MBA Study Tours do Wielkiej Brytanii i USA.

W ofercie WSB Gdańsk znajdują się dwa programy. Czym się różnią?

W ofercie mamy studia MBA General i MBA Leadership. Oba programy kończą się uzyskaniem tradycyjnego dyplomu MBA. Program General jest dłuższy, 4-semestralny, bardziej intensywny, przekrojowy, kończący się pracą dyplomową, realizowany w partnerstwie z University of Northampton z Wielkiej Brytanii. Program MBA Leadeship jest krótszy, 3-semestralny, sprofilowany głównie na rozwijanie kompetencji miękkich, realizowany wraz z Deloitte oraz amerykańskim Peregrine Leadership Institute. Program kończy się projektem coachingowym opartym o metodykę FRIS, dzięki której uczestnicy poznają swój naturalny styl myślenia i działania, a także style myślenia członków zespołu, co wpływa na lepszą komunikację i efektywność działań.

Jesienią 2019 r. po raz pierwszy WSB uruchomiła studia MBA Leadership. Jakie są wrażenia z perspektywy dyrektora programu?

Warto podkreślić, że już w pierwszym roku funkcjonowania tego programu studia rozpoczęła grupa dwudziestu kilku osób. To sukces, ponieważ osoby te jako pierwsze przecierały szlak, bez rekomendacji uczestników i absolwentów z poprzednich lat. Grupa znakomicie się zintegrowała, jest różnorodna i – co najważniejsze – bardzo zadowolona ze studiów. Uczestnicy czerpią garściami z wszystkich wartości i atutów programu. Nie chcę więcej mówić o wrażeniach uczestników, bo pewnie nie byłoby to do końca wiarygodne. Myślę, że najlepiej zapytać o to ich samych.

dr Michał Pronobis
Dyrektor Programu MBA
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Opinie uczestników programu MBA Leadership

Wybrałam WSB, ponieważ budowanie relacji oparte na wzajemnym szacunku – co nie jest dziś w cenie – dla mnie jest jedyną drogą do spójnego zarządzania zgodnego z wartościami. Nie zawiodłam się na programie MBA Leadership. Od samego początku, dzięki pomysłodawcom i opiekunom merytorycznym, udało się zbudować dobrą, bezpieczną atmosferę w grupie.
Anna Lewit, uczestniczka I roku MBA Leadership

 

Jestem pozytywnie zaskoczony poziomem i wiedzą wykładowców. Ich bogate doświadczenie pozwala zagłębić się w zagadnienia, a otwarcie na dialog z uczestnikami owocuje analizą ciekawych przypadków. Bardzo cenię sobie partnerski system wprowadzony przez WSB w kontaktach z uczestnikami studiów.
Maciej Rułka, uczestnik I roku MBA Leadership

 

 

Nowo powstały kierunek MBA Leadership mocno mnie zaintrygował i postanowiłem wybrać właśnie ten program. To była dobra decyzja. Tematy poruszane na poszczególnych zajęciach powodują, że tak naprawdę zarówno prowadzący, jak i uczestnicy, dzielą się swoimi doświadczeniami z całą grupą. To właśnie największa wartość dodana tych studiów.
Maciej Suchanowski, uczestnik I roku MBA Leadership

 

Dowiedz się więcej o studiach MBA Leadership i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.