Treść artykułu:

WYNAGRODZENIA ABSOLWENTÓW STUDIÓW MBA W 2022 ROKU

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 1170 osób z dyplomem studiów MBA. Większość badanych stanowili mężczyźni – 61%. 30% pracowało w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników, a 55% badanych pracowało dużej niż 16 lat. 

Odbierz bezpłatny raport o zarobkach na Twoim stanowisku, biorąc udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń.

Mediana wynagrodzeń absolwentów MBA wyniosła 14 000 PLN. Dla porównania mediana płac osób bez tego typu studiów z wykształceniem wyższym była znacznie niższa. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało mniej niż 8 936 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 20 407 PLN. 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 29 000 PLN. Mediana płac kobiet z tym dyplomem wyniosła 11 110 PLN, natomiast mężczyzn 16 000 PLN.  

 

Schemat 1. Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2022 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku. 


Kolejny wykres prezentuje mediany płac absolwentów MBA pracujących w wybranych województwach. Zdecydowanie najwyższe płace otrzymywano w województwie mazowieckim – 17 120 PLN. W samej Warszawie mediana wynagrodzeń wyniosła 18 000 PLN. 

Wykres 1. Mediany wynagrodzeń absolwentów MBA 
w wybranych województwach w 2022 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku. 


Poniższy wykres prezentuje mediany zarobków absolwentów MBA w firmach o różnym typie własności oraz w firmach o różnym kapitale. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci MBA mogli zarobić prawie dwa razy więcej w firmach prywatnych (15 000 PLN) niż w organizacjach jednostek samorządu terytorialnego (8 070 PLN). Natomiast w firmach zagranicznych zarobki pracowników z dyplomem MBA były o 5 800 PLN wyższe niż w firmach z rodzimym kapitałem.  

Wykres 2. Mediany wynagrodzeń absolwentów MBA 
w firmach o różnym typie własności i o różnym kapitale w 2022 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku. 

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite absolwentów MBA na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach

 

 Tabela 1. Wynagrodzenia absolwentów MBA 
na wybranych stanowiskach w 2022 roku (brutto w PLN)

 Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku. 

 

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do zapoznania z Podsumowaniem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje o wynikach badania. 

Jeśli chcesz wiedzieć, jakich narzędzi używają profesjonalne firmy, by ustalić wynagrodzenia pracowników – sprawdź nasze Raporty płacowe.

 

Karolina Jurczak
Sedlak & Sedlak